Конспект уроку на тему: «Олександр Олесь «Ярослав Мудрий» (із книги «Княжа Україна»). Презентація

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Богдана Володимирівна Волкодав, 
учитель Коростенської гімназії


Мета :

-         навчальна – опрацювати зміст та поетику вірша в контексті книги,навчати учнів уміти виразно й усвідомлено читати поезії, визначати засоби поетичної мови,розповідати про давньоруських князів, висловлювати власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність сьогодні , удосконалювати навички самостійного аналізу літературних явищ, навички виразного читання;

-         розвивальна -  розвивати зв’язне усне мовлення під час ведення діалогу, здатність робити висновки  під час аналізу поезій з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами;

-         виховна – виховувати почуття патріотизму, гордості за наших предків та давніх культурних надбань ,зацікавлення  історичним минулим  українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків та осмислене їх виконання.

Очікувані результати : учні розуміють , у чому полягає мудрість Ярослава і актуальність його заповіту для сучасної України;розуміють органічний зв'язок літератури та історії, згідно з вимогами,можуть розповідати про давньоруських князів,характеризувати віршовану та прозову мову .

 

Обладнання : збірка «Княжа Україна», підручник, дидактичний матеріал, портрет письменника Олександра Олеся, мультимедійна дошка, комп’ютерна презентація, портрети князя Ярослава Мудрого, ілюстрації про Київську Русь;карта Київської Русі, учнівські реферати та підібрані тематичні ілюстрації.

ХІД  УРОКУ

1.    Мотиваційний етап.

1)     З’ясування емоційної готовності : на дошці слова-епіграф до уроку:

 «Люди й покоління – се тільки кільця в         

                                                                       ланцюгу великім всесвітнього життя, а той ланцюг порватися не може»

 Леся Українка

2)    Актуалізація суб’єктного досвіду

Слово вчителя: Батьківщина..Народ…Родина..Це святі слова для кожного з нас. Це те, що об’єднує і дарує надію. Протягом віків кращі митці створювали численні твори, щоб оспівати рідну землю. Безсумнівно, що книга Олександра Олеся «Княжа Україна»(з якою ми ознайомились на попередньому уроці) посідає визначне місце серед творів історичної тематики. Поет не тільки оспівав славну історію свого народу, а й розкрив героїку давніх часів, продемонстрував власне бачення сучасності. Книга адресована молоді, де автор із невичерпною любов’ю розкриває сторінки минулого, намагається пробудити національну свідомість, адже, щоб будувати майбутнє України, треба знати правду про її минуле. Таке звернення О.Олеся до історії України-Руси зумовлене нестримною тугою за рідним краєм, бо він страждав через розлуку з Батьківщиною, жив її болями і втратами. Всі ми знаємо такі слова : «Той, хто не знає свого минулого, не вартий і майбутнього».(Учні зачитують свої міні-твори)

 
 

2.     Оголошення  теми  й мети уроку. Цілевизначення.   

Справді, у віршах «Княжої України» постають перед нами образи відважних,мужніх захисників рідного краю. У них вбачаємо найприкметніші риси не тільки доблесних воїнів, а й розсудливих і мудрих політиків, справжніх господарів своєї землі. Таким постане давньоруський князь Ярослав Мудрий із однойменної поезії О.Олеся, яку ми опрацюємо на сьогоднішньому уроці. Давайте спроектуємо у вигляді схеми власні цілі на уроці:

(Коротка бесіда про цілі уроку)

3.    Опрацювання навчального матеріалу.

Учитель: Київський князь Ярослав. Що ми знаємо про цю історичну особу?

Історична довідка (повідомлення учнів)

-         «Ярослав, на противагу батькові Володимиру та дідові Святославу, не любив воювати. Він прагнув більше сидіти в Києві і клопотатися мирними справами. За часів його правління виросло, розбудувалося місто над  Дніпром. Русь зміцнила зв’язки з багатьма європейськими країнами, з усіма ними вона вела жваву торгівлю. В її монастирях процвітали ремесла й мистецтва. Сам Ярослав кохався в книжних премудростях, про що з великою повагою говорять усі літописи. Він зібрав велику бібліотеку, слава про яку пішла далеко за кордони землі Руської. »(М. Слабошпицький)

-         Ярослав Мудрий прославився своєю мудрою політикою. За 35 років правління зміцнив Українську державу, наполегливо дбав про її єдність і культурний розвиток. Окрім Софійського собору, збудував  у Києві церкву            Св. Ірини (яка не збереглася), монастир Св. Юрія, Золоті ворота, а над ними – церкву Благовіщення. За його правління християнство поширилося всією Україною. Похований 1054 р. у Софійському соборі в мармуровому саркофазі. Про його багатодітну родину розповідають графіті (написи та малюнки на стінах), мозаїки і фрески Софійського собору.

-         Учитель:   У вірші «Ярослав Мудрий» Олександр Олесь наділяє Ярослава найвищими людськими чеснотами. За мудрість і розважливість, за любов до книг князя Ярослава стали величати Мудрим. Звернемось до тексту( учні вголос зачитують вірш), проаналізуємо його.

БЕСІДА :

-         Якою була Україна до правління Ярослава?

-         Як «шумливий Київ» став «другим Царгородом»?

-         В чому була особлива мудрість князя?

-         Ярослав Мудрий – князь-завойовник чи князь-будівничий?

-         Яке місто збудував «понад Сяном»?

-         Який заповіт дав своїм нащадкам?

-         Чи дотримались батькового заповіту?

-         Чи актуальний він нині?

Учитель: Поет максимально використовує виражальні засоби мови, щоб передати сутність Ярослава, його головне призначення – служити народу і нації:

І усю свою увагу

Ярослав звернув на лад.

І небавом Україна

Зацвіла, як пишний сад.

Звичайно, центральним у вірші є заповіт Ярослава Мудрого своїм дітям. Мудрість заповіту полягає у єднанні синів, у необхідності жити в злагоді, разом «іти до спільної мети»:

Не сваріться, жийте в згоді:

Тільки мир збере усе,

А незгода, наче вітер,

Все по полю рознесе.

Ярослав із любов’ю, прагненням і пересторогою промовляє ці слова, дає мудру пораду, а синам залишалося лише наслідувати батька. Та, на жаль:

..недовго пам’ятали

Діти мудрий заповіт,

А нащадки Ярослава,

Осміяли на весь світ.

У 1169 році Київ було зруйновано, незгода між князями призвела до роздробленості й руйнування великої держави. У Олександра Олеся є слова : «Так довго в хмарах сонця рідної землі…»Як можна пояснити це метафоричне висловлювання? А яке сонце над Україною тепер?(Учні висловлюють свої думки)

4.      Висновки:Заповіт Ярослава Мудрого є актуальним і сьогодні. Розбрат, незлагодженість, політичні суперечки не приводять до єдиної мети. Страждає народ, держава, ми втрачаємо людські цінності, звитяги наших предків. Неначебто збувається пророцтво Ярослава:

Як не будете всі разом

Йти до спільної мети,

Ви, державу зруйнувавши,

Подастеся у світи.

Та все ж Олександр Олесь на завершення великої поеми «Княжа Україна» висловлює надію і віру в народ, в його силу і згуртованість, бо князі, не маючи згоди, опустошили рідний край:

..Народ доріг до щастя

Без князів шукати став..

Так автор передав у поемі власне бачення минувшини українських земель,відродження України, і саме цим він сучасний, його творчість проросла з національного ґрунту,а її світове значення полягає в тому, що поет зумів мистецьки поєднати з сучасністю давні епохи, їх фольклорні традиції і вірування.

5.    Оцінювання.

6.    Домашнє завдання:

-         Опрацювати текст твору;

-         Вивчити уривок з твору напам’ять;

-         Намалювати ілюстрацію до твору (за бажанням)

ЛІТЕРАТУРА

1.     Волинський П.К. Основи теорії літератури.-К.,1967.

2.     Грушевський М.С. Історія України – Русі : В 11 т.,12 кн. –Т.1. –     К.:Наукова думка,1991.

3.     Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник.-К.,2006.

4.     Зеров М. Поезія Олеся і спроба нового її трактування// М.Зеров. Твори: У 2т.-К.,1990.-Т.2.

5.     Лотоцький А. Історія України для дітей. - Івано-Франківськ,1993.

6.     Олесь О. Княжа Україна. – К.: Махаон, 2009.

7.     Олесь О. Твори: У 2т.-К.,1990.-Т.1.

8.     Петров В. Проблема Олеся// Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики 20 ст.-К.,1994.-Книга перша.-С.19 – 403.

9.     Руська правда// history.iatp.org.ua 

10. Субтельний О. Україна : історія/ Пер.з англ..Ю.І.Шевчука; Вступна стаття С.В. Тульчинського. – 2 – ге вид. – К.: Либідь,1992.

Презентація до уроку на тему: «Олександр Олесь «Ярослав Мудрий» (із книги «Княжа Україна»)

(Скачати)

Презентація до уроку на тему: «Олександр Олесь «Ярослав Мудрий» (із книги «Княжа Україна»)

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -