Конспект уроку на тему: «Права людини – права дитини. Як захистити свої права?»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з рядом засадничих принципів у сфері прав людини і громадянина та Загальною Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини та Конституцією України.

Завдання: вміти пояснити зміст прав людини в міжнародних документах; розрізняти та визначати групи прав; аналізувати життєві ситуації; формувати переконання, що люди здатні протистояти насильству; визначати факти порушення прав людини й пропонувати шляхи їх усунення.

Обладнання: папір, дошка, маркери, текст ЗДПЛ, текст для домашнього читання – «Вони хотіли розбудити націю», Конституція України.

Методи: робота в групах, рольова гра «Брейн-ринг».

ХІД УРОКУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА УРОКУ

Клас ділиться на 4 команди.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Представлення теми та очікуваних результатів.

Учитель. Кожна людина живе в тій чи іншій державі, має зв'язки з суспільством, в якому вона перебуває. Кожна країна визначає характер взаємозв'язків суспільства та особи, держави і громадянина. Держава як офіційний представник суспільства юридично закріплює, насамперед в Конституції, права та обов'язки людини і громадянина.

Світовий і національний досвіт дав можливість встановити ряд основоположних принципів у сфері прав людини і громадянина, які істали закріплення в Конституції України.

Отже, наша мета сьогодні – ознайомитися з документами, які захищають права людини, і навчитися їх використовувати в конкретних життєвих ситуаціях.

ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

1. «Брейн-ринг»

Учитель. Людина – найрозумніша істота, що живе на Землі. Кожна людина від народження отримує всі належній їй права незалежно від національності, майнового стану, віри, кольору шкіри. Особисті права і свободи людини покликані забезпечити її власні життя і потреби.

1-а учениця-ведуча. Сьогоднішній «Брейн-ринг» має на меті розкрити і доповнити наші знання про історію розвитку прав людини, а також їх реальний зміст.

Розпочинаємо нашу гру!

2-а учениця-ведуча. Існує такий вислів «Хто не знає свого минулого, той не побудує майбутнього». Тож і ми почнемо з пам'яток правової культури українського народу.

1-а учениця-ведуча. Для вирішення якихось справ людини сходились на громадські наради – віче. Продовженням його є звичаєве право. Найбільша збірка давньоруського права, яка мала величезне значення для подальшого розвитку права в Україні, – це «Руська правда».

Питання

1) Хто автор збірника феодальних законів? Скільки існувало редакцій?

2) Дайте характеристику його основним положенням.

– Автором «Руської правди» був князь Ярослав Володимирович Мудрий, його нащадки змінювали цей документ. На думку багатьох дослідників, існує три редакції.

– Коротка – «Суд Ярослава» –найстаріша частина, створена за часів Ярослава Мудрого.

– Поширена – «Правда Ярославичів» –доповнення внесені синами Ярослава Мудрого.

– Скорочена – «Устав Володимира»– документ, укладений онуком Ярослава Володимиром Всеволодовичем Мономахом.

Основні положення

1. Закріплювалась феодальна власність.

2. Урегульований договір позики не лише на хліб, але й на гроші, мед.

3. Кровна помста замінювалась грошовим штрафом.

4. Смертна кара застосовувалась лише за зраду князя.

5. За дії холопа відповідав сам пан.

6. Судові функції виконували князь, представники адміністрації, церковні органи, вотчинний суд.

2-а учениця-ведуча. «Пакти і конституції законів та вольностей Війська Запорозького» – документ, який складався із вступу та 16 статей.

Питання

1) Коли й де був укладений документ, та які правові норми він закріплював?

2) У чому полягали особливості цього докмента?

Конституція Пилипа Орлика 1710р. складена в еміграції. Це був договір між шведським королем і «гетьманом без війська, землі й народу». Вона не була втілена в життя, не набула сили закону. Однак цей документ перейня тий ліберсиьним і демократичним ду хом. Це була перша українська кон ституція.

Основні положення

1. Написана латиною та українською мовами.

2. Встановлювала національний суверенітет і визначала кордони держави, гарантувала права лю дини.

3. Передбачала розподіл виконав чої та законодавчої гілок влади.

4. Гарантувала соціальне забезпе чення незахищеним верствам населення.

1-а учениця-ведуча. 28 червня 1996 р. на 5-й сесії Верховної Ради України була прийнята Конституція України – Основний Закон України. В ньому затверджені всі основні права людини в державі.

Питання

1. Назвіть статті Конституції України, шо захищають неповнолітніх громадян. (Ст. 3, 27, 29, 34, 35, 41, 49, 50, 52, 53, 54, 57, 58.)

2-а учениця - ведуча. Міжнародне право – як головнокомандуючий на полі бою, який віддає свої накази Генералам, а не простим солдатам.

У давні часи виникає ідея міжнародного захисту прав людини. До американських і французьких революцій XVIII ст. поняття «права людини» взагалі не існувало.

1-а учениця - ведуча. Деякі законодавчі договірні акти епохи феодалізму дещо обмежували права князя, гетьмана, імператора на користь окремих станів суспільства, а не окремої особи.

Учитель. Сьогодні існують міжнародні організації, які захищають права людини. Одна з них – ООН. 3 часу її створення 24 жовтня 1945 р. було створено ряд фондів. Одним із перших був дитячий фонд.

Питання

1) Який документ прийняла Генеральна Асамблея ООН щодо захисту прав дитини в усьому світі?

2) Коли це сталось?

3) Назвіть її основні положення.

20листопада 1989 р. Генеральна Асамблея ООН одночасно прийняла «Конвенцію про права дитини». 26січня 1990 р. відкрита для підписання. Набула чинності в Україні з 27 вересня 1991 р.

Учитель. Крім «Конвенції про права дитини», існують інші міжнародні документи, які захищають права людини.

Назвіть ці документи та вкажіть час їх ратифікації в Україні.

1) Міжнародний Пакт про економічні, соціальні, культурні права. Прийнятий 16 грудня 1966 р. Україна ратифікувала 19 жовтня 1973 р.

2) Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права. Прийнятий 16 грудня 1966 р. Україна ратифікувала 25 жовтня 1991 р.

3) Загальна декларація прав людини. Ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.

2. Аналіз тексту Загальної декларації прав людини

Учитель. Звертаємо увагу на зміст документа. За 2 хв. я пропоную учням розподілити права людини на групи за змістом; особисті – синіми чорнилами, політичні – червоним, соціально-економічні – жовтим, культурні – зеленим кольорами.

Але пам'ятайте, що деякі права можуть належати до декількох груп. Прошу лідерів груп взяти участь у жеребкуванні.

Перевірка та обговорення 4-5 хв. Лідери на великому ватмані окремим кольором позначають ці права.

3. Якщо права людини порушені, то куди вона може звернутися за захистом своїх прав?

Ст. 55 Конституції України, де записано, що кожна людина, має право звертатися до суду для захисту своїх прав, а також оскаржувати в суді рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. В Україні створено спеціальний орган для захисту прав людини – Уповноважений ВР України з прав людини, до якого мають право звертатися особи у разі порушення їхніх прав.

Комітет з прав людини ООН (був створений в 1977 р., Україна визнала його повноважним в 1990 р.) – якщо людина вичерпала всі можливості судового захисту у своїй країні.

Європейський суд з прав людини почав працювати з 1959 р. і громадяни України одержали можливість звертатись до нього з 1997 р.

Комісар з прав людини Ради Європи – стежить за дотриманням прав людини в державах, що є членами Ради Європи.

4. Робота в групах над життєвими ситуаціями, виявлення фактів порушення прав людини та необхідність протистояння їм.

Лідери методом жеребкування обирають ситуацію, а група міркує над завершенням, добирають статті відповідних правових документів, які їх стосуються.

Розгляд ситуацій.

1-а група. Учень 9 класу постійно прогулює уроки, вчитель математики виставляє йому незадовільну оцінку і пропонує педагогічній раді виключити учня зі школи...

Ст. 7 Загальна декларація прав людини

Право на рівний захист законів

26

Право на освіту

28

Право на вільний демократичний соціальний устрій

2-а група. Оксана, 16-річна учениця, вирішила під час канікул попрацювати і звернулася з проханням до директора сусідньої пошти, знаючи про наявність вільного місця листоноші. Директор їй відмовив.

Ст. 23 Загальна декларація прав людини. Право на працю і створення профспілки.

3-я група. Міська влада має намір передати єдиний в мікрорайоні спортивний майданчик в оренду приватній фірмі. 20 молодих юнаків, що проживають у районі майданчика, проводять мирну демонстрацію протесту, адже це улюблене місце відпочинку на вихідних для гри у футбол та баскетбол. Приїжджає міліція, забороняє демонстрацію і наказує забиратися додому. Демонстранти сідають на землю і відмовляються йти з цього місця. Міліція силоміць забирає декількох демонстрантів, завдавши їм при цьому поранень.

Ст. 19 Загаль на декларація прав людини

Право на свободу переконань і вільний їх вияв

20

Право на мирні зібрання та об'єднання

24

Право на відпочинок і дозвілля

4-а група. Учневі С. було відмовлено у прийомі документів до 10 кл. через його національність і приналежність родини до однієї із сект. Чи правомірні дії адміністрації школи?

Ст. 18 Загальна декларація прав людини

Свобода думки і віросповідання

8

Право на освіту

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учитель. Найважливішим завдання сучасної української школи є формування в особі школяра майбутнього нації. Цього досягти неможливо без глибокого знання і розуміння права, свідомого виконання його вимог.

Сподіваюся, шо сьогоднішня наша зустріч посіє у вас ще одну зернинку знань, адже найголовніше – усвідомлення необхідності знати якомога більше про права людини.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати вдома статтю Ратушного «Вони хотіли розбудити націю» відповісти на запитання до тексту. (Див., додаток)

ДОДАТОК

1. Тексти для домашнього читання

Депутат М. Ратушний одним із перших розпочав переговори із членами «Самостійної України», коли ті перебували в ЦК КПУ.

Я упевнений, що всі учасники акції під час її проведення були щиро переконані, що в такий спосіб вони прискорять процес декомунізації, дерусифікації України і примусять не тільки громадськість, а й владу ці питання, нарешті, вирішити.

Усі, з ким я спілкувався – абсолютні ідеалісти та романтики. Якогось меркантильного підходу я не побачив. І ці переконання прийшли до них не вчора і не позавчора. Таке моє особисте враження. Що стоїть за кадром, я не знаю. Тому, думаю, вони свідомо йшли на амбразури, хоча сподівалися на зовсім інший фінал.

Перш за все те, що до них поважніше поставиться влада. Крім того, мали ілюзію, що зберуться кияни, солідаризуються з їхніми вимогами і не допустять штурму. Коли я опівночі прийшов на переговори, то зрозумів, що найболючішим були апатія і відсутність злютованості. Вони, фактично, впали у депресію, почали казати: «Нас зрадили, нація мертва, нація байдужа, нас почують інші покоління».

Вони покладались на 16-у статтю Кримінального кодексу: якщо громадянин вважає, що нависла реальна небезпека для держави й особистості, йому дозволено йти на порушення Кримінального Кодексу 3. Перебуваючи в офісі КПУ, ці молоді люди говорили: «Комуністи зібрали шабаш у ВР за участю делегатів з Росії, Білорусії, Сербії та України, комуністи дозволяють собі відкрито закликати до ліквідації державного устрою. Україна не відбувається, її хочуть ліквідувати». Тому були певні, що саме вони зупинять реванш антиукраїнських сил...

Запитання і завдання до тексту

1) Прочитайте текст і висловіть своє міркування щодо порушених проблем у ньому.

2) Чи йдеться в тексті про порушення прав?

3) Якщо ви вважаєте, що права порушені, то вкажіть, які й чиї?

2. «Вони хотіли розбудити націю...» («ПІК», № 12,2000 р.).

3. «Не є злочином дія, яка хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом, але і вчинена в стані крайньої необхідіності, тобто для усунення нсбезпеки, що загрожує інтересам держави, і громадським інтересам, особі чи правам цієї людини або інших громадян, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було усунути іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернута шкода» (Ст. 16 Кримінального кодексу України).

Ушакова С. В., вчиталь історії та права спеціалізована СШ №73, м. Харків

Ушакова С. В. Права людини – права дитини. Як захистити свої права? / С. В. Ушакова // Історія та правознавство. – 2006. – № 34. – С. 13-15.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -