Конспект уроку на тему: «Рослинний покрив України»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю видового складу рослин України; розкрити закономірності поширення рослинності України, шляхом аналізу карт рослинності; схарактеризувати рослинні комплекси, рослинні угрупування та вивчити рослини, що охороняються; розвивати пам'ять, логічне мислення, увагу, вміння аналізувати, робити висновки, вміння працювати з підручником, картами, складати схеми; виховувати бережливе ставлення учнів до живої природи

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручники (Фізична географія України: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. Г. Шищенко, Н. В. Муніч. – К.: Зодіак – ЕКО, 2008. – 240 с.), карта рослинності України, атлас, таблиці, презентація.

Методична література:

1. Усі уроки географії. 8 клас./ С.А. Капіруліна, М.В. Сорока. – Х: Вид. група «Основа», 2008 – 240с.

2. Довгань Г.Д. Фізична геграфія України. 8 клас:. Розробки уроків – Х.:Веста : Вид- во. «Ранок», 2008, - 74с.

3. Рослинний покрив України. Н.П. Коротких //. Географія ( Основа) №4, 2005р., С.13-14.

4. Рослинний покрив України. 8 клас. // Л. Ділова//. Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. №43,2007, С. 23-24.

5. Рослинність України. 8 клас.//Альбіна Середня// Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. № 9,2007, С. 18-20.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ ДО УРОКУ

- Перевірка присутності учнів на уроці.

- Перевірка наявності засобів навчання.

- Психологічне налаштування учнів до уроку.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Прийом Мікрофон.

- Що таке грунт?

- Назвіть ґрунти, які поширенні  на території України?

- Назвіть основні закономірності поширення ґрунтів на території України?

2. Тестовий контроль.

I - рівень

1. Зміна типів ґрунтів на рівнинах спричинена:

А висотною поясність;

Б широтною зональністю;

В довготною зональністю;

2. Серед ґрунтів України найбільшу родючість мають…..

А чорноземи;

Б сірі-лісові ґрунти;

В дерново-підзолисті ґрунти;

3. Які ґрунти переважають на Азово-Чорноморській території?

А дерново-підзолисті;

Б сірі лісові;

В чорноземи звичайні;

Г каштанові та темно-каштанові;

4. Визначте, які ґрунти характерні для південного степу:

А чорноземи;

Б каштанові;

В сіроземи;

5. Типовими ґрунтами Українського Полісся є:

А чорноземи лучні;

Б сірі лісові;

В дерново-підзолисті;

Г бурі лісові;

6. Чорноземи в Україні сформувалися на:

А суглинках;

Б пісках;

В вапняках;

Г лесах.

II – рівень

1. Назвіть основні типи ґрунтів поширених на території України?

2. Що таке структура ґрунту і якою вона буває?

3. Охарактеризуйте дерново-підзолисті ґрунти?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ.

1. Вступне слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми з вами розпочинаємо вивчення нової теми. Щоб дізнатись якою ж буде тема сьогоднішнього уроку, скажіть: Що оточує нас у житті, а живе своїм життям? ( рослини).

Так правильно, це рослини. Рослини поширені по всій земній кулі. Населяють вони і водойми, ростуть навіть на скелях. Рослини збагачують повітря киснем, який потрібен для дихання людям і тваринам, роблять його чистішим і свіжішим. Тому рослинність є одним із найважливіших компонентів природи.

Відкрийте свої зошити і запишіть тему сьогоднішнього уроку.

Тема: «Рослинний покрив України».

План

1. Видовий склад рослинності.

2. Закономірності поширення рослин на території України.

3. Основні типи рослинності  на території України.

4. Рослинні ресурси України.

5. Охорона рослин України.

ІV. ФОРМУВАННЯ І ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

1. Репродуктивна бесіда.

- Що таке рослини?

- Який зв'язок існує між рослинами і ґрунтами?

- Від яких природних компонентів залежить видовий склад рослинності певної території?

2. Розповідь-пояснення вчителя.

 Рослинний покрив є найбільш уразливим природним компонентом, тому що його розміщення і формування залежить від складу гірських порід, рельєфу, клімату, ґрунтів. Якщо змінюється хоча б один компонент – змінюється і видовий склад рослинності. Про особливості названих компонентів ви дізналися з попередніх уроків. Ці знання стануть вам у пригоді для того, щоб визначити видовий склад рослинності України та закономірності його поширення.

У процесі пояснення вчитель  пригадує з дітьми схему чинників, які впливають на рослинність:

3. Розповідь вчителя. Заповнення таблиці.

Рослинність компонентів зумовили багатство видового складу:

До 30 тис. видів рослин

4 тис.

Видів водоростей

15  тис.

Видів грибів

1 тис. видів лишайників

800 видів мохів

5 тис. видів вищих рослин

4. Робота з текстом підручника. Побудова схеми.

Прочитаєте 2 підпукт на С. 136 підручника і скажіть:

- Якій закономірності підпорядковане поширення рослин на рівнинній частині України?

- Якій закономірності підпорядковане поширення рослин в гірських районах?

5. Робота з картою атласу:

Розгляньте карту «Рослинність» на С. 24 атласу і скажіть:

- Які основні типи рослинності поширені на території України?

- Які ліси поширені в західній частині України?

- Яка рослинність поширена в долинах рік?

- Яка рослинність поширена на Поліссі?

- Де на території України поширені широколистяні ліси?

6. Робота з текстом підручника.

- Прочитайте перший підпункт  на С. 137 підручника і скажіть:

- Яка загальна площа лісів на території України?

- Де найбільша лісистість на території України?

- Як змінюється лісистість природних зон рівнинної частини України?

7. Перегляд слайдів, на яких зображені представники лісової рослинності України.

8. Прийом « Творча лабораторія» (робота в групах)

Характеристика основних лісів України. Групам необхідно за 5 хвилин, користуючись текстом підручника і тематичними картами схарактеризувати ліси України. Дані  записують в табличку.

Тип

Де поширені

Ґрунти

Переважаюча рослинність

 

 

 

 

Представник групи доповідає.

9. Розповідь-пояснення вчителя. Побудова схеми «Степова рослинність України» у ході пояснення

10. Перегляд слайдів (Степова рослинність)

11. Робота з картою атласу:

Розгляньте карту «Рослинність» на С.24 і скажіть:

- Яка рослинність поширена в Передкарпатті?

- Які ліси поширені в Закарпатській низовині?

- Яка рослинність характерна для Карпат?

- Назвіть представників цієї рослинності?

- Які луки поширені в Карпатах?

- Які ліси характерні для Криму?

- Назвіть представників рослинності Криму?

12. Побудова таблички « Висотна поясність Карпат і Криму» (на основі аналізу карт)

Висотний пояс,м

Карпати

Крим

2000 м

Говерла (2061м.)

Альпійський пояс, низькотравні злаки, луки пустища

 

1500 м

Альпійські гірські луки, зелена вільха, злакові, різнотрав’я

Ромаш-Кош ( 1545 м)

1200 м

Ялинові ліси

Гірські луки

600м

Змішані буково-модринові ліси

Змішані ліси( дуб, сосна бук)

0 м

Дубовий лісостеп і степ, граб, у Передкарпатті – дуб, хвойні

Посухостійкий дуб, ялівцеві ліси

13. Перегляд слайдів ( Гірська  рослинність)

14. Характеристика луків і водно-болотної рослинності (на домашнє завдання).

15. Випереджувальне завдання. Учень розказує про рослинні ресурси України.

16. Розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди.

- Як ви думаєте, яку роль відіграють рослини у нашому житті? 

Рослини повсякчас супроводжують життя людини. Насамперед вони забезпечують середовище її існування, постачаючи в атмосферу кисень. Рослини  – незамінні в харчуванні людини, є кормом для тварин. Вони здавна були паливом. І вугілля, і нафта, і природний газ, і торф також мають рослинне походження.

Особливу цінність становлять ліси.

- Яку функцію виконують ліси?

Вони пом'якшують клімат (узимку в них легше переносити мороз, а влітку  – спеку), зменшують швидкість вітру, довше зберігають вологу. У лісах зберігаються чисті джерела, не пересихають річки. Видатний учений В. Вернадський наголошував, що лісовий ґрунт так добре фільтрує стік, що з ним не зрівняється очищення води в лабораторії. Коренева система дерев запобігає ерозії ґрунту, зсувам.

- Як саме людина використовує багатства лісу?

Людина широко використовує багатства лісу. Деревина йде на виробництво меблів, сірників, тари, шпалер, паперу, олівців, побутових виробів, сувенірів. Плоди багатьох кущів (калини, глоду, малини, шипшини, обліпихи) використовуються для виготовлення ліків. Ліси багаті на гриби. Вони є ідеальними місцями для розміщення санаторіїв, будинків відпочинку.

Отже, рослинний світ забезпечує людину надзвичайно різноманітними ресурсами: продовольчими, лікувальними, промисловими, сільськогосподарськими (пасовища і сіножаті), рекреаційними.

17. Розповідь-пояснення вчителя з елементами бесіди.

- А чи знаєте ви, які заходи створені для охорони лісу? Чи знаєте ви про Червону та Зелену книгу України?

У 1980 р. було видано Червону книгу України. У ній описано рідкісні та зникаючі види рослин, що потребують особливої охорони, місця їх поширення, заходи щодо їх збереження та відтворення.

18. Робота з картою атласу:

Розгляньте легенду карти «Рослинність» на с.24, і скажіть:

- Які рослини занесені до Червоної книги України?

Розгляньте карту і скажіть:

- Яка частина України характеризується найбільшою кількістю рослин занесених до Червоної книги України?

- В якій області найбільше рослин занесених до Червоної книги України?

- В якій області найменше  рослин занесених до Червоної книги України?

19. Робота з текстом підручника

Прочитайте 2 абзац на С. 143 підручника і скажіть:

- Які типи рослинності занесені до Зеленої книги України?

- Скільки всього видів природної рослинності занесені до цієї книги?

20. Робота з картою атласу:

Розгляньте карту « Поширення лікарських рослин» на С. 25 підручника і скажіть:

- Які типи лікарських рослин поширені на території України?

- Яка рослинність поширена на території, що забруднена радіонуклідами?

- Де на території України поширена лікарська ромашка?

- Яка лікарська рослина поширена в межах Дніпровсько-Донецької западини?

- Де на території України поширений горицвіт весняний?

21. Перегляд слайдів, на яких зображені основні рослини занесені до Червоної книги України

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК.

1. Розв’яжіть кросворд

1. Християни святять гілочки цього дерева за тиждень перед Пасхою.

2. Без неї немає України.

3. Про цю квітку склав пісню Володимир Івасюк.

4. Мальовнича квітка.

5. Дерево, яке символізує козака, парубка.

6. Символ перешкод, які треба подолати.

7. Польова синя квітка.

8. З цією квіткою пов’язана назва одного з християнських свят.

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ:

1. Опрацювати текст параграфа 29.

2. Підготувати відповіді на запитання в кінці параграфа.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ:

- Про що нове ви дізнались  сьогодні на уроці?

- Яка інформація була для вас найцікавішою?

Оцінювання учнів за роботу на уроці.

Бобесюк О. Географія. Вчимося вчити: Методичний посібник / Упорядк. О.М. Варакута. – Тернопіль, 2012. -  72 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -