Конспект уроку на тему: «Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казка «Цар Плаксій та Лоскотон». Теорія літератури: віршована мова (рима, строфа, ритм)».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Солонинка Наталія Іванівна,

вчитель української мови, літератури та світової літератури

Ямельницької ЗОШ І-ІІ ст. Сколівського району Львівської обл.

 

Мета: ознайомити п’ятикласників з цікавими сторінками життя  В.Симоненка; із специфікою прозової та віршованої мови художніх творів; формувати в учнів ключові компетентності – вміння вчитися, аналізувати, робити висновки; літературознавчі компетентності - знати літературні поняття : рима , ритм , строфа;

Розвивати  вміння застосовувати набуті  знання на практиці – самостійно визначати ознаки віршованої мови;

Виховувати інтерес до творчості. В.Симоненка.

Теорія літератури: віршована мова (рима, ритм, строфа ).

Обладнання: Портрет В.Симоненка, підручник, комп’ютер, таблиці, видання творів В.Симоненка, стінгазета «Метеор української поезії».

Міжпредметні зв’язки: Світова література, історія, музика.

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань .

Хід уроку

                  I.                       Організація початку уроку

Привітання, перевірка стану готовності до уроку.

               II.                       Перевірка домашнього завдання

Метод «Ланцюжок»: учні задають один одному запитання до казки «Хуха – Моховинка».

           III.                       Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Метод«Снігова куля»

·       Дайте визначення казці як жанру

·       Які є види казок за авторством ?

·       Чим відрізняються літературні казки від народних?

·       Як розподіляються казки за тематикою ?

·       Із творчістю яких українських письменників-казкарів ви ознайомилися ?

            IV.                       Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів .

1.Учні записують тему уроку в зошити.

2.Слово учителя.

На сьогоднішньому уроці ми продовжимо розпізнавати таємниці казки. А ще дізнаємося про чудового поета,який створив казкову історію«Цар Плаксій та Лоскотон» більше п’ятдесяти років тому назад.Ця історія може повторитися і в сучасному житті. Також ознайомимося зі специфікою віршованої мови.

Очікувані результати

 Після цього уроку учні зможуть :

- розповідати про цікаві моменти з життя В.Симоненка;

- пояснювати зміст термінів – рима,ритм,строфа;

- застосовувати набуті знання на практиці – самостійно визначати особливості віршованої мови. 

3.Інтерактивна вправа «Пісочний годинник».(цілі уроку)

               V.       Мотивація навчальної діяльності.

Прослуховування пісні «Виростеш ти,сину», коротка бесіда.

Яке враження справила на вас ця пісня?Який характер її мелодії?

Ці проникливі рядки написав вічно молодий поет В.Симоненко,якому доля виділила всього 28 років життя. На сьогоднішньому уроці ви не тільки ознайомитесь з його біографією і творчістю, але й самі виступите в ролі поетів. І хто знає, можливо, в майбутньому видасте власну поетичну збірку.

            VI.       Сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1.Розповідь учителя про епізоди з життя Василя Симоненка і демонстрація слайдів.

Зверніть увагу на епіграф уроку:

Ще не було епохи для поетів,

Але були поети для епох.

Л.Костенко.

Ці слова досить актуальні стосовно Симоненка, тому що епоха, в якій довелося жити поету, була досить складна і суперечлива, принесла чимало гіркоти і розчарувань. Натомість він став символом свого часу.

Василь Андрійович Симоненко народився 8 сiчня 1935 року в глухому поселенні Біївці Лубенського району на Полтавщині в сім'ї колгоспників. Дитинство його, за словами Олеся Гончара, чуло ридання матерів, що божеволіли від горя над фронтовими похоронками. Скупе на ласку було, мінами й снарядами бавилося його дитинство, коли від запізнілих вибухів десь біля степового вогнища ставали інвалідами діти — ці найбезвинніші жертви війни...

Протягом 1942 - 1952 pp. майбутнiй поет навчався в школi: 4 класи у Бiïвцях (1942 – 1946 рр.), решта - у сусiднiх селах Єнькiвцях (1946 – 1947 рр.) i Тарандинцях (1947 – 1952 рр.). Дорога до школи була для нього мукою... - через багато років у новелі «Дума про діда» Симоненко не забуде згадати свою першу дорогу: "...я ходив тоді в восьмий клас. Дев'ять кілометрів було до школи. Як на мої чотирнадцять років, то це не так вже й мало. Та це ж тільки в один кінець дороги!.." У 1952 р. закiнчив iз золотою медаллю середню школу в Тарандинцях та вступив на факультет журналiстики Киïвського унiверситету iменi Т. Шевченка. Писати вірші почав ще в студентські роки, але в умовах прискіпливої радянської цензури друкувався неохоче: за його життя вийшли лише збірки поезій «Тиша і грім» (1962 р.) і казка «Цар Плаксій і Лоскотон» (1963 р.).

Одержавши 1957 р. диплом "літописця сучасності", працював у редакціях газет «Черкаська правда» (1957 - 1960 рр.), «Молодь Черкащини» (1960 - 1963 pp.), власним кореспондентом «Робітнича газета». Проте змістом і сенсом його життя була поезія і тільки поезія.

2.Доповнення учнів ( учні отримали випереджувальне завдання самостійно підготувати цікаві моменти з життя поета).

3.Прослуховування інерв'ю Симоненка (авторське виконання).

Симоненко любив життя і ненавидів смерть, та невблаганна доля подарувала йому лише неповних 29. Проте і за такий невеликий проміжок часу він встиг багато творів подарувати людям.Серед спадщини поета особливе місце посідає казка «Цар Плаксій та Лоскотон».

4.Історія написання твору.

У нас сьогодні в гостях «син поета», який ознайомить нас з історією написання твору.

 (підготовлений учень розповідає про історію написання твору)

5.Особливості віршованої мови.

Читаючи художні твори,ви помічали,що одні з них написані мовою,схожою на ту, якою ми спілкуємося у сім’ї чи з друзями, інші – чимось нагадують пісню. Отже, в першому випадку письменики використовують прозову мову. Прикладом її є казки, які ми вивчали раніше. На відміну від прозової, віршована мова є розміреною, має ритм і риму. Саме такою мовою написаний твір Василя Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон».

У ньому останнє слово першого рядка співзвучне з останнім словом третього, а закінчення другого рядка – із закінченням четвертого:

Але в тому диво – царстві,

 Зневажаючи закон,

Жив у мандрах і митарстві

Добрий дядько Лоскотон.

Така співзвучність, яка надає мові мелодійності, називається римою. Крім того, віршована мова має ритмічні паузи – короткі перерви під час читання, які у вірші зазвичай збігаються із закінченням рядка. Ще однією відмінністю віршованої мови є те, що її записують у стовпчик(строфу).

Важливим у вірші є і ритм – рівномірне чергування наголошених і ненаголошенихскладів, розміреність і злагодженість у звучанні.

І для прозової, і для віршованої мови властива образність, застосування різноманітних художніх засобів.

6.Аналіз таблиці «Особливості прозової та віршованої мови.» (див. Додаток)

7.Робота з підручником.

Опрацювання статті «Прозова і віршована мова» (ст.96-97)

        VII.       Закріплення вивченого матеріалу.

1.Творча лабораторія.

-А зараз ми спробуємо застосувати набуті знання на практиці.Випробуємо себе у ролі поетів.

 (складання невеликого вірша за римою – завдання 12,с.98)

2.Інтерактивна вправа «Пісочний годинник» (перевірка поставлених цілей уроку).

-Що таке рима?

-Що таке ритм?

-Поясніть своїми словами,що таке строфа?

-Як створювалась казка «Цар Плаксій та Лоскотон»?

3.Інтерактивна вправа «Сенкан».

-Діти, давайте спробуємо пригадати все, що ми дізнались про Симоненка і скласти про поета сенкан.

ЗРАЗОК

Симоненко

Романтичний,талановитий

Мріяв, любив, творив

Метеор.

     VIII.       Підсумок уроку (підведення підсумків уроку,оціювання роботи учнів).

            IX.       Домашнє завдання

1.Прочитати казку «Цар Плаксій та Лоскотон»

2.Записати у літературознавчі словники визначення термінів «віршована мова», «рима», «ритм», «строфа».

3.Виписати в робочий зошит перші чотири рядки з розділу «Весілля в палаці», підкреслити в ньому рими.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -