Конспект уроку на тему: "Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави?" Презентація

Навчальний рівень: 

Сіліна Н.О., 
вчитель історії та правознавства ЗОШ №1 м. Житомира 


МЕТА:   ознайомити  учнів  з  поняттями  демократія,  самоврядування,  громадські  організації;  формувати  розуміння  важливості  громадських  організацій,  самоврядування  для  демократичного  суспільства,  сприяти  залученню  учнів  до  розв’язання  питань  громадського  життя  школи,  територіальної  громади,  держави,  виховувати  активну  громадянську  позицію.

ОБЛАДНАННЯ:  підручник:  Сутковий  В.Л.  Правознавство  (практичний  курс ). – К.:  Генеза,  2009., комп’ютер,  проектор.

ТИП  УРОКУ:  формування  вмінь  та  навичок.

l. Організаційний момент.

Доброго дня! Я сьогодні налаштована на демократичний урок, як сказав Лінкольн: «Демократія – це врядування «іменем народу, силами народу і для народу».

А чи можлива демократія без реалізації громадянами конституційних прав і свобод і виконання обов’язків? Це є проблемне питання нашого уроку.

ll. Актуалізація опорних знань

Давайте пригадаємо конституційні права громадян України:

А які ви знаєте свободи закріплені конституцією України?

Чи є обов’язки у громадян України?

lll. Вивчення нового матеріалу

Переходимо до вивчення нової теми. Відкрили зошити записали число та тему сьогоднішнього уроку: «Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави?». Працювати будемо за наступним планом:

 1. Як громадяни беруть участь у житті демократичних держав?
 2. Що таке самоврядування?
 3. Громадські об’єднання та дитячі організації.
 4. Демократизація у шкільному житті.

Я пропоную вам разом сформулювати мету уроку. Отже, щоб ви хотіли дізнатися на уроці?

Учні:

 • Що таке демократія?
 • Які види демократії існують?
 • Що таке референдум?
 • Що таке громадська організація?
 • Що таке самоврядування?

Відкрили підручники на сторінці…….

Стаття 5 КУ:

«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». (слайд)

Громадянам України гарантується право на участь у державному управлінні. Саме як громадяни беруть участь в управлінні ми зараз дізнаємося.

Слайди про демократію

Спробуйте самі дати визначення терміну «демократія».

Демократія це -  це  така  форма  організації  та  функціонування  політичної  системи,  при  якій  існують  рівні  можливості  для  здійснення  прав  і  свобод  кожного  члена  суспільства. Записали визначення у словник. Щоб  дане  твердження  не  було  формальним,  у  Конституції  міститься  механізм  здійснення  народовладдя.  Звернімося  до  ст. 69.  Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (Учні  зачитують). (слайд)

Зверніть увагу на схему в підручнику «Форми демократії» (слайд)

Безпосередня демократія шляхом безпосередньої участі у роботі представницьких та державних органів (парламент, державні структури) або безпосередньо висловлюючи свої думки щодо важливих державних питань під час всенародного опитування – референдуму

Представницька демократія через своїх представників в органах державної влади, шляхом їх обрання.

Робота в групах

Групам пропонується перелік характеристик кожного з різновидів демократії. Учні повинні пояснити, що з цього переліку є перевагами, а що – недоліками демократії. Заслуховування відповідей проводиться за формою “Коло думок”, тобто по черзі висловлюють свою позицію щодо одного з положень. (слайд)

Пряма демократія

Представницька демократія

 1. найбільш повна участь народу в усіх сферах життя держави та суспільства
 2. свобода меншості може обмежуватися волею більшості
 3. зміцнює довіру народу до інститутів влади
 4. недостатня компетентність під час прийняття рішень
 5. зниження персональної відповідальності
 6. зникає або зменшується відчуження народу від влади
 1. можливість для народу обирати та періодично змінювати своїх представників
 2. створюються умови для концентрації влади в одній установі
 3. компетентність і відповідальність осіб, що здійснюють владу
 4. можливість забезпечення прав меншості
 5. багатопартійність та розмаїття поглядів і думок
 6. народ реально виявляє політичну активність лише під час виборів

Демократичні процеси в демократичній державі здійснюються не тільки на загальнодержавному, а й на місцевому рівні.

Сукупність всіх жителів міста, села, селища, об’єднаних за місцем проживання – територіальна громада. (слайд)

Для вирішення цих питань територіальні громади обирають органи місцевого самоврядування – ради (міські, сільські, селищні, районні, обласні). Їх діяльність регулюється Конституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування”.

Робота з правовим документом

         Учні мають опрацювати документ і виконати завдання. Визначте, що відноситься до компетенції місцевих рад? (Кожна територіальна громада має право вирішувати питання місцевого значення. Які приклади в нашому місті ви можете навести, що були вирішені на засіданні органів місцевого самоврядування?)

Ст 26 Закону “Про місцеве самоврядування в Україні”

До компетенції місцевих рад народних депутатів належить встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території, населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти, порядку, торгівлі на ринках...

Кожному громадянину в демократичній державі гарантоване право участі у роботі громадських об’єднань та громадських організацій. Громадська організація – це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних інтересів.

З΄ясуйте  який закон регулює громадські організації? (Законом України “Про об’єднання громадян”)

Об’єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод.

Об’єднання громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо), відповідно до цього Закону, визнається політичною партією або громадською організацією. (слайд)

Відповідно до ст. 3 цього Закону:

Громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Я пропоную розташувати  перелік громадських об΄єднань та дитячих організацій: Всеукраїнське лікарське товариство, Всеукраїнське учнівське творче об’єднання культурних, розумних, організованих, кмітливих, спритних “КРОКС”, Асоціація радіологів України, Всеукраїнське дитяче патріотичне об’єднання “Майбутнє України”,  „Всеукраїнська громадська організація „Українська медико-правова асоціація", Чернігівська міська екологічна асоціація "Зелений світ", Демократична спілка багатодітних сімей, Українське дитячо-юнацьке товариство “Січ”. (слайд)

А що є проявом демократії в шкільному житті?

Отже ми дотримуємось демократії в усіх проявах нашого життя.

На попередньому уроці вам було запропоновано поділитися на 3 групи «Держава», «Клас» і «Місто» та запропонувати нагальні питання для вирішення  органами самоврядування. Керівники груп мають оцінити роботу підлеглих.

Ось такою діти хочуть бачити нашу Україну, місто, клас.

lV. Закріплення нових знань.

Я пропоную вам на стікерах написати, що нового ви дізналися на уроці. Ми бачимо сонце без променів – ви своїми знаннями можете це виправити, прошу.

Тепер повертаємось до нашого проблемного питання: А чи можлива демократія без реалізації громадянами конституційних прав і свобод і виконання обов’язків? Обґрунтуйте свою точку зору.

V. Домашнє завдання п.11, підготуватись до контрольної роботи.

Vl. Виставлення оцінок, мотивація.


Презентація до конспекту уроку на тему: "Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави?" 

(Скачати)

Презентація до конспекту уроку на тему: "Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави?"

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -