Конспект уроку на тему: «Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Костюк Інна Володимирівна,

учитель біології

Іллінецького НВК

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія №2»

(м. Іллінці, Вінницька область)


 

Мета: сформувати поняття про внутрішнє середовище організму та складові, які його формують; дати визначення поняття «гомеостаз», визначити функції і склад крові; сприяти розвитку інтересу до біології та бажання навчатися; продовжити формувати вміння працювати з підручником та опорними матеріалами, логічно мислити.

Обладнання: таблиця «Кров», малюнок «Внутрішнє середовище організму», малюнки із зображенням схем будови кровоносних систем різних типів тварин (Червів, Членистоногих, Хордових), опорні матеріали до теми (на кожну парту), портрети Гіппократа, Мальпігі.

Хід уроку

Кров, слід знати, особливий сік

(Мефістофель, Й. Гете "Фауст")

І. Мотивація навчальної діяльності

Мефістофель, пропонуючи Фаусту підписати угоду з «нечистою силою», говорив: «Кров, слід знати, особливий сік». У цих словах відбиваються містичні вірування в кров як у щось таємниче.

За кров’ю визнавалася могутня й виключна сила: кров’ю скріплялися священні клятви, жерці примушували дерев’яних ідолів «плакати кров’ю», давні греки приносили кров у жертву своїм богам. Деякі філософи Давньої Греції вважали кров і душу одним і тим самим. Давньогрецький лікар Гіппократ призначав душевно хворим кров здорових людей. Він вважав, що у крові здорових людей міститься здорова душа.

Дійсно, кров – найдивовижніша тканина нашого організму. Рухливість крові – найважливіша умова життя організму. Як не можна уявити собі державу без транспортних ліній зв’язку, так не можна зрозуміти існування людини або тварини без руху крові судинами, коли в усі органи й тканини розносяться кисень, вода, білки та інші речовини.

З розвитком науки людський розум все глибше проникає в таємниці крові.

Проблема. То яку ж будову має кров, що їй надають такої містичної сили й значення? (запис теми уроку, формулювання мети)

ІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Екскурс в історію

Перенесемося в далеке минуле нашої планети, тоді коли на Землі виникло життя (повідомлення учнів):

а) обмін речовин і підтримання гомеостазу у одноклітинних;

б) виникнення травної та видільної систем у плоских червів;

в) виникнення кровоносної системи у кільчастих червів;

г) особливості кровоносних систем у членистоногих та хордових.

Вправа «Коло ідей»

Чому виникнення крові та кровоносної системи таке важливе?

Як ви гадаєте, які рідини, крім крові, входять до складу внутрішнього середовища організму?

2. Внутрішнє середовище організму

Формулювання поняття «внутрішнє середовище» (розгляд малюнка, викреслювання схеми на дошці та в зошитах)

Циркулюючи в організмі, рідини постачають клітинам поживні речовини і видаляють з них кінцеві продукти їхньої життєдіяльності. Між кров’ю, тканинною рідиною та клітинами постійно відбувається обмін речовин.

Повідомлення учня про механізм дифузії та осмосу

3. Гомеостаз (формулювання поняття, запис в зошит)

Бесіда :

- Які показники організму підтримуються на сталому рівні?

- Яка роль різних систем органів у підтриманні гомеостазу?

4. Кров. Функції крові

Кров – рідка сполучна тканина, що циркулює в судинній системі. Вона виконує різноманітні функції. Які саме?

Робота в групах

І група “Аналітики” (транспортна функція крові)

ІІ група “Експерти” (регуляторна функція крові)

ІІІ група “Анатоми” (захисна функція крові)

Обговорення опрацьованого матеріалу, доповнення вчителя, викреслювання схем-опор на дошці та в зошитах

5. Склад крові

Повідомлення учня про відкриття клітин крові М.Мальпігі.

Розповідь вчителя, запис схеми-опори.

6. Інтерв’ю з лікарем-лаборантом (фрагмент рольової гри)

- що станеться, якщо в кров додати дистильовану воду?

- чому не відбувається розчинення еритроцитів, коли людина втамовує спрагу і випиває багато води?

- що таке фізіологічний розчин? Коли його застосовують?

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань

Термінологічна робота (робота в парах – кожен з пари записує терміни теми на аркуші паперу, обмінюються аркушами і пояснюють терміни, вчитель вибірково запитує учнів)

Розв’яжіть задачу

Визначте кількість крові у вашому організмі, коли відомо, що вона становить близько    7,7 % загальної маси тіла людини.

ІV. Домашнє завдання

- опрацювати § 16, 17 підручника, опорні схеми в зошиті;

- поміркувати над запитаннями підвищеної складності після § (для учнів з високим та достатнім рівнем знань);

- пригадати правила роботи з мікроскопом (для наступної лабораторної роботи);

- опрацювати терміни теми.

Підсумок уроку, оцінювання роботи учнів

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -