Конспект уроку на тему: «Узагальнення і систематизація вивченого про звертання та вставні слова (на матеріалі творів Т.Шевченка)».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

С.В. Ткаченко,
учитель української мови
 і літератури ЗОШ №9
(м.Коростень, Житомирська область)


 

Мета: повторити, поглибити, узагальнити й систематизувати знання про звертання, вставні слова,словосполучення; удосконалювати навички пунктуаційної грамотності учнів; розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, творчу уяву; виховувати любов до рідного слова, повагу до творчості Т.Г.Шевченка.

Тип уроку: урок закріплення набутих знань.

Обладнання: автопортрет Т.Шевченка, репродукції з його картин, дидактичний матеріал на шевченківську тему; «Кобзар»; аудіозаписи пісень,  роздатковий матеріал, таблиці.

Випереджувальне завдання:

Група «Дослідники» готує міні-проект на тему «Звертання в українських народних піснях»;

Група «Мистецтвознавці» готує репродукції з картин Т.Г.Шевченка;

Креативна група готує поезії про Т.Г.Шевченка.

 

Епіграф

Учітеся, брати мої, думайте, читайте…

Т.Г.Шевченко

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Лексична розминка.

Пояснити, що означають фразеологізми:

Точити теревені –

Не тепер, а в  четвер –

Хата моя скраю –

Носом крутити –

Довідка:вести пусті, безпредметні розмови; ніколи; нічого не знати; відмовлятися, упиратися.

Що об’єднує всі фразеологізми?

Звичайно, всі ці фразеологізми характеризують ледачих людей. Тож працюймо, щоб не сміялися з нас люди!

ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів.

1. Робота з епіграфом.

(учні записують вислів, пояснюють розділові знаки і зміст слів Т.Шевченка)

2. Мозкова розминка.

(синтаксичний розбір епіграфа, висновок про ускладнення у простому реченні)

- Діти, кому належать слова епіграфа?

- А що ви знаєте про цю людину?

3. Асоціативний  диктант.

(на дошці записані опорні поняття (дати, прізвища і т.п.), учні стисло розповідають про кожне з них)

9 березня 1814 року, І.Сошенко, Санкт-Петербург, 22 квітня 1838 року, Академія мистецтв, 1840 рік, 2014 рік.

4. Перегляд відеоролика «Тарас Шевченко – Заповіт».

ІV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.

Отже, сьогодні ми узагальнимо знання про звертання та вставні слова,словосполучення і речення,  удосконалимо навички виділення їх в усному та писемному мовленні. А граматичне завдання ми пов’язуватимемо з творчістю видатного поета України – Т.Г.Шевченка. У цьому році ми відзначаємо 200-річчя від дня його народження.

Творчiсть великого Кобзаря неосяжна та рiзноманiтна, а сам вiн був основоположником новоï украïнськоï лiтератури. Слово його стало ознакою нацiонального вiдродження, утвердження украïнськоï нацiï, ïï надiєю на кращi часи.

V.  Застосування знань, умінь і навичок.

1. Метод «Мікрофон».

- що називається звертанням?

- які є види звертань?

- як відокремлюються звертання в реченнях?

- якими членами речення виступають звертання?

- що таке вставні слова, словосполучення, речення?

- що виражають вставні слова?

- якими членами речення виступають вставні слова?

2. Аналіз поезії Т.Шевченка «Думи мої, думи».

- виразно прочитайте текст;

- визначте тему твору;

- чому думи Шевченка сумні?

- для кого пише поет свої вірші?

- поясніть розділові знаки при звертаннях.

3. Вікторина «Впізнай, з якого твору».

Швидше, коню, швидше, коню,

Поспішай додому!

                                  («Причинна»)

Люби ж собі, моє серце,

Люби, кого знаєш…

                                   («Думка»)

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями…

                                  («Катерина»)

Привітай же, моя ненько, Моя Україно,

Моїх діток нерозумних, як свою дитину.

                                 («Думи мої»)

4.Індивідуальна робота

(3 учні працюють біля дошки з картками)

Картка 1

Переписати речення, поставити розділові знаки, підкреслити члени речення. Пояснити розділові знаки.

Там батько, плачучи з дітьми ( а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині.

Картка 2

Переписати речення, пояснити розділові знаки, підкреслити члени речення, охарактеризувати звертання.

Мені ж, мій Боже, на землі подай любов…

Картка 3

Пояснити розділові знаки, підкреслити однорідні члени речення, виписати словосполучення і розібрати за будовою.

Орися ж ти, моя ниво, долом та горою та засійся, чорна ниво, волею святою.

Завдання іншим учням класу.

За репродукціями картин  Шевченка «Кара шпіцрутенами», «Казашка Катя», «Видубецький монастир», які підготувала група «Мистецтвознавці», скласти речення із звертаннями чи вставними словами (у складених реченнях учні пояснюють розділові знаки, відповідають на додаткові  питання).

Зразки речень

Кару шпіцрутенами Шевченко, звичайно, спостерігав на засланні. Видубицький монастир Тарас Григорович, безперечно, намалював, перебуваючи у Києві.

5. Пояснювальний диктант.

   Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько! Любітеся, брати мої, Украйну любіте…

   Заросли шляхи тернами на тую країну, мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому.

   Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть! О  милий Боже України, не дай пропасти на чужині, в неволі вольним козакам! В неволі тяжко, хоча й волі, сказать по правді, не було.

 За творами Т.Шевченка

6. Міні- проект  (виступ групи «Дослідники»)

   Одним із джерел творчості Т.Г.Шевченка був фольклор. Наша група отримала завдання підібрати українські народні пісні, у яких є вигуки та звертання (група знайомить із результатами дослідження і робить висновок про вживання звертань в усній народній творчості)

7. «Перевіряю себе»

Пояснити, яка різниця між реченнями, записаними на дошці

Гей, козаки, чого зажурились?

Ой дівчино, шумить гай.

Який можна зробити висновок?

(Якщо перед звертанням стоять вигуки о, ой і вони виконують роль підсилювальної частки, то кома після них не ставиться. Інші вигуки відділяються від звертання комами).

VI .Закріплення вивченого.

1.Діалог на лінгвістичну тему «Розділові знаки при…»

2.Творче завдання

І варіант

Описати автопортрет Шевченка, використовуючи вставні слова.

Зразок.

    Ясне, привітне, відкрите обличчя, високе чоло. Здається, в глибині темних очей причаїлася давня туга поета. Мабуть, це біль власний і біль рідного народу, що терпів муки кріпацтва.

   Автопортрет Шевченка, на мою думку, - свідчення неабиякого хистку молодого художника.

ІІ варіант

Написати розповідь з елементами роздуму «Незгасна пам'ять», вживаючи звертання і вставні слова.

Зразок.

         Пам'ять про тебе, Кобзарю, безперечно, незгасна. І ми тебе не забули, Тарасе.

Звичайно, у майбутніх поколінь народяться свої достойники, але про такого лицаря українського духу ХІХ століття, ми вважаємо, народ ніколи не забуде, позаяк слово його  справді вічне і вселюдське. Щоразу ти,  Кобзарю, даватимеш  нові «уроки гідності, громадянськості, вірності високому, святому, що робить людину людиною».

VIІ. Підсумок уроку.

1.Слово вчителя.

   Урок наш закінчується. Хочеться, щоб ви пам’ятали вислів Сократа: «Заговори, щоб я тебе побачив». Від того, як ви звертатиметеся до людей, залежить те, що подумають про вас, бо однією з ознак вихованості споконвіку вважають уміння дотримуватися норм етикету.

(Звучить аудіо запис пісні «Україна» М.Поплавського)

А ще хочеться, щоб ви завжди пам’ятали своє минуле, свої традиції, обряди, берегли рідну мову, як це робив справжній  син України – Т.Г.Шевченко. Служiнню рiднiй Украïнi присвятив він своє палке слово, щире серце, навiть своє життя. 

(креативна група презентує вірш, присвячений Т.Г.Шевченку)

Він був поетом волі в час неволі,

Вогником любові в світі зла.

Як дощ, землі від Бога даний,

Так він небесний посланець для нас!

 

Це він побачив сонце крізь тумани,

Для свого люду рідним батьком і пророком став,

Зберіг любов до краю і зірвав кріпацтва він кайдани,

Всю душу, все, що зміг, народу рідному віддав!

 

Це він, Шевченко, наш Кобзар народний,

Могутня сила, що руйнує всяке зло,

Це він зумів пройти Арал «холодний»

І зберегти у серці для людей тепло!

 

Це грім, що крізь віки лунає

Із закликом «Свою Україну любіть!»

Це поступ, що й сьогодні  спільників чекає.

За нього, друзі, Господа моліть!

2.Оцінювання.

3.Рефлексія.

VIІІ. Домашнє завдання.

1.Скласти тестові завдання, використавши  матеріал уроку (для учнів високого та достатнього рівня); 2.Скласти вірш  про життя, творчість Т.Г.Шевченка (за бажанням); 3.Вправа 342  4.Повторити теоретичний матеріал (запитання для повторення на ст. 204)

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -