Конспект уроку на тему: «Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Л. А. Шевчук,
вчитель української мови
та літератури ЗОШ №11
(м. Коростень, Житомирська область)


Мета. Поглибити знання учнів про складне речення; формувати вміння членувати  його на частини; дати початкову інформацію про смислові зв’язки між частинами складного речення, засоби зв’язку їх; формувати навички розрізняти речення різних типів і видів, креслити до них схеми та конструювати речення за схемами; розвивати вміння використовувати складні речення у мовленні; виховувати інтерес до творчості Т.Г.Шевченка, почуття гордості за поета-патріота.

Обладнання: підручник, презентація, портрет Т.Г.Шевченка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

Життя ніби драбина, по якій рухається людина, долаючи щабель за щаблем. Ось ми зараз і подолаємо таку « драбину», даючи відповіді на запитання.  Кожна правильна відповідь – один щабель.

-       Що таке речення?

-       Які є речення за метою висловлювання?

-       Які речення називаються односкладними?

-       Які речення називаються двоскладними?

-       Які речення називаються простими?

-       … складними?

-       Що можуть поєднувати сполучники?

-       Які є сполучники?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Для створення висловлювань мовці використовують і прості, і складні речення. Як ви вважаєте, які з них несуть більше інформації? Звичайно, складні. Вони роблять наше мовлення багатшим, змістовнішим.

ІV. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

Сьогодні на уроці ми більш докладно  розпочнемо знайомитись із складним реченням. Спробуйте самостійно сформулювати завдання уроку. Епіграфом до уроку я обрала слова В. Гапріндашвілі про найвидатнішого українського поета, твори якого допоможуть нам засвоїти новий матеріал: «Не вмре навік твоє святе ім’я! Йому, як сонцю, вічно пломеніти». Я думаю, що ви здогадались, що нашими помічниками будуть твори Т.Г.Шевченка.

V.Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. «Ажурна пилка»: робота в групах.

1 група: Чим складне речення відрізняється від простого? Речення для опрацювання: Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. ( «Садок вишневий коло хати…»

2 група: Чим відрізняється  складне сполучникове речення від складного безсполучникового? Речення для опрацювання: Лину я лину, думу гадаю, і ніби серце одпочиває. («Сонце заходить…»)

3 група: Яка особливість складносурядного речення? Речення для опрацювання: Уже покликали до паю, а я собі у бур’яні молюся богу. («Мені тринадцятий минало»)

4 група: Яка особливість складнопідрядного речення? Речення для опрацювання: Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. («І мертвим, і живим…»)

2. Робота з підручником

Учні порівнюють свої висновки з матеріалом підручника.

3.Методом «гронування» складання опорної схеми «Складне речення» (див. презентацію) з наступним коментуванням.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

1.Вправа «Гаряче – холодно». Кожен учень має синю і червону карточку. Якщо він чує просте речення, то піднімає синю карточку, а якщо складне, то червону.

- В лиху годину якось недавно довелось мені заїхать в Україну. («І виріс я на чужині»)

- Пречистій ставила, молила, щоб доля добрая любила її дитину. («І виріс я на чужині»)

- І хмароньку рожевую, і тьму за собою розстилає туман сивий. («За сонцем хмаронька пливе»)

- Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. («Зацвіла в долині…»)

- На великдень, на соломі проти сонця діти грались собі крашанками. («На великдень, на соломі…»)

- І досі сниться: під горою, меж вербами та над водою, біленька хаточка. («І досі сниться…»)

- Пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. («Тече вода з-під явора»)

- За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає. («За сонцем хмаронька пливе…»)

2. Робота в парах: з’єднайте частини прислів’їв і випишіть окремо  прості  й  складні речення (один учень виписує прості . а інший – складні речення).

Шевченкові твори                                            облетів увесь світ.

Шевченко дужий був не силою,                     народу великий дар.

Тарасів заповіт                                                 то правда жива.

Тарасів «Кобзар» -                                           вічно житиме Тарас.

Тарасові слова -                                                сяють, мов ясні зорі.

Хто з Шевченком знається,                             той розуму набирається.

Ми Шевченка славить будем                          а словом мудрим.

В наш чудовий час                                            і ніколи не забудем.

3. Лінгвістична гра «Конструктор».

Установіть відповідність:

1. Просте речення

А. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де виглядав.

2. Складне безсполучникове речення

Б. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю один за водою.

3. Складне речення із підрядним зв’язком

В. Поплив човен в синє море, а воно заграло.

4. Cкладне речення із сурядним зв’язком

Г. Розкажи, як за горою сонечко сідає.

 

5. Графічний диктант: до поданого речення побудуй структурну схему.

Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.

6. Творче моделювання: пригадайте рядки із поезій Т.Г.Шевченка, які б продемонстрували сьогоднішній теоретичний матеріал; поясніть, який саме.

VІІ.Підсумок уроку.

Заповнення таблиці

Я зна (в,ла)

Я дізна( вся, лася)

VІІІ. Домашнє завдання.

Виписати 5 афоризмів Т.Г. Шевченка, схарактеризувати вид речення.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -