Пахаренко, В.І. Українська література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Василь Пахаренко. - К.: Генеза, 2009. - 368 с.: іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Пахаренко, В.І. Українська література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Василь Пахаренко. - К.: Генеза, 2009. - 368 с.: іл.Пахаренко, В.І. Українська література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Василь Пахаренко. - К.: Генеза, 2009. - 368 с.: іл.

Підручник ознайомлює дев'ятикласників з українським фольк¬лором і літературним процесом від найдавніших часів до середини XIX ст., останній його розділ є екскурсом в літературу XX ст. Книжка містить оглядові розділи теоретико-літературного, культурологічного та історико-літературного характеру, нариси життя і творчості письменників, а також аналіз художніх творів, вивчення яких передбачене чинною програмою для дванадцятирічної школи.


Читати


Зміст

З Нагірної проповіді Ісуса Христа.................З
Любі друзі!.................4
 
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ ВСТУП
Своєрідність і розвиток художньої літератури.................8
Чуттєво-мисленнєве дерево.................8
Секрети художнього твору.................9
Літературний процес.................11
Періодизації історії літератури.................13
Література і нація.................14
Художній аналіз твору.................15
 
Розділ 2. УКРАЇНСЬКА ДУША
Риси національного характеру.................2
 
Розділ 3. ФОЛЬКЛОР
Своєрідність фольклору .................26
Світ української пісні.................27
Обрядова поезія. Народна драма .................28
Весілля як драматичне дійство.................29
Весільні пісні.................30
Родинно-побутові пісні.................33
Пісні про кохання.................34
Балади.................38
 
Розділ 4. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Вступні зауваги.................46
Європейське Середньовіччя.................47
Українське Середньовіччя.................49
Українська антика.................49
Київська Русь та її культура.................51
Особливості руської літератури.................55
Світ Біблії.................57
Оригінальна література Русі-України.................67
Монументалізм.................67
«Повість минулих літ».................68
Орнаменталізм.................71
Києво Печерський патерик.................71
Староукраїнське письменство.................75
Європейський Ренесанс.................75
Український Ренесанс.................76
Суспільно-культурне відродження.................77
Українська ренесансова поезія.................80
Полемічна проза.................81
Іван Вишенськяй.................83
Життєвий шлях.................83
Огляд творчості.................85
Бароко.................88
Європейське бароко.................88
Українське бароко.................89
Історично-мемуарна проза.................92
Козацькі літописи.................92
«Історія русів».................96
Українська барокова поезія.................100
Іван Величковський.................103
Староукраїнська драматургія.................105
Григорій Сковорода.................110
Світогляд Сковороди.................111
Афоризми Григорія Сковороди.................116
Життєвий шлях мудреця.................117
Байкарська творчість.................123
Ліричні твори.................125
Значення творчості Григорія Сковороди.................127
 
Розділ 5. НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Передумови та зміст чергового національного відродження.................130
Становлення і сутність нової української літератури.................134
Література доби класицизму. Європейський класицизм.................136
Український класицизм.................136
Іван Котляревський.................137
Доля письменника.................138
Енеїда.................144
«Наталка Полтавка».................163
Значення творчості письменника.................172
Сентименталізм.................174
Григорій Квітка-Основ'яненко.................175
Доля письменника.................176
Огляд творчості.................180
Сентименталістські твори.................183
Класицистично-бурлескні твори.................186
Романтизм (перша половина XIX століття). Сутність напряму.................190
Український романтизм.................192
Петро Гулак-Артемовський.................193
Микола Костомаров.................194
Віктор Забіла.................195
Михайло Петренко.................197
Євген Гребінка.................198
Становлення нової літератури на західноукраїнських землях.................200
«Руська трійця».................201
Маркіян Шашкевнч.................204
Микола Гоголь.................207
Український світ дитинства.................208
У Петербурзі.................209
Пора творчого розквіту.................2013
Наближення до російської культури . Чий же письменник Гоголь?.................214
Тарас Шевченко.................217
Дитячі роки поета.................220
Юність у Петербурзі.................224
Загальна характеристика творчості.................228
Шевченківський вірш.................229
Особливості творчого стилю поета . . . Перший період творчості (1837-1843) «Реве та стогне Дніпр широкий...».................231
«Думи мої, думи мої...».................233
«До Основ'яненка».................233
«Нащо мені чорні брови...».................234
Огляд історичної теми.................238
Поема-епопея «Гайдамаки».................238
Другий період творчості (1843-1847).................247
Перша подорож в Україну.................248
Поема «Сон».................250
«Рік високого сонця»................254.
Поема «Кавказ»................. 256
Поема «Посланіє» .................261
Поема «Великий льох».................265
Цикл «Давидові псалми».................273
Балади. «Лілея»................. 275 
Третій період творчості (1847-1857). «Невольнича муза».................276
«В казематі».................276
На засланні.................278
Огляд творчості періоду заслання.................282
Четвертий період творчості (1857-1861).................285
Остання подорож на Батьківщину.................287
Огляд творчості.................292
Суспільний ідеал Шевченка.................292
Ісаія. Глава 35 (1859) .................293
Символічний зміст поем на тему жіночого гріха.................294
Медитативна лірика.................297
Повернення в Україну.................298
Значення творчості Тараса Шевченка.................298
Пантелеймон Куліш.................303
Доля митця.................303
Особливості світогляду.................308
Загальна характеристика творчості.................311
Поезія.................311
Проза.................313
Роман-хроніка «Чорна рада».................314
Марко Вовчок.................322
Доля письменниці.................323
«Народні оповідання» (1857).................329
Повість «Інститутка» (1858 1859).................332
Значення доробку письменниці.................333
Висновки.................334
 
Розділ 6. З ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ
Огляд українського літературного процесу XX століття.................338
Іван Липа.................342
Людина і політик.................342
Огляд творчості.................344
Іван Багряний.................345
Життєвий і творчий шлях .................346
Роман «Тигролови» (1943).................349
Василь Герасим'юк.................352
Сучасна українська зоропоезія.................357
 
Післямова.................360
Твори, які ви будете вивчати в 10-му класі.................360
Молитва .................362

 

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -