Конспект уроку на тему: "Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас. Циклони та антициклони"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Поторока Оля . Тема уроку: Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас. Циклони та антициклони. // 
Географія. Вчимося вчити: Методичний посібник  /Упорядк. О.М. Варакута. – Тернопіль, 2012. -  72с.


Мета: сформувати поняття  “повітряна маса”, “циклон”, “антициклон”; уявлення про переміщення повітряних мас, теплий, та холодний атмосферні фронти; ознайомити учнів з основними типами повітряних мас за районами утворення, температурою та вологістю; розвивати логічне мислення, уяву, увагу, пам’ять; вміння працювати з текстовим і позатекстовим матеріалом підручника; складати та аналізувати схеми; удосконалювати вміння заповнювати таблиці; робити висновки на основі переглянутих ілюстрацій та відео фрагментів; виховувати бережливе ставлення до повітря.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник В.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова. Загальна географія: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт.навч.закл. – К. :Генеза, 2006. – 240 с., ілюстрації, відео фрагменти.

Методична література:

1. Довгань Г.Д. Усі уроки географії у 6 класі. – Х.: Вид.група  “Основа”, 2007. – 288 с.
2. Стадник О.Г. загальна географія. 6 клас: Готуємось  до уроків. – Х.: Веста: Вид-во ”Ранок”, 2008. – 176 с.
3. Гриценко Г.О. Географія 6 клас. Розробки уроків. ІІ семестр: Методичний посібник. – Х.: Вид. група ”Основа”, 2009. – 112 с.

Хід уроку

І. Організація класу до уроку

 • перевірка присутності учнів;
 • перевірка засобів навчання до уроку;
 • психологічне налаштування учнів до роботи на уроці.

ІІ. Перевірка засвоєних знань, умінь і навичок

1. Фронтальне усне опитування

 • Що таке вітер?
 • Як утворюється вітер?
 • В яких одиницях вимірюють швидкість вітру?
 • За допомогою якого приладу визначають напрям і швидкість вітру?
 • Які ви знаєте постійні вітри?
 • В яких широтах дмуть пасати?
 • Де дмуть західні вітри?
 • Що таке бризи?
 • Які вітри називають мусонами?

2. Індивідуальне письмове опитування

Варіант 1

1. Вітер – це_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Основними характеристиками вітру є:

А  напрям, сила, швидкість
Б  довжина, висота, ширина
В  сила, агресивність, злість

3. У якому напрямку дме вітер? Позначити стрілочкою.

Напрямок вітру

4. У якому напрямку дме денний бриз?

Денний бриз

5. Побудувати розу вітрів за даними  таблиці:

Напрямки вітру

Варіант 2

1. Рух повітря здійснюється з _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. До яких вітрів належать пасати:

А  постійних
Б  тимчасових
В  змінних

3. У якому напрямку буде дути вітер? Позначити стрілочкою.

Напрямок вітру

4. У якому напрямку дме літній мусон ? Позначити стрілочкою.

 Денний бриз

5. Побудувати розу вітрів за даними таблиці:

Напрямки вітру

ІІІ. Повідомлення теми уроку. Постановка мети і завдань

а) Вступне слово вчителя

- Щоб дізнатися, яка тема сьогоднішнього уроку я пропоную вам відгадати загадку.

Куди ступиш – всюди маєш,
Хоч не бачиш, а вживаєш. (Повітря).

Отже, тема уроку:  “Закономірності переміщення повітряних мас. Циклони та антициклони”

План

1. Що таке “повітряна маса ”?
2. Типи повітряних мас.
3. Атмосферні фронти.
4. Циклони та антициклони.

IV. Формування і засвоєння нових знань, умінь і навичок

а) актуалізація опорних знань

 • Пригадайте, що таке атмосфера?
 • Що входить до складу атмосфери?
 • Які властивості має повітря?

б) розповідь вчителя з елементами бесіди

 • Чому взимку буває відлига, на березі моря посуха, а влітку часті зливи?  Це ми з’ясуємо на сьогоднішньому уроці.
 • Прогулюючись вулицею, вас оточує повітря. Чи може воно нагріватись?
 • А чи здатне повітря охолоджуватись?
 • Як гадаєте, повітря містить у собі краплинки вологи?
 • Як думаєте, повітря завжди чисте і прозоре?

в) складання схеми істотних ознак поняття  “повітряна маса”

 • Скажіть, а чи всюди нас оточує повітря? Чи воно є лише над суходолом чи над океанами? Тобто, воно займає певний об’єм простору (в основному дуже великий). (Цю ознаку  та інші учні записують до схеми).
 • Якщо ви прогулюєтесь взимку вулицею, скажіть чи всюди на цій вулиці будуть однакові температури, чи на початку вулиці додатні, а вкінці – від’ємні?
 • Чи можуть в повітрі в завислому стані перебувати часточки бруду, пилу?
 • Чи може повітря рухатись?
 • А чи завжди вітер дме лише  в горизонтальному напрямку? А коли він дме з вершин гір до їх підніжжя, тоді в якому?

Повітряна маса

- Отож,  користуючись схемою, спробуйте сказати, що таке повітряна маса.

Повітряні маси – це величезні об’єми повітря з однаковою температурою, вологістю і запиленістю, які здатні переміщуватись в горизонтальному і вертикальному напрямках.

г) виконання пізнавальних завдань

Серед перелічених ознак виберіть ті, які характерні для повітряних мас.

 • повітряні маси – це невеликі об’єми повітря;
 • повітряні маси – це величезні об’єми повітря;
 • для повітряних мас характерні різні властивості щодо температури, вологості, запиленості;
 • для повітряних мас характерні однакові властивості щодо температури, вологості, запиленості;
 • повітряні маси не здатні переміщуватись;
 • повітряні маси здатні переміщуватись у горизонтальному та вертикальному напрямках.

д) розповідь-пояснення вчителя; побудова схем «Типи повітряних мас за вологістю і температурою»

- Де повітряні маси будуть більш насичені вологою: над океаном чи континентом? Чому?
- Отже, за вологістю повітряні маси поділяються на вологі та сухі. Вологі формуються над океанами, їх ще називають морськими, а сухі – над континентами, їх ще називають континентальними.

Повітряна маса

- Скажіть, а чи всюди на нашій планеті однакова температура повітря?
(Ні).

- Чому?
Ця відмінність призводить до формування теплих і холодних повітряних мас.

Повітряна маса

- Оскільки, Земля неоднаково прогрівається біля екватора та полюсів, існують суттєві відмінності у властивостях повітряних мас на різних широтах. Тому залежно від району утворення розрізняють різні типи повітряних мас.

е) робота з підручником

- Прочитайте 4 і 5 абз. на С. 126 підручника і заповніть таблицю: “Типи повітряних мас за районами утворення”

Назва повітряної 
маси

Властивості

Район поширення

Полярні

 

 

Помірні

 

 

Тропічні

 

 

Екваторіальні

 

 

є) робота з позатекстовим матеріалом підручника

- Розгляньте мал.108 на С.127 підручника і з’ясуйте: Що таке атмосферний фронт? Який механізм утворення теплого і холодного атмосферного фронту.

ж) розповідь вчителя

- Між повітряними масами з різними властивостями виникають вузькі перехідні зони. Ці зони називають  атмосферними фронтами.

Розрізняють теплий і холодний атмосферний фронт. Теплий формується тоді, коли тепле повітря наступає, а холодне перед ним відступає. Тепле повітря легеньке і швидко рухається, натікає на холодне, піднімається вгору, охолоджується, утворюються хмари, з яких випадають опади.

Холодний атмосферний фронт формується тоді, коли холодне повітря наступає на тепле. Холодне повітря важке і повільно рухається, воно підтікає під тепле і витісняє його вгору, яке охолоджується і випадають опади (грози зливи).

з) розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди; побудова схеми «Механізм утворення циклону»

- Чи чули ви коли-небудь у повідомленнях про погоду про циклони?

Циклон – це величезний атмосферний вихор, в центрі якого завжди знаходиться область із низьким тиском. Коли навкруги тиск високий, а в центрі циклону низький, то куди буде рухатись повітря? Від периферії до центру, але під впливом сили обертання Землі повітря у циклоні рухається проти годинникової стрілки у Північній півкулі, і за нею – у Південній. Це нагадує велику повітряну дзиґу.

Циклон

- У центрі циклону відбувається висхідний рух повітря. Повітря піднімається вгору, утворюються хмари і випадають опади. Влітку приносить похолодання (вітер, хмарна погода, опади). А взимку – потепління.

и) робота з ілюстраціями

- Розгляньте ілюстрації і скажіть, що на них зображено.

Повітряні маси Повітряні маси

і) хвилинка-цікавинка

- У тропічних широтах над теплими ділянками океану зароджуються тропічні циклони. У ньому скупчуються хмари, зливи, грози, лютують штормові вітри. Проте в самому центрі циклону тихо. Там утворюється область прояснення, яку називають  “оком бурі”.

Тропічні циклони в Азії називають тайфунами, Австралії – вілі-вілі, Америці – ураганами. Вони приносять великі руйнування, зливи, спричиняють повені. Щороку на Землі виникає близько 120 тропічних циклонів. З ХХ ст. їм стали давати назви.

ї) розповідь пояснення вчителя; побудова схеми «Механізм утворення антициклону»

- Повною протилежністю циклону є антициклон, на що вказує і його назва – префікс  “анти” означає  “протилежність”.

Антициклон

Антициклон – атмосферний вихор з високим тиском у центрі і вітрами, що дмуть від центру до окраїни за годинниковою стрілкою у Північній півкулі і проти – у Південній.

Влітку приносять безхмарну, теплу і навіть спекотну погоду, а взимку – ясну, суху, бо переважає низхідний рух повітря, що зумовлює зростання тиску і температури, тому хмари не утворюються.

й) робота з ілюстраціями

Розгляньте ілюстрацію. Що на ній зображено?

Повітряні маси

к) робота з відео

Перегляд відео фрагменту про антициклон. Що він собою являє?

V. Систематизація і узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок

1. Доповніть схему:

Типи повітряних мас

2. Схематично зобразіть рух повітря в циклоні.
3. Схематично зобразіть рух повітря в антициклоні.

VI. Організація домашнього завдання

1. Опрацювати текст §38.

VII. Підсумок уроку

1. Що нового ви дізнались сьогодні на уроці?
2. Що найбільше вас зацікавило із вивченої теми?

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -