Повідомлення про помилку

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).

Єрмоленко С. Я. Українська мова: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Силова, М. Г. ЖУК. — К. : Грамота. 2014.-272 с.; іл

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2014

Єрмоленко С. Я. Українська мова: ігідруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Силова, М. Г. ЖУК. — К. : Грамота. 2014.-272 с.; ілЄрмоленко С. Я. Українська мова: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Силова, М. Г. ЖУК. — К. : Грамота. 2014.-272 с.; іл

 
Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з української мови.
В ньому подано відомості з лексикології та фразеології, інформацію про способи словотворення в українській мові. Окремі розділи присвячені розгляду частин мови — іменника, прикметника, числівника, займенника. Значну увагу приділено розвиткові зв'язної мови. Різноманітність рубрик і відповідних вправ орієнтують учнів на вироблення навичок логічного мислення, відчуття стилю.
 
Зміст
Від авторів...................З
§ 1 Краса і багатство української мови...................4
 
ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО...................8
§ 2 Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення...................9
§ 3 Однорідні члени речення, вставні слова і звертання в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні...................11
§ 4 Сктадне речення. Розділові знаки в складному реченні...................15
§ 5 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі...................17
§ 6 Текст. Структура тексту...................20
§ 7 Типи висловлювання. Стиль тексту. Офіційно-діловій стиль тексту...................24
Завдання для самоперевірки...................27
 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ, ФРАЗЕОЛОПЯ...................29
§ 8 Групи слів за походженням...................З0
§ 9 Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів...................34 
§ 10 Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми, історизмі), неологізми...................38
§ 11 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвленніі слова...................43
§ 12 Діалектні слова...................46
§ 13 Професійні слова і терміни. Просторічні слова...................49
§ 14 Офіційно-ділова лексика...................53
§ 15 Фразеологізми Словник фразеологізмів...................55
§ 16 Джерела українських фразеологізмів...................58
§ 17 Прислів'я, приказки, афоризми (крилаті вислови) як різновиди фразеологізмів...................62
Завдання для самоперевірки...................66
 
СЛОВОТВІР, ОРФОГРАФІЯ...................68
§ 18 Змінювання і творення слів Основні способи словотворення...................69 
§ 19 Словотвірний ланцюжок. Словотвірне гніздо. Словотвірний словник. Словотвірний розбір слова...................72
§ 20 Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -чи (а) від прикметників на -ський, -цький Зміни приголосній при творенні прикметників, що мають буквосполучення -чи-, -иін-...................75
§ 21 Зміни приголосних при творенні прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк-та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -іще(о)...................77
§ 22 Складні слова. Сполучні о, е, е в складних словах ...................79
§ 23 Правопис складних слів разом і через дефіс...................81
§ 24 Написання слів з пів- ...................83
§ 25 Творення і правопис складноскорочених слів...................84
 
ІМЕННИК...................88
§ 26 Загальна характеристика частин мови...................89
§ 27 Іменник як частина мови: загальне значення. Морфологічні ознаки, синтаксична роль...................90
§ 28 Іменники — назви істот і неістот...................93
§ 29 Іменники — загальні та власні, конкретні й абстрактні назви. Збірні іменники. Велика буква і лапки у власних назвах...................96
§ З0 Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід незмінюваних іменників...................100
§ 31 Чисто іменників...................104
§ 32 Відмінки іменників...................107
§ 33 Відмінювання іменників Поділ іменників на відміни...................110
§ 34 Відмінювання іменників І відміни...................113
§ 35 Відмінювання іменників II відміни...................116
§ 36 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку...................119
§ 37 Відмінювання іменників III та IV відміни...................123
§ 38 Особливості написання іменників у кличному відмінку...................126
§ 39 Відмінювання іменників, що мають форму лише множини...................129
§ 40 Особливості творення іменників Правопис складних іменників...................131
§ 41 Не з іменниками...................135
§ 42 Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я),-н(я),-иии(я),-ив(о),-ев(о)...................137
§ 43 Написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові та прізвищ іменникова форми...................140
Завдання для самоперевірки...................143
Завдання для самоперевірки...................145 
 
ПРИКМЕТНИК...................146
§ 44 Прикметник як частіша мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Повні й короткі форми прикметника...................147
§ 45 Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні...................153
§ 46 Ступені порівняння якісних прикметників...................157
§ 47 Відмінювання прикметників. Прикметники твердої і м'якої групи...................163
§ 48 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники...................167
§ 49 Написання прикметникових суфіксів...................173
§ 50 Написання не з прикметниками ...................176
§ 51 Написання -н- і -нн- у прикметниках...................179
§ 52 Написання складних прикметників разом і через дефіс...................181
§ 53 Написання прізвищ прикметникової форми...................184
Завдання для самоперевірки...................188
Завдання для самоперевірки...................189
 
ЧИСЛІВНИК...................191
§ 54 Числівник як частина мови: загальне значення. Морфологічні ознаки, синтаксична рать...................192
§ 55 Числівники кількісні і порядкові. Числівники прості. Складні та складені...................194
§ 56 Відмінювання і правопис кількісних (власне кількісних, збірних і неозначено-кількісних) числівників...................199
§ 57 Відмінювання і правопис порядкових числівників...................204
Завдання для самоперевірки...................207
 
ЗАЙМЕННИК...................209
§ 58 Займенник як частина мови: загальне значення. Морфологічні ознаки, синтаксична раль...................210
§ 59 Розряди займенників за значенням...................214
§ 60 Відмінювання займенників...................217
§ 61 Правопис займенників...................226
Завдання для самоперевірки...................227
 
ЗВ'ЯЗНА МОВА (МОВЛЕННЯ)...................229
§ 62 Мова і розмова Загальне уявлення про ситуацію спілкування...................230
§ 63 Складання і розігрування діалогів до запропонована ситуації...................232
§ 64 Мовні стилі (повторення). Мовні жанри офіційно-ділового стилю: план роботи, оголошення...................234
§ 65 Усний докладніш переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення...................237
§ 66 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи...................240
§ 67 Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму...................243
§ 68 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення...................245
§ 69 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму...................247
§ 70 Письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи...................248
§ 71 Письмовий докладний переказ художнього тексту з творчим завданням...................250
§ 72 Основні джерела та систематизація матеріалу для твору. Простий план власного висловлювання ...................251
§ 73 Усний твір-опис приміщення в художньому стилі на основі особистих вражень ...................253
§ 74 Усний твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень...................255
§ 75 Усний твір-оповідання за жанровою картиною...................256
§ 76 Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі...................257
§ 77 Письмовий твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень...................258
§ 78 Письмовий твір-опис природи в художньому стилі за картиною...................259
§ 79 Письмовий твір-роздум у художньому стилі про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень...................261
§ 80 Письмовий твір-оповідання на основі побаченого...................263
§ 81 Замітка в газету — роздум про вчинки людей...................265
 
Додаток
Відповіді до кросвордів, ребусів, загадок і головоломок...................267
 
 
 

Популярний ВНЗ