Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. — К.: Освіта, 2010. — 416 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010
Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. — К.: Освіта, 2010. — 416 с.Семенюк Г.Ф. та ін. Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська [та ін.]; за заг. ред. Г. Ф. Семенюка. — К.: Освіта, 2010. — 416 с.
Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов`заними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізмцу, психологізму та сусільної зумовленості характеру людини. Вони змальовували яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що обумовлюють вчиники і характери героїв. У другій половині ХІХ століття розквітала драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, її європейськості. Виникали нові естетичні явища: натуралізм, модернізм та його стильові течії - символізм, імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.
Українська література поступово завойовувала європейське визнання. Її пропагандистами на Заході були Марко Вовчок, Михайло Драгоманов, Іван Франко, Ольга Кобилянська, Богдан Лепкий, англійська письменниця Етель Ліліан Войнич, польська поетеса Марія Конопніцька. Польська письменниця Еліза Ожешко писала про українську літературу: "Чим більше читаю, тим сильніше відчуваю дивну насолоду і поезію цієї літератури. Чиста вона, як кристал, тепла, мов літній вечір, несподівано оригінальна, до жодної іншої, відомої мені, не подібна". Читачів вражали моральна краса народу у творах Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, універсалізм Івана Франка і Лесі Українки.

Зміст
Дорогі десятикласники!...........3
Вступ...........5
 
Література 70-90-х років ХІХ століття
Огляд літератури останньої третини ХІХ століття...........12
Іван Нечуй-Левицький...........18
Панас Мирний...........39
Борис Грінчекно...........62
 
Українська драматургія і театр 70-90-х років ХІХ століття...........73
Іван Карпенко-Карий...........81
Михайло Старицький...........96
Новоавторство української поезії 70-90-х років ХІХ століття...........112
Яків Щоголев...........117
Павло Грабовський...........120
Іван Франко...........126
 
Українська література 10-х років ХХ століття
Літературний процес кінця ХІХ - початку ХХ століть...........185
Михайло Коцюбинський...........193
Ольга Кобилянська...........223
Василь Стефаник...........253
Леся Українка...........277
Микола Вороний...........319
Олександр Олесь...........333
Володимир Винниченко...........357
Розмаїтта творчих шукань митців кінця ХІХ - початку ХХ століть...........382
Володимир Самійленко...........382
Степан Васильченко...........386
Богдан Лепкий...........389
Петро Карманський...........393
Василь Пачовський...........397
Художні відкриття новелістів...........400
Новаторські пошуки драматургів...........405
Спиридон Черкасенко...........406
 
Урок-підсумок...........410
 
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -