Конспект уроку на тему: «Природа Антарктиди. Практична робота №8 (продовження) Позначення на контурній карті основних географічних об'єктів материка».

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мета: сформувати уявлення про геологічну будову Антарктиди та її рельєф, льодовиковий покрив материка, ознайомити з закономірностями поширення корисних копалин, кліматичними умовами Антарктиди та їх залежністю від кліматотвірних чинників, з кліматичними поясами; виділити основні водотоки та озера Антарктиди; розвивати логічне мислення, уяву, пам’ять, увагу, вміння працювати з текстом та позатекстовим матеріалом підручника, картами атласу, аналізувати ілюстрації та слайди, складати та аналізувати схеми, встановлювати внутріпредметні зв’язки; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення Антарктиди.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: підручник (Бойко В. М., Міхелі С. В. Географія материків і океанів: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К. : Зодіак –ЕКО, 2007. – 288 с.),  атлас для 7 класу «Географія материків і океанів», комп’ютерні засоби.

Методична література:

1. Губарев В.К, Географія: Довідник школяра і студента. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 576 с.

2. Корнєєв В. П. Методика вивчення географії материків і океанів: Навч. метод. посібник. – Кам’янець- Подільський: Абетка-НОВА, 2004. –   308с.

3. Новий довідник: Географія / За ред.. Л.В. Пасенко. – К.: ТОК «Казка», 2008. – 992 с.

4. Шкільна географія та методика її навчання (курс лекцій): Навчальний посібник. Переробл. і доповн./ Варакута О.М. – Тернопіль: Тайп, 2001. – 180 с.

5. http://school.xvatit.com.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ ДО УРОКУ:

- перевірка присутності учнів;

- перевірка наявності засобів навчання;

- психологічне налаштування учнів до роботи на уроці.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК.

1. Індивідуальне усне опитування:

- Розкрийте особливості походження назви «Антарктида».

- Користуючись настінною фізичною картою світу, охарактеризуйте географічне положення Антарктиди.

- Розкажіть про відкриття Антарктиди.

2. Індивідуальне письмове опитування (2 учні):

1 учень

- Хто вперше досяг Південного полюсу?

- Використовуючи контурну карту, підпишіть назви морів (позначені цифрами), які омивають Антарктиду.

1__________________________________

2__________________________________

3__________________________________

4__________________________________

5__________________________________

6__________________________________

7__________________________________

8__________________________________

9__________________________________

2 учень

- Якими дослідниками була відкрита Антарктида?

- Використовуючи контурну карту, підпишіть назви морів (позначені цифрами), які омивають Антарктиду.

1__________________________________

2__________________________________

3__________________________________

4__________________________________

5__________________________________

6__________________________________

7__________________________________

8__________________________________

9__________________________________

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ УРОКУ. ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАВДАНЬ

- Пригадайте типовий план характеристики материка. Що вивчають після вивчення географічного положення материка та історії його дослідження? (тектонічну та геологічну будову, рельєф та корисні копалини материка; клімат материка; внутрішні води).

- Як можна узагальнити ці характеристики? (природа, особливості природи материка).

Отже, тема нашого уроку сьогодні:

Тема: «Природа Антарктиди»

План

1. Тектонічна та геологічна будова материка.

2. Особливості рельєфу Антарктиди.

3. Закономірності поширення корисних копалин на материку.

4. Загальні особливості клімату Антарктиди.

5. Характеристика кліматичних поясів материка.

6. Внутрішні води Антарктиди.

ІV. ФОРМУВАННЯ І ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК

а) розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з картою

- Пригадайте, яка тектонічна структура лежить в основі будь-якого материка? (платформа)

- Розгляньте тектонічну карту світу на С.4-5 атласу і скажіть, які тектонічні структури  лежать в основі Антарктиди? (Антарктична платформа та області альпійської складчастості у західній частині материка).

Антарктична платформа є одним із уламків давнього материка Гондвани.

- Пригадайте, які ще платформи входили до складу древнього материка? (Африкано-Аравійська, Австралійська, Південноамериканська).

- Фундамент платформи складений метаморфічними і магматичними породами, здебільшого гранітами. Зверху його вкривають осадові відклади.

б) розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди

- Скажіть, що є особливістю Антарктиди? (її поверхня вкрита товстим шаром льоду).

- Антарктида - унікальний материк, несхожий на жодний континент Землі. Вона вкрита потужним крижаним покривом. Крига зумовлює не тільки форму та розміри материка, а й значним чином впливає на особливості її природи.

- Як ви вважаєте, такі особливості материка відобразяться якимось чином на його рельєфі?

- Чи можуть знаходитись під товстим шаром льоду Антарктиди рівнини та гори?

в) аналіз ілюстрацій

- Розгляньте ілюстрацію. Якими особливостями відзначається будова поверхні материка?

Поверхня материка складаєтеся ніби з двох поверхів: зверху - льодовиковий, знизу - корінний, сформований гірськими породами земної кори. Зверху материк вкритий велетенським куполоподібним льодовиковим щитом.

- Розгляньте малюнок і скажіть:

- Яка частина Антарктиди займає більшу частину поверхні материка: льодовикова чи кам’яна?

- Якої потужності може досягати крижаний покрив?

- Яка максимальна потужність льоду на материку?

- Льодовиковий покрив материка утворився дуже давно, близько 20 млн. років тому. За шарами льоду можна, ніби за часописом, вивчати історію розвитку льодяного континенту.

- Скажіть, а що буде відбуватись із льодовиками, які знаходяться на похилій поверхні? (Вони будуть рухатись)

- Чи доводилось вам чути про величезні масиви льоду, які відколюються від Антарктиди?

- Як їх називають? (Айсберги)

- Ви вже знаєте, що під дією сили тяжіння по похилій поверхні льодовики можуть рухатися, «текти». В Антарктиді вони постійно переміщуються від центра до країв материка. Швидкість сповзання криги в середньому становить 200 м за рік.

- Розгляньте малюнок і скажіть:

- Як називається льодовиковий покрив, який сповзає в океан на шельф і утримується на плаву? (Шельфовий льодовик, перегляд презентації, слайд 8) 

- Океан поступово руйнує шельфові льодовики. Отже, обриси берегової лінії Антарктиди можуть істотно змінюватися - зникають миси, півострови, затоки, а берег відступає на десятки кілометрів.

- Як називається величезний шматок криги, який відколовся від льодовикового покриву Антарктиди? (айсберг, перегляд презентації – слайди)

г) розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди

- Пригадайте з курсу «Загальна географія», які форми рельєфу відповідають платформі? (рівнинні форми рельєфу).

- А які форми рельєфу відповідають складчастим областям? (гори)

- Під крижаним щитом материка є великі рівнини, гірські хребти, западини. Середня висота підльодовикової поверхні Антарктиди становить 410 м. Значна частина підльодовикової поверхні під тиском льодовикової товщі розташована нижче рівня моря (-2341 м).

д) аналіз слайдів презентації

- Розгляньте слайди презентації і скажіть:

- Які форми рельєфу розташовані в межах Антарктичної платформи? (Західна рівнина, Східна рівнина, рівнина Шмідта)?

- Які форми рельєфу відповідають областям складчастості на материку? (Антарктичні Анди, Трансантарктичні гори)?

- Поміркуйте, як можна розділити Антарктиду, враховуючи особливості її рельєфу? (на Західну – гірську та Східну - рівнинну)

е) робота з картою

- Розгляньте фізичну карту Антарктиди. Чи є в Антарктиді вулкани?

(Єдиний діючий вулкан – Еребус, 3 794 м)

- Один з учнів підготував повідомлення про вулкан Еребус (як випереджаюче завдання). Учень доповідає про вулкан, доповнюючи розповідь показом ілюстрацій.

Вулкан Еребус

є) аналіз слайдів презентації

- Розгляньте слайд презентації. Скажіть, які корисні копалини поширені на материку?

- Назвіть, в яких районах материка поширені: вугілля, алмази, золото, мідні руди.

Слайд

ж) розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди

- Пригадайте, чому у високих широтах бувають полярна ніч і полярний день.

В Антарктиді сформувався дуже суворий клімат, найхолодніший на Землі. Навіть Арктика істотно відрізняється від своєї південної протилежності. Антарктиду називають «материком вічних морозів», «царством завірюх і вітрів», «світовим холодильником». Це зумовлено не тільки її розташуванням за полярним колом, а й впливом кліматотвірних чинників.

- Пригадайте, які чинники впливають на формування клімату?

з) робота з позатекстовим матеріалом підручника

- Розгляньте малюнок 188 на С. 171 підручника і скажіть:

- Як змінюються температури повітря в напрямку від центру материка до його периферії?

- Які температури спостерігаються на материку в липні?

- Які температури повітря є характерними для січня?

- Яка мінімальна температура повітря зареєстрована на материку?

- Де на материку спостерігається мінімальна кількість опадів?

- В яких районах материка випадає найбільше опадів?

і) аналіз слайдів презентації

- Розгляньте слайди презентаціїі скажіть:

- Як називаються вітри, які утворюються в Антарктиді? (стокові вітри)

- В якому напрямку вони дмуть? (вони дмуть від центру материка до його периферії).

Слайд

ї) робота з текстом підручника

- Прочитайте 1-ий абзац на С. 172 підручника і поясніть як відбувається формування стокових вітрів в Антарктиді.

й) робота з картою

- Розгляньте карту «Кліматичні пояси світу» на С. 8 атласу і скажіть, в межах яких кліматичних поясів знаходиться Антарктида.

к) самостійна робота, робота в групах

Вчитель об’єднує учнів у 2 групи, кожна з яких виконує отримане завдання.

І група

Користуючись текстом підручника на С. 172 та «Кліматичною картою Антарктиди» на С. 27 атласу, схарактеризуйте особливості антарктичного кліматичного поясу і заповніть таблицю «Кліматичні пояси Антарктиди» з такими графами: назва кліматичного поясу;  характеристика кліматичного поясу.

Кліматичні пояси Антарктиди

Назва кліматичного поясу

Характеристика кліматичного поясу

 

 

 

 

ІІ група

Користуючись текстом підручника на С. 172 та «Кліматичною картою Антарктиди» на С. 27 атласу, охарактеризуйте особливості субантарктичного кліматичного поясу, заповніть таблицю «Кліматичні пояси Антарктиди» з такими графами: назва кліматичного поясу; характеристика кліматичного поясу.

Кліматичні пояси Антарктиди

Назва кліматичного поясу

Характеристика кліматичного поясу

 

 

 

 

Перевірка самостійної роботи.

л) розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди

- Як ви вважаєте, чи можуть існувати річки в Антарктиді? (ні)

- Чому? (тому що температури на материку постійно від’ємні і він вкритий кригою, вода просто постійно замерзла)

- Антарктида – єдиний материк, де немає постійних водотоків. Проте влітку, коли частково тануть сніги і лід, до океану спрямовуються тимчасові потоки талої води. «Життя антарктичних річок» нетривале – 1-2 місяці.

Невеликі озера є в оазисах Антарктиди, серед яких зустрічаються солоні та прісні.

м) аналіз ілюстрацій

- Розгляньте малюнки і скажіть:

- Що зображено на даних ілюстраціях?

- Які спільні риси зображених на малюнках озер можна виділити?

- Чи в однакових кліматичних умовах знаходяться дані водойми?

- На якому з малюнків зображено Антарктичне озеро?

V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК

а) виконання практичної роботи № 8 (продовження)

- Користуючись фізичною картою Антарктиди, на С. 27 атласу, позначте на контурній карті: Трансантарктичні гори, Західну рівнину, Східну рівнину, плато Радянське, масив Вінсон, Антарктичні Анди.

- Користуючись фізичною картою Антарктиди, на С. 27 атласу, позначте на контурній карті основні райони поширення корисних копалин на материку.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ.

1. Підготувати відповіді на запитання пунктів плану.

2. Поміркуйте, над запитаннями:

Оазиси є в Африці і в Антарктиді. Які спільні та відмінні риси можна між ними виявити? Чим небезпечні айсберги?

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ.

- Що нового ви дізнались сьогодні на уроці?

- Що найбільше вас зацікавило із  сьогоднішньої теми уроку?

Сеньків Н. Географія. Вчимося вчити: Методичний посібник / Упорядк. О.М. Варакута. – Тернопіль, 2012. -  72 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -