Конспект уроку на тему: «Безособові речення»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Мета: поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про безособове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати безособові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження; формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати вміння бачити прекрасне в природі й житті людей.

Обладнання: підручник, таблиця, дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Чого хвилюються народи

І люди замишляють зло?

Хто їм сказав: «Вінець природи»?

Хіба для них її чоло?

Л. Костенко

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Підготовка до сприйняття нового матеріалу

Прочитайте речення. Знайдіть у них присудки.

З'ясуйте, чим виражений у кожному з них головний член. Чи мається на увазі в них дійова особа?

1. Замело туманами, зарясніло мрякою. (В. Симоненко.)

2. Навколо пахне грибами. Із садочка красно пахощами віє. (М. Старицький.)

3. Можна побачити все. Вбирати в себе вітер, і простори, і ліс, і лан, і небо прозоре. (Юрій Клен)

4. Весни такої не було й не буде. (Леся Українка.)

IV. Вивчення й усвідомлення нового матеріалу

Викладення теоретичного матеріалу

Безособові речення — це такі односкладні речення, головний член-присудок у яких означає дію (стан), що їх мислимо незалежно від особи — активного діяча. Підмета в таких реченнях не може бути, оскільки вказана в них дія (стан) не передбачає виконавця.

Порівняйте:

1. Інститут археології НАН України 1966 року відкрив у Києві науковий відділ у вигляді Археологічного музею.

1. 1966 року в Києві відкрито Археологічний музей. (Із довідника.)

2. Ожиною терпкою пахне ліс. (Д. Луценко.)

2. Пахне терпкою ожиною в лісі.

3. А небо мжичить без кінця. (В. Сосюра.)

3. Надворі без кінця мжичить.

Безособові речення можуть вказувати:

• на стан природи: Навколо справді було казково. (Ю. Збанацький);

• на фізичний або психічний стан людини: Мені стало прикро (Я. Баш).

Присудок у безособових реченнях може бути простим і складеним: Світає. (Т. Шевченко); Починає дніти (М. Коцюбинський).

Завдання-дослідження

1) Замініть неозначено-особові речення безособовими. Простежте, як змінився характер розповіді.

1. Дітям дозволили купатися в басейні. — Дітям дозволено купатися в басейні.

2. Володимира Вернадського назвали громадянином Усесвіту.

3. Трипільці відтворили досконалий тип української печі.

2) Замініть двоскладні речення безособовими.

1. Сонце залило галявину.

2. На подвір "і запахло скошеною травою.

3. Від річки війнула прохолода.

4. Безперервні осінні дощі розмили дорогу.

Лінгвістичний експеримент

Запишіть речення, визначте в них головні члени.

Доведіть, що речення лівої колонки односкладні, а правої — двоскладні.

1. Під гору важко бігти.

1. Під гору бігти важко.

2.І все на світі треба пережити.

2.І все на світі пережити треба.

3. Із сухого дерева вогонь добре класти.

3. Із сухого дерева вогонь скласти добре.

 

Творче конструювання

Складіть безособові речення, в яких головними членами речення виступали б подані слова.

Сутеніло, смеркло, темно, стихло.

Хвилинка «Культура мовлення»

Неправильно

Правильно

визивати лікаря

викликати лікаря

вирішувати проблему

розв'язати проблему

я вибачаюся

вибачте мені

відкрити очі

розплющити очі

Дослідження-відновлення

Відновіть безособові речення, уживаючи слова, що в дужках, у відповідній формі. Зробіть повний синтаксичний розбір одного з речень.

1. (Порушити) всі звичаї. (П. Загребельний.)

2. Мені (ставати) моторошно. (Ю. Збанацький.)

3. Темно-зеленим хвилям (не бути) кінця-краю. (В. Дрозд.)

4. (Повести) мене на стежку у чорнобривцях. (М. Красуцький.)

Творча вправа «Майстри слова»

Розгляньте фотографію «Пам'ятник Т. Г. Шевченку у м. Хмільнику». Складіть твір-опис, використовуючи безособові речення.

Самостійна робота

Установіть відповідність. Чим виражений головний член? Обґрунтуйте висновки.

А безособове дієслово

1 Чернетку, звісно, зроблено раніше.

Б особове дієслово в безособовому значенні

2 Іноді хочеться жити, працювати, творити.

В прислівник

3 Мені щемко, так щемко на душі.

Г безособова форма на -но, -то

4 Тим часом розвиднялося, світало.

Д інфінітив

5 Надворі пахло медом.

Творчий самодиктант

Складіть речення так, щоб в одному випадку дієслова пахне, віє, гримить вживалися в безособових реченнях, а в іншому — в особових.

V. Підбиття підсумків уроку

Рефлексія. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

—      На цьому уроці я навчився (навчилася) ....

VI. Домашнє завдання

1. Вивчити матеріал підручника.

2. Написати твір-мініатюру «Наодинці з природою», використовуючи безособові речення.

 

Любов Плахотнюк, учитель УМЛ СЗШ І—III ст. № 4 м. Хмільника, Вінницька обл.

Плахотнюк Л. Неозначено-особові речення. 8 клас.//Українська мова та література. – 2013. – №10.– С.11-12.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -