Повідомлення про помилку

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).

Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 5 кл. загапьноосвіт, навч. закл. / О. П. Глазова. — К,: Видавничий дім «Освіта», 2013. — 272 с.: іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2013

Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 5 кп. загапьноосвіт, навч. закл. / О. П. Глазова. — К,: Видавничий дім «Освіта», 2013. — 272 с.: іл.Глазова О. П. Українська мова : підруч. для 5 кл. загапьноосвіт, навч. закл. / О. П. Глазова. — К,: Видавничий дім «Освіта», 2013. — 272 с.: іл.


Читати


Зміст

ВСТУП
Значення мови в житті суспільства.
Українська мова — державна мова України...................10
 
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
§ 1 Частини мови. Основні способи їх розпізнавання...................20
§ 2. Іменник. Голосні у відмінкових закінченнях іменників . . 22
• Велика літера і лапки в іменниках...................24
§ 3. Прикметник.
  Голосні у відмінкових закінченнях прикметників...................25
§ 4. Займенник. Особові займенники...................31
§ 5. Числівник...................33
§ 6. Дієслово. Правопис -ться, -шся в кінці дієслів.
Голосні в закінченнях дієслів...................37
• Не з дієсловами...................39
§ 7 Прислівник. Правопис вивчених прислівників...................40
§ 8. Прийменник. Сполучник...................41
 
ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ 
§ 9. Словосполучення. Головне й залежне слова в словосполученні...................52
§10. Речення...................59
• Граматична основа речення (підмет і присудок)...................61
• Види помилок...................63
§ 11. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні...................64
• Окличні речення...................66
§ 12 , Другорядні члени речення: додаток, означення, обставини...................72
§ 13. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)...................81
§ 14. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення...................92
§ 15.Звертання. Роль звертань у реченні...................98
§ 16. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами і сполученнями слів...................101
§ 17. Складні речення зі безсполучниковим і сполучниковим зв'язком...................112
§ 18. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові...................116
§ 19. Діалог. Тире при діалозі...................119
 
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 20.Звуки мови й звуки мовлення...................122
§ 21. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт...................126
§ 22. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, їта щ. Вимова звуків, що позначаються літерами ґ і г...................128
§ 23. Голосні й приголосні звуки...................131
§ 24. Склад. Правила переносу слів. Наголос...................134
§ 25. Орфоепія. Орфографія...................138
• Орфограма. Орфографічне правило. Орфографічна помилка...................139
• Вимова наголошених і ненаголошених голосних...................140
§ 26 Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі...................146
• Уподібнення приголосних звуків...................148
• Спрощення в групах приголосних...................152
§ 27.Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків...................156
• Чергування [е]-[і], [е]-[и]...................158
• Чергування [о]-[а]...................160
• Чергування [о], [е] з [і]...................161
• Чергування [е]-[о] після [ж], [дж], [ч], [ш]...................163
Чергування [и]-[і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів...................169
. Чергування [г], [к], [х]-[ж], [ч], [ш]-[з], [ц'], [с']...................172
• Чергування приголосних у коренях дієслів...................174
• Основні випадки чергування у-в, і-й...................177
• Вимова і правопис префіксів з- (зі-, с )...................180
• Вимова і правопис префіксів роз- (розі ), без-...................183
§ 28. Позначення м'якості приголосних на письмі...................186
• Сполучення літер ьо, йо...................187
§ 29. Правила вживання знака м'якшення...................189
§ 30.Правила вживання апострофа...................195
§ 31 .Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків...................197
§ 32. Написання слів іншомовного походження...................206
 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ
§ 33 Лексичне значення слова...................219
Однозначні й багатозначні слова. Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях...................220
Загальновживані (нейтральні) та стилістично забарвлені слова...................227
Групи слів за значенням 
• Синоніми...................228
• Антоніми...................232
• Омоніми...................236
Походження (етимологія) слова...................240
 
БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ
Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова й форми слова...................244
§ 39 Вимова та написання префіксів пре-, при-, прі-...................253
§ 40. Повторення вивченого впродовж року...................257
 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння, письмо...................14
Поняття про ситуацію спілкування...................28
Вимоги до мовлення...................35
Текс-г і якім ознаки. Тема та головна думка тексту. Поділ тексту на мікротеми та абзаци...................44
Стилі мовлення...................67
Типи мовлення...................78
Особливості побудови розповіді...................78
Особливості побудови опису предмета...................85 
Особливості побудови роздуму...................166
 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 
ГОВОРІННЯ
Складання діалогів...................56, 216, 234
Усна відповідь на уроці в науковому стилі...................145
Усний твір-опис тварини за ілюстрацією...................162
Усний твір-оповідання про випадок із життя...................251
 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
ЧИТАННЯ • ГОВОРІННЯ
Усний докладний переказ...................35, 125
Усний докладний переказ тексту наукового стилю...................71
Усний переказ тексту розповідного характеру...................78
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис предмета...................91
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис тварини...................132
Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить роздум...................171, 204
Усний переказ тексту, що містить синоніми та антоніми...................235
Усний переказ розповідного тексту що містить елементи роздуму...................242
 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
ЧИТАННЯ • ПИСЬМО 
Письмовий докладний переказ...................57
Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису предмета...................97
Лист, адреса...................107
Письмовий переказ розповідного тексту, що містить опис тварини...................155
Замітка до газети інформаційного характеру...................210
Письмовий переказ розповідного тексту з елементами роздуму...................217
Письмовий переказ тексту з поєднанням різних типів мовлення...................256
 
ДОВІДКОВЕ БЮРО
Тлумачний словничок...................263
Словничок спілкування...................267
Словничок почуттів...................268
Словничок правильної вимови...................271

 

 

Популярний ВНЗ