Хропко П. Українська література: Підруч. для 10 кл. середн. шк., ліцеїв, гімназій, коледжів. - 3-тє вид.- К.: Освіта, 1998 р. - 528 с.

Навчальний рівень: 
Автор: 
Рік видання: 
1998

Хропко П. Українська література: Підруч. для 10 кл. середн. шк., ліцеїв, гімназій, коледжів. - 3-тє вид.- К.: Освіта, 1998 р. - 528 с.Хропко П. Українська література: Підруч. для 10 кл. середн. шк., ліцеїв, гімназій, коледжів. - 3-тє вид.- К.: Освіта, 1998 р. - 528 с.

На основі давнього письменства сформувалася нова література, представлена іменами багатьох талановитих письменників ХІХ ст. З творчістю Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ`ненка, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка, Юрія Федьковича ви вже ознайомилися і знаєте, що вона стала могутнім імпульсом до подальшого розвитку нашого слова.
Українська письменники, долаючи імперські заборони, намагалися доносити світові правду про великий європейський народ. Вагомий внесок у всесвітню скарбницю художнього слова зробили Панас Мирний, Іван Франко, Борис Грінченко, Михайло Старицький, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Василь Стефаник, Володимир Винниченко, Максим Рильський, Павло Тичина.

Читати


Зміст
Юні друзі!
 
Частина перша. Літературний процес 70-90-х років ХІХ століття
Українська література у мистецькому контексті...........6
Життя і література...........6
Вершинні досягнення української прози...........8
Художній світ поезії...........10
Драматургія, театр, музика...........13
Сузір`я самобутніх творчих індивідуальностей...........19
Народне декоративно-ужиткове мистецтво...........22
Архітектура та скульптура...........24
Малярство та графіка...........25
 
Іван Нечуй-Левицький...........31
Життєвий шлях...........31
Творчість...........34
Місце письменника в історії літератури...........46
 
Панас Мирний...........48
"Моє невеличке серце ще змалечку пестила любов до тебе, мій обездолений краю"...........49
"Хіба ревуть воли, як ясла повні?"...........59
 
Марко Кропивницький...........80
Формування таанту митця...........80
Драматургічна творчість...........83
 
Михайло Старицький...........88
Життєва доля митця...........88
Художній світ поезії...........90
На ниві драматургії...........94
Корифей української культури...........98
 
Іван Карпенко-Карий...........100
Шляхами життя...........100
На вершинах драматургічноїх майстерності...........103
 
Іван Франко...........122
"Лиш в праці варто і для праці жить"...........123
Поезія...........130
Художня проза...........141
Драматургія...........149
Літературознавча діяльність...........152
Письменник-новатор...........153
 
Борис Грінченко...........156
"Віддав себе я праці без вагання"...........156
Творчість...........158
"Більше працював, ніж жив"...........176
 
Павло Грабовський...........179
Життєвава доля поета-грамадянина...........179
Поетична творчість...........182
"Крик болю і туги за рідною Україно"...........191
Вихід української літератури на європейські обшири...........193
 
Частина друга. Літературний процес першої третини ХХ століття
Переднє слово...........198
 
Літературний рух початку ХХ століття
Літературний процес як вияв мистецького життя епохи...........201
Національна самобутність української новітньої літератури...........201
Новаторські пошуки письменників...........203
Тематичн обрії прози...........205
Художнє оновлення прози...........209
Бурхливе зростання поезії...........212
Здобутки драматургії...........215
Література як основа театрального мистецтва...........217
Література і музика...........219
Письменство й образотворче мистецтво...........222
 
Михайло Коцюбинський...........230
Людина високої духовної культури...........231
Становлення письменника...........235
У жанрі соціально-психологічної новели...........237
"Intermezzo" як новелістичний шедевр...........248
Повість "Fata morgana"...........252
Повість "Тіні забутих предків"...........258
З роздумами про красу життя...........260
 
Леся Українка...........263
"На шлях я вийшла ранньою весною"...........264
Цикли ліричної поезії...........267
У жанрах ліро-епосу...........280
На рівні світової драматургії...........282
Творчість Лесі Українки в європейському літературному контексті...........296
 
Володимир Самійленко...........300
"Хай тільки кожен обробить своє невеличкеє поле"...........300
"Не вмре поезія, не згине творчість духа"...........300
"Ми не рвемось на свободу й другим її не дамо"...........305
"Кожна піч українська - фортеця міцна, там на чатах лежать патріоти"...........307
"Кожний працює нехай хоч для рідного тільки народу, і всі народи землі будуть щасливі тоді"...........309
 
Ольга Кобилянська...........313
Горда і сильна духом...........313
свіжість і сила таланту...........317
"Пишна троянда в саду української літератури"...........327
 
Василь Стефаник...........330
"Цей хлопець буде сонечком села гріти і землю дощиком ростити"...........330
"Я сотворив собі свій світ"...........333
"Се найвищий тріумф поетичної техніки"...........339
 
Володимир Виннниченко...........342
"Готовий на всі жертви, навіть на смерть, аби тільки врятувати українську націю від розп`ття"...........343
"І відкіля ти взявся у нас такий?"...........346
"Треба вбити неправду, тоді і всім легко буде..."...........347
Таємниці дитячої душі...........350
Складне повернення в Україну...........352
 
Микола Вороний...........355
"Мов свобідний орел, моя думка в просторах шугала"...........355
"Високих дум святі скрижалі"...........356
"Де ж того євгану взяти..."...........358
"Мій любий, ти впав... Чи тебе не болить?"...........359
"Я почав писати з такого ж побудження, з якого люди починають співати"...........362
 
Олександр Олесь...........365
"З журбою радість обнялась"...........365
"О не дивуйсь, що ніч така блакитна"...........368
"Летять, курличуть журавлі, летять до рідної землі"...........369
"Яка краса: відродження країни!"...........371
"Розбіглись ми по всіх світах усюди..."...........372
"Сонце. У казці завжди сонце"...........374
 
Архип Тесленко...........376
"Одвела мені доля невеселий темненький куточок"...........377
Емоційна напруженість оповідань...........379
Повість "Страчене життя"...........383
 
Степан Васильченко...........387
Виходець з гущі народу...........387
Тематичні групи прози...........391
Багатогранність таланту...........401
 
Літературний рух 1917-1930 років
Письменство у взаємодії з іншими видами мистецтва...........404
Суперечності літературного руху...........404
Мотиви й образи поезії...........407
Художні пошуки прози...........410
Оновлення драматургії...........412
Художнє осмислення доби іншими мистецтвами...........414
 
Павло Тичина...........421
"Я тільки чую ритм. І так мені боляче од цієї краси"...........422
Самобутність лірики...........425
Долаючи утиски тоталітаризму...........435
 
Максим Рильський...........438
"Самота працьовати й спокійна світить лампаду мою і розкладає папір"...........438
Людина і природа як лірична домінанта...........440
"Білі двері краса в минуле вміє одчинять і в будуче"...........442
"Слово про рідну матір"...........445
"Ми працю любимо, що в творчість перейшла"...........446
Місце поета в українській і світовій культурі...........449
 
Володимир Сосюра...........452
"Земля моїх батьків прекрасна і родюча"...........452
"Я дуже хотів бути поетом"...........454
"Українське розхристане серце"...........456
"Били гармати, били"...........459
"Я для неї зірву Оріон золотий"...........459
"Всім серцем любіть Україну свою - і вічні ми будемо з нею!"...........461
 
Українське письменство першої третини ХХ століття в системі європейських літератур...........465
Словник літературнознавчих термінів...........470
Література як вид мистецтва...........470
Літературний твір...........473
Літературні роди і види...........476
Літературні напрями і течії...........484
Основи віршування...........496
 
Хронологічна канва українського літературного життя ХІХ - першої третини ХХ століть...........511
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -