Конспект уроку на тему: «Географічне положення та історія відкриття і дослідження Антарктиди»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мета: сформувати уявлення про географічне положення Антарктиди,  ознайомити з відкриттям і дослідженням континенту, з площею материка, морями Південного океану, що його омивають, з особливостями  водних мас, з айсбергами, їх поширенням; розвивати пам'ять, увагу, уяву, логічне мислення, вміння працювати з текстом і позатекстовим матеріалом підручника, атласом, складати і аналізувати таблиці, схеми, вміння працювати в групах, аналізувати відеосюжети, описувати географічне положення материка за типовим планом; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення найхолоднішого материка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Обладнання: підручник (Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Географія материків і океанів. 7 клас), атлас («Географія материків та океанів, 7 клас», атлас "Географія материків і океанів. 7 клас", К.: вид-во «Картографія», 2010.) ілюстрації, схеми, таблиці, настінна карта материка, слайд-проектор, мультимедійна дошка

Методична література:

1. Карасев А.Л. Урок по теме "Антарктида" (7 клас // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2011. - №21/23. – С. 59-60.

2. Доценко Л. Антарктида - льодовий материк планети. 7-й клас //Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2011. - №9. – С. 11.

3. Ковзікова І. Антарктида: урок-колесо знань, 7-й клас.// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2008. - №46. – С. 12

4. Костенко Л.В. Антарктида, 7 клас.//Географія. – 2005. - №1. – С. 5 – 8.

5. Корнєєв В. До вивчення теми «Антарктида» в 7 – му класі//Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. - №13. – С. 5 – 6.

6. Шкільна географія та методика її навчання (курс лекцій): Навч. Посібник. Переробл. і доповн. / Варакута О.М. – Тернопіль: Тайп, 2011. – 180 ст.

7. www.school.xvatit.com

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ ДО УРОКУ:

- перевірка присутності учнів;

- перевірка засобів навчання для уроку:

- психологічне налаштування учнів

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАВДАНЬ

Вчитель показує учням ілюстрації №1,2,3,4.

Ілюстрація №1

Ілюстрація №2

Ілюстрація №3

Ілюстрація №4

- Який материк ми будемо сьогодні вивчати?

Учні з легкістю говорять, що сьогодні на уроці вони вивчатимуть Антарктиду.

- Отже, запишіть тему уроку і план у зошити.

Тема: «Географічне положення та історія відкриття і дослідження Антарктиди»

План

1. Географічне положення материка.

2. Антарктида і Південний океан.

3. Відкриття Антарктиди.

4. Сучасні дослідження континенту.

Вступне слово вчителя

Антарктида – найхолодніший і найвіддаленіший материк Землі.

- потужне покривне зледеніння, товщина якого досягає 4000 м;

- антарктичний лід містить 90% усіх запасів прісної води на Землі;

- Антарктиду називають «холодильником планети» - цей льодовий панцир впливає на клімат усієї Землі;

- постійного населення материк немає, але він є ареною міжнародної співпраці вчених усієї планети.

Люди, які досліджували й досліджують Антарктиду, демонструють чудеса героїзму, працюючи в складних кліматичних умовах. Антарктида дуже повільно відкриває свої таємниці, але саме з ними ми будемо знайомитися сьогодні.

III. ФОРМУВАННЯ І ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Репродуктивна бесіда

- Пригадайте, за яким планом характеризують географічне положення материка.

Аналіз кругової діаграми

Але, насамперед, перед тим, як ми перейдемо до першого пункту плану теми уроку, з'ясуємо, яка ж площа Антарктиди, і яке місце серед інших материків вона займає за цією площею.

- Розгляньте кругову діаграму №2  на С. 1 атласу і скажіть, яке місце за площею займає Антарктида серед інших материків світу? (п'яте). Яка її площа? (14,1 млн. км2) (площу материка діти записують в зошити).

- Отже, бачимо, що площа Антарктиди майже в 2 рази більша за площу Австралії.

Робота з атласом

- Розгляньте фізичну карту світу на С. 2-3  атласу і скажіть в  якій півкулі розташований материк?

- Як розташований материк відносно Південного полярного кола, Південного полюсу?

Робота  по варіантах

- Користуючись фізичною картою Антарктиди на С.27 атласу визначте найбільшу протяжність материка:

·                    перший варіант -  з півночі на південь;

·                    другий варіант - з заходу на схід.

Робота з атласом

- Розгляньте карту «Кліматичні пояси та області світу» на С. 8 атласу і скажіть в межах яких кліматичних поясів знаходиться Антарктида?

- Розгляньте фізичну карту Антарктиди на С. 27 і скажіть, які океани і моря омивають материк? Які морські течії знаходяться біля його берегів?

Розповідь вчителя

На думку вчених-океанографів існує ще один океан – Південний. Вони дослідили, що водні маси південних окраїн трьох океанів (Індійського, Тихого, Атлантичного) відрізняються від інших мас світового океану – вони мають найнижчу солоність, найбільшу густину, значний вміст кисню. Саме тому, останніми роками вчені виділили ще один п'ятий океан – Південний. (Ілюстрація №5)

Ілюстрація №5

Робота в групах

- Обчисліть відстань у градусах і кілометрах від Антарктиди до:

1 група – Африки (по 200  сх. д)

2 група – Австралії (по 1400 сх. д)

3 група – Південної Америки (по 700 сх. д)

Перевірка самостійної роботи. Який материк найближче знаходиться до Антарктиди? Який з них є найбільш віддаленим?

Робота з підручником

- Прочитайте пункт «Антарктика і Південний океан» на С.150-151 підручника, і дайте відповідь на такі запитання:

- Що називають Антарктикою?

- Назвіть межі Південного океану?

- Яка площа, середня і максимальна глибина  Південного океану?

Розповідь вчителя

Берегова лінія Антарктиди становить понад 30 тис. км. У східній частині материка вона слабо розчленована і наближається до лінії полярного кола. В західній частині вона більш порізана. Берег Антарктиди обривається льодовиковим уступом до морів. У бік Південної Америки виступає вузький Антарктичний півострів. Антарктида – найвищий материк на Землі; середня висота поверхні 2350 м, тоді як середня висота всієї земної суші (без Антарктиди) – близько 900 м. Це пояснюється тим, що більша частина маси материка складена льодом, який майже втричі легший за кам'яні породи.

Характерною особливістю льодових умов Південного океану є значне поширення айсбергів. Середня довжина айсбергу – 500м, висота – 50 м, швидкість руху – 5 – 30 км/добу (ілюстрація 6,7).

Бесіда з учнями

- Як ви гадаєте, чому Антарктида була відкрита пізніше від інших материків?

Ілюстрація №6

Ілюстрація №7

Робота з атласом, підручником

Розгляньте рис. 130 на С. 150 підручника і скажіть, хто досліджував Антарктиду? Вчитель разом з учнями аналізує траєкторію руху дослідників Антарктиди.

Випереджуючі завдання

Учні, які отримали випереджуючі завдання доповідають перед класом про першовідкривачів Антарктиди. Вчитель доповнює розповіді ілюстр. № 9,10,11,12.

Ілюстрація №9

Руаль Амудсен

 

Ілюстрація №10

Роберт Скотт

 

Ілюстрація №11

На Південному полюсі. Роберт Скотт і його команда

 

Ілюстрація №12

На Південному полюсі. Руаль Амундсен, Хельмер Хансен, Сверре Хассель, Оскар Вістінг

Складання і заповнення таблиці

На основі реферативних повідомлень учні складають таблицю «Географічне дослідження Антарктиди». Таблиця складається з трьох граф – «дата», «подія», «вчені, дослідники».

Аналіз відеосюжету

Учні переглядають відеофрагмент про підкорення Південного полюсу і спостерігають за кліматичними умовами на материку (http://www.youtube.com/watch?v=SehMCXY1pjQ).

Робота з атласом

Розгляньте фізичну карту Антарктиди на С. 27 атласу і зверніть увагу на велику кількість дослідних станцій на материку, що належать різним країнам світу. Чи є в Антарктиді українська дослідна станція? Знайдіть її на карті.

Розповідь вчителя

Систематичне вивчення Антарктиди почалося лише після другої світової війни. У 1957 році був укладений договір, який проголошував свободу наукових досліджень у будь – яких районах Антарктиди, і використання цього материка тільки з мирною метою. Зараз на території материка працюють 40 наукових станцій, які належать 18 державам.

Українська дослідна станція «Академік Вернадський» (випереджуюче завдання – доповідь учня).

У 1994 році Україна стала членом Міжнародного комітету антарктичних досліджень. 7 лютого 1996 р. Україні було передано станцію «Фарадей», що належала Великобританії. Станція отримала нову назву «Академік Вернадський». Вона розташована на острові Галіндез площею 40 га. Це низький скелястий острів. Його висота – 50 м. над рівнем моря. Головний напрям досліджень українських вчених – вивчення атмосфери, зокрема спостереження за змінами озонового шару, льодовикового покриву, клімату, тощо. Учені ведуть дослідження магнітного поля та змін в іоносфері.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Репродуктивна бесіда

- Яка площа материка?

- Які моря, океани омивають материк?

- Що називають Антарктикою?

- Чому виділяють Південний океан?

- Які вчені досліджували материк?

- Хто відкрив Південний полюс?

- Які сучасні дослідження ведуться на материку?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Учні виконують практичну роботу №8 (продовження) «Позначення на контурній карті елементів берегової лінії материка і науково – дослідні станції різних країн».

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

1. Опрацювати параграф 36 підручника.

2. Подумайте над запитанням: «Чому озоновий шар руйнується саме над Антарктидою?»

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

- Що нового ви сьогодні дізналися на уроці?

- Що було на уроці найцікавіше?

- Про що б хотіли дізнатися ґрунтовніше?

Кислиця Ю. Географія. Вчимося вчити: Методичний посібник / Упорядк. О.М. Варакута. – Тернопіль, 2012. -  72 с.

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -