Конспект уроку на тему: «Означено-особові односкладні речення»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: поглибити знання учнів про односкладні речення; учити визначати означено-особові речення та правильно вживати їх у мовленні; розвивати логічне мислення; виховувати любов і повагу до рідних та близьких людей.

I. Організаційний момент

Слово вчителя

Уже дзвінок нам дав сигнал:

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо.

Роботу швидко починаймо.

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань

Бесіда

— Які речення називаються односкладними?

— Які види односкладних речень ви знаєте? Які їх граматичні особливості?

III. Оголошення теми й мети уроку

IV. Вивчення нового матеріалу

Метод «Міркуємо — аналізуємо — робимо висновки»

Визначте граматичні основи в реченнях.

1. Росту. Сміюсь. Нічого не боюсь. (Л. Костенко.)

2. Завершуй задуми і справи не залишай на кращі дні. (М. Сингаївський.)

3. Любімо країну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею. (О. Підсуха.)

4. Любіть Україну всім серцем своїм. (В. Сосюра.)

Викладення теоретичного матеріалу

Означено-особовими називаються такі речення, в яких присудок означає дію, що стосується якоїсь конкретної особи. Це односкладні речення, у яких головний член — присудок означає дію, що її виконує або буде виконувати конкретна особа.

Наприклад:

1. Люби життя у боротьбі щоденній. (Л. Забашта.)

2. Поклонимося матері і дому. (А. Малишко.)

Присудок виражається дієсловом у формі 1 -ї особи або 2-ї особи дійсного чи наказового способу однини, множини.

На конкретну особу (я, ти, ми, ви) вказує закінчення дієслова-присудка (схема).

Опрацювання нового матеріалу за підручником

Лінгвістичне дослідження

Прочитайте речення. Доведіть, що всі вони — означено-особові. Простежте, на чому в них зосереджується увага — на дії чи на її виконавцеві.

1. Зроблю собі човна із мрій і весла із пісень.(М. Рильський.)

2. Люблю чернігівську дорогу весною влітку, восени.(Л. Костенко.)

3. Рідна земле, дай мені снаги скрізь, у всьому буть самим собою. (В. Тарасенко.)

4. Не сперечайся! Слів не каламуть. (М. Боровко.)

5. Понеси мене, вечір, мій брате, на Чумацький задуманий Шлях. (В. Сосюра.)

6. Разом ходімо в майбутнє. (Леся Українка.)

Гра «Хто швидше?»

Пригадайте прислів'я, приказки, афоризми, в яких

є означено-особові речення.

Творче завдання

Складіть кілька гасел, використовуючи означено-особові речення.

Робота в групах

Складіть із дієсловами любити, знати, мріяти односкладні означено-особові речення.

Вправа «Редактор»

Замініть, де це можливо, подані двоскладні речення односкладними означено-особовими. Простежте, як це вплинуло на характер розповіді. Які два речення

не підлягають такій зміні? Чому?

1. Завтра я буду далі і далі від цих полів. (А. Малишко.)

2. Я люблю Дніпро — велику ріку мого народу. (О. Довженко.)

3. А вітер грає, мов орган. (Д. Павличко.)

4. Тихі води Дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі ранки та грози. (А. Малишко.)

5. Тому ми захоплюємося, як піснею і музикою, словом майстра. (І. Вихованець.)

Хвилинка «Культура мовлення»

Правильно

Неправильно

зважаючи на викладене

в силу викладеного

уживши заходів

прийнявши міри

узявши участь

прийнявши участь

зазнавши невдачі

потерпівши невдачу

поставивши намет

розбивши намет

V. Закріплення набутих знань

Пояснювальний диктант

Спишіть речення, підкресліть у них головний член — присудок. Визначте особу, спосіб дієслів. Поясніть розділові знаки. Поміркуйте, до складу яких речень інших типів можуть входити означено-особові речення.

1. Більш за все у світі люблю музику. (О. Довженко.)

2. Хочу слухать забуті пісні, хочу бачити місячні плями. (В. Сосюра.)

3. Оце, сину, як прийдеш, то на стіл поклади хліб. (М. Зарудний.)

4. Не рони, вербо, сліз над водою. (Леся Українка.)

Тест «Третє зайве»

А Краю не було цій ночі.

Б Шануй учителя, як свого родителя.

В У нас проханих не люблять.

VI. Підбиття підсумків уроку

Складіть лінгвістичне повідомлення на тему «Означено-особові речення».

VII. Домашнє завдання

1. Вивчити матеріал підручника.

2. Вживаючи односкладні речення, написати твір-мініатюру в художньому стилі на тему «Осінній ліс»

 

Любов Плахотнюк, учитель УМЛ СЗШ І—III ст. № 4 м. Хмільника, Вінницька обл.

Плахотнюк Л. Означено-особові односкладні речення. 8 клас.//Українська мова та література. – 2013. – №10.– С.6-8.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -