Шкільні підручники з історії України онлайн

7 клас

  1. Гісем О. В. Історія України : підруч. для 7 класу загальпоосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — X. : Видавництво «Ранок», 2015. — 240 с. : іл.
  2. Смолій В.А. Історія України: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.А.Смолій, В.С.Степанков. - К.: Генеза, 2007. - 224 с.: іл., карти.
  3. Свідерськнй Ю. Ю., Ладиченко Т. В., Романишин Н. Ю. Історія України: Підруч. для 7 кл. - К.: Грамота, 2007. — 272 с.: іл.

8 клас

  1. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 8 клас: Підручник для загальноосвіт. навч.закл. / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. - Х.: АН ГРО плюс, 2008. - 256 с.: іл.
  2. Власов В.С. Історія України: 8 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов. - К.: Генеза, 2008. - 304 с.: іл., карти.
  3. Струкевич О. К., Романюк І. М., Пірус Т. П. Історія України: Підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Грамота, 2008. - 272 с.: іл.
  4. Історія України : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.К. Швидько, П.О. Чорнобай. - Київ : Генеза, 2016. - 352 с. : іл., карти.
  5. Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Струкевич. — К. : Грамота, 2016. — 272 с. : іл.

9 клас

10 клас
11 клас
Довідники
  1. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк, О.Ф. Трухан. - К.; Харків: Веста, 2007. - 176 с.
  2. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 10-11 класи: Наочний довідник / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. - К.;Х.: Веста, 2007. - 152 с.

Популярний ВНЗ