Конспект уроку на тему: «Що таке право власності»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Після цього заняття ви зможете: визначати й пояснювати основні поняття теми; характеризувати на приклада елементи цивільних правовідносин щодо права власності та підстави набуття права власності; розв'язувати правові ситуації, пов'язані з набуттям права масності та видами власності; сформувати власне ставлення до правового регулювання права власності в Україні.

Основні поняття: право власності, володіння, користування та розпорядження майном, суб'єкти і об'єкти права власності, підстави виникнення права власності, форми власності

ХІД УРОКУ

План

1. Зміст права власності.

2. Підстави виникнення права масності.

3. Види власності, які існують і Україні.

1. Зміст права власності

Виконаємо разом...

Прочитайте в парах наведену розповідь і продовжіть її кількома реченнями.

«Уявіть собі місто під назвою Безлад, жителі якого забули, що яке власність. Квартири, машини, книги та інші речі належать гетер усім мешканцям міста водночас. Кожен може жити в тій квартирі, яка подобається, кожен може взяти будь-яку машину і поїхати. Можна брати й інші речі, бо в них немає власника...»

Додайте кілька прикладів і скажіть, до яких наслідків це може призвести. Чи бажали б ви жити у такому місті? Чому?

Мовою документів

Стаття 41 Конституції України

«Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю».

Пригадайте Робінзона Крузо з усім майном, яким наділив його автор знаменитого роману Даніель Дефо. Доки Робінзон був самотнім на безлюдному острові, годі було й говорити, що він – власник речей, які його оточують. Аж ось на острові з'являється П'ятниця, який виріс в умовах родового ладу. Йому невідомо, що таке власність, і він безцеремонно обходиться з майном Робінзона як зі своїм. Відтепер приналежність речей набуває сенсу: Робінзон – власник, а П'ятниця має поважати право власності Робінзона.

Власність – це влада над річчю. Разом з тим власність є найповнішою формою задоволення інтересу в цій речі, бо немає повнішої юридичної форми володіння річчю. Тому юридичну формулу власності стисло можна висловити як право використання речі на власний розсуд у своїх інтересах. Характерно, що за часів примітивних уявлень людей власність не відокремлювалася від власника, розглядалася як його продовження. Звідси й традиція ховати небіжчиків з усім їхнім майном.

Право власності – основа цивільного законодавства, всієї правової системи. Будь-які майнові відносини, майнові права пов'язані з різними формами власності.

Право власності – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають із привласненням матеріальних благ громадянами, юридичними особами та державою.

Правовим підґрунтям закріплення права власності в Україні є Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про власність» та інші нормативні акти.

Мовою документів

Стаття 317 Цивільного кодексу України. Зміст права власності

«1. Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

2. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна».

Навіть у тих випадках, коли власник не має можливості реалізувати своє право, бо, наприклад, його майно викрадено або передано ним тимчасово іншим особам, він не позбавляється ані цих правових можливостей, ані права власності загалом.

Право власності передбачає три правомочності – володіння, користування та розпорядження майном.

Під правом володіння майном розуміють право фактичного панування власника над річчю. Володіти майном означає мати його у своєму господарському підпорядкуванні. Володіння не обов'язково слід пов'язувати із безпосереднім впливом на річ. Наприклад, не є обов'язковою наявність книги, що вам належить, у портфелі, з яким ви йдете до школи. Навіть якщо книга залишилася вдома, бо в школі у певні дні вона вам не потрібна, вона й далі перебуває у вашому володінні.

Користування майном – це право здобувати з майна його корисні властивості для задоволення своїх особистих та майнових потреб. Нерідко одна й та сама річ може водночас задовольняти як особисті, так і майнові потреби власника. Наприклад, домашні меблі купують як для покращення інтер'єру, так і для зберігання в них одягу, книг та речей домашнього вжитку.

Розпорядження майном – це право визначати долю майна (продавати, дарувати, заповідати тощо).

Наслідком таких юридичних дій може бути припинення права власності на майно (продаж, дарування, знищення, споживання речі), але вони можуть і не пов'язуватися з припиненням права власності (передання речі у тимчасове користування або на зберігання іншій особі).

Лише власник має всі три повноваження – право володіння, право користування і право розпорядження. Крім того, власник здійснює всі правомочності на свій розсуд. Інші особи можуть здійснювати права володіння та користування річчю, спираючись на право власності, що належить не їм.

Виконаємо разом...

Виконайте завдання у малих групах (кожне завдання можуть виконувати не більше двох груп).

Завдання 1

Подумайте і дайте відповіді на запитання.

Чи можна сказати, що ви володієте:

– зошитом, який ви передали у користування на певний час своєму товаришу;

– зимовим взуттям, яке зберігається у коморі до настання відповідної пори року;

– годинником, який ви забули у друзів;

– портфелем, який ви тримаєте у руках;

– велосипедом, який залишився у бабусі в селі.

Свої відповіді обґрунтуйте.

Завдання 2

Чи охоплює, на вашу думку, поняття користування майном такі ситуації:

– ви дивитеся на картину, що висить у вашій кімнаті;

– ви читаєте підручник, готуючи домашнє завдання;

– ви чистите зуби зубною щіткою;

– ви нарізаєте хліб ножем;

– ви шиєте на швейній машинці сукню для своєї подруги;

– ви малюєте олівцями краєвид для участі у шкільному конкурсі.

Свої відповіді обґрунтуйте.

Завдання 3

Визначте, які з перелічених дій щодо речі вважаються розпорядженням нею:

– ви з'їли яблуко;

– ви почистили щіткою взуття;

– ви спалили дрова в каміні;

– ви подарували свою книгу однокласникові;

– ви перенесли телевізор з однієї кімнати в іншу;

– ви продали комп'ютерну дискету.

Порівняйте, в чому відмінність між користуванням дачним будиночком, який, припустімо, ваші батьки орендували на літо, і правами вашого сусіда по дачі, який живе у власному літньому будинку.

Володіння, користування та розпорядження на власний розсуд не означає, що власник може робити з належним йому майном будь-що, наприклад, використовувати на шкоду іншим. Тому закони всіх держав, починаючи з давньоримських часів, передбачали й передбачають певні обмеження права власності. При здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків власник зобов'язаний не завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, додержуватися моральних засад, прийнятих у суспільстві.

Власність – не лише право, а й обов'язок, адже власник має утримувати майно, тобто витрачати кошти на підтримання свого майна у відповідному стані, його охорону, сплату податків.

2. Підстави виникнення права власності

Право власності у конкретної особи не з'являється просто з нічого. Його виникнення пов'язане з певними життєвими обставинами, які називають юридичними підставами виникнення права власності.

Існують різні способи набуття права власності: купівля, отримання у спадок, в дар, обмін, право на новостворене майно тощо.

Якщо йдеться про створення нової речі, то право власності на цю річ виникає з моменту її створення, якщо законом не передбачено іншого. Власником такої речі стає особа, яка виробила чи створила її для себе.

Коли людина одержує плоди '(наприклад, приплід тварин, молоко, вовну, сільськогосподарський врожай) і доходи (наприклад, відсотки, які нараховує банк на вклад або цінні папери), право власності виникає в момент відокремлення їх від речі, результатом якої вони є.

Виконаємо разом...

Обговоріть у трійках ситуацію та дайте відповіді на запитання до неї.

Віддана Альма

Юлія М. продала своєму товаришеві Павлу Т. вівчарку Альму, яка невдовзі мала ощенитися. Юлія повідомила Павлу, що Альма щінна. За тиждень Альма повернулася до своєї хазяйки й привела трьох цуценят. Дізнавшись, що собака знайшлася, Павло завітав до Юлії й почав вимагати повернути гроші, які та отримала за собаку, та віддати йому одне цуценя. Юлія повернула гроші, однак категорично відмовилась віддавати цуценя. Павло заявив, що він купував щінну собаку і збирався отримати прибуток від продажі цуценят, і тому він має право забрати всіх цуценят.

Хто правий у цій ситуації ?

Іншим способом виникнення права власності на річ є передача прав і обов'язків щодо неї від переднього власника, наприклад за цивільно-правовим договором, а також у разі успадкування за законом чи заповітом.

Цивільний кодекс України передбачає, що фізична чи юридична особа, яка не є власником майна, але добросовісно, відкрито та безперервно володіє майном (нерухомим – упродовж 10 років, рухомим – упродовж 5 років), стає його власником. Такий спосіб здобуття права власності називають набувальною давністю.

Щодо знахідки, то, відповідно до чинного законодавства України, вона переходить у власність особи, яка знайшла її й повідомила про це відповідні держав установи, за півроку, якщо власник знахідки залишився не відомим.

Виконаємо разом...

Обговоріть завдання в парах презентуйте результати роботи класу.

1. Назвіть три речі, які є вашою власністю. Розкажіть, як Ви набули права власності на ці речі. Визначте у кожному конкретному випадку, якими були підстави виникнення права власності на ці речі. Намагайтеся презентувати обидва шляхи набуття права власності.

2. Проаналізуйте ситуацію, скориставшись наведеними нижче положеннями Цивільного кодексу, та дайте відповідь на запитання до неї.

3. «Робітник археологічної експедиції Ждицін С. під час розкопок знайшов скарб – горщик із золотими та срібними монетами. С. передав скарб державним органам з надією на виплату винагороди».

Чи отримає С. винагороду за найдений скарб?

На які об'єкти набуває права власності громадянин у разі виявлення скарбу?

Чи може скарб, за чинним Законодавством України, стати власністю особи, яка його виявила?

Висловіть свою думку щодо наведених положень закону з приводу набуття права власності на скарб.

Мовою документів

Стаття 343 Цивільного кодексу України. Набуття права власності на скарб

«1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.

2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього.

Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності іншій особі, особа, яка виявила його, та власник майна, у якому скарб був прихований, набувають у рівних частках право спільної часткової власності на нього.

3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук цінностей без згоди на це власника майна, в якому він був прихований, право власності на скарб набуває власник цього майна.

4. У разі виявлення скарбу, що є пам'яткою історії та культури, право власності на нього набуває держава.

Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування.

Якщо пам'ятка історії та культури була виявлена у майні, що належить іншій особі, ця особа, а також особа, яка виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі до десяти відсотків від вартості скарбу кожна».

3. Види власності, які існують в Україні

Власниками в Україні, згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом та Законом України «Про власність», є: український народ, громадяни, юридичні особи, держава, територіальні громади.

Мовою документів

Стаття 318 Цивільного кодексу України. Суб'єкти права власності

«1. Суб'єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 цього Кодексу.

2. Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом».

Важливим показником рівня життя людини є належна їй власність. Уже відійшли в минуле часи, коли власність на засоби виробництва була під забороною, а власність на предмети вжитку називалась особистою. В сучасному законодавстві громадянину надано право не тільки мати власність, що слугує задоволенню особистих потреб людини та членів її сім'ї, а й бути господарем підприємства, власником засобів виробництва.

Об'єктами приватної власності нині можуть бути житлові будинки, предмети особистого користування, садові будинки, засоби виробництва, земельні ділянки, підприємства, вироблена продукція, транспортні засоби, цінні папери, доходи, а також результати інтелектуальної праці (твори науки, літератури, мистецтва, винаходи, промислові зразки тощо).

Склад, кількість і вартість майна, що може перебувати у власності громадян, не обмежуються, окрім випадків, передбачених законом.

Отже, приватна власність – це власність, яка належить фізичним та юридичним особам. Різновидом права приватної власності громадян є право спільної сумісної власності (наприклад, власність подружжя або осіб, які ведуть селянське (фермерське) господарство).

Конституція України та Цивільний кодекс України розрізняють ще й такі види власності:

– право власності українського народу;

– право державної власності;

– право власності Автономної Республіки Крим та територіальних громад (комунальна власність).

Виконаємо разом...

Розгляньте у парах наведені ситуації й дайте відповіді на запитання до них.

1. Будинок школи № 52 м. Баранівки є комунальною власністю. Директор школи здав в оренду частину класних кімнат без дозволу органів місцевого самоврядування. Чи правомірні дії директора школи? Чому?

2. Ігор купив автомашину, однак договір купівлі-продажу у нотаріуса не посвідчив. Чи є він власником автомобіля?

Право власності захищається нормами конституційного, адміністративного, цивільного, земельного, кримінального права. Положення Цивільного кодексу передбачають, що власник може зажадати повернення майна, яке належить йому, з чужого незаконного володіння, усунення порушень його прав (наприклад, перешкод у користуванні власним майном), відшкодування завданих йому збитків.

Запитайте себе

Поверніться до завдання, даного на початку уроку. Спробуйте навести лад у житті вигаданого міста. Запропонуйте перелік суб'єктів права власності, які мають існувати у Безладі. Обґрунтуйте підстави, на яких вони можуть набути права власності. Визначте можливі об'єкти права власності та її види, які існують у цьому місті.

До наступного уроку

Запитайте батьків, з якими об'єктами власності вони мають справу на роботі та вдома, визначте, до яких видів власності належать ці об’єкт Запишіть цю інформацію у зошит.

О. Пометун, завідувачка лабораторії суспільствознавчих дисциплін Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Т. Ремех, учитель правознавства Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» м. Києва, вчитель-методист

Пометун О., Ремех Т. Побачив світ «Світ права» / О. Пометун, Т. Ремех // Історія України / правознавство. – 2004. – № 45. – С. 26-29.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -