Повідомлення про помилку

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).

Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл.: профіл. рівень / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. - К.: Освіта, 2010. - 416 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл.: профіл. рівень / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. - К.: Освіта, 2010. - 416 с.Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл.: профіл. рівень / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. - К.: Освіта, 2010. - 416 с.


Читати


Зміст

Шановні старшокласники

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні
§ 1. Мова як суспільне явище
§ 2. Основні функції мови
§ 3 Мова і держава. Українське законодавство про мову
§ 4 Мовний «суржик» його причини Проблеми екології української мови
§ 5 Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова в колі слов'янських мов
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
До джерел знань
 
З історії розвитку української мови
§ 6 Основні етапи формування і розвитку української національної мови
§ 7. Поява писемності у східних слов'ян. Створення слов'янського алфавіту. Роль Кирила і Мефодія у становленні словенської писемності. Кирилиця як основа розвитку слов'янських систем письма
§ 8 Види письма в період Київської Русі. Короткі відомості з історії писемності. «Граматика словенська» Мелетія Смотрицького. Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича
Розвиток мовлення
§ 9 Особливості розвитку української мови на сучасному етапі. Сучасний український алфавіт
Стилістика і культура мовлення
До джерел знань
 
Сучасна українська літературна мова як вища форма існування національної мови
§ 10 Форми існування мови
§ 11 Поняття про українську літературну мову. Писемна й усна форма української літературної мови
Розвиток мовлення
§ 12 Діалекти як історична база літературних мов. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста й села
Стилістика і культура мовлення
До джерел знань
 
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему
§ 13 Місце фонетики в системі мови. Короткі відомості 3 історії української фонетики. Класифікація голосних та приголосних
§ 14 Основні фонетичні одиниці української мови
§ 15 Звук мовлення і фонема
Розвиток мовлення
§ 16 Зміни голосних і приголосних у мовному потоці. Асимілятивні й дисимілятивні процеси у групах приголосних
§ 17 Спрощення в групах приголосних
§ 18 Подовження і подвоєння приголосних
§ 19 Чергування звуків
§ 20 Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні морфологічні зміни
§ 21 Фонетична транскрипція як спосіб запису живого мовлення
Стилістика і культура мовлення 
Назустріч тестуванню 
До джерел знань
 
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови
§ 22 Основні норми сучасної української літературної вимови. Особливості вимови голосник деяких приголосних звуків та їхніх сполучень
§ 23 Вимова звукосполучень приголосних. Вимова голосних і приголосних у деяких граматичних формах
Розвиток мовлення
§ 24 Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм. Стилістика і культура мовлення
До джерел знань
 
Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів
§ 25 Українська графіка
§ 26 Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання. Основні принципи української орфографії
Розвиток мовлення
§ 27 Правопис м’якого знака та апострофа
§ 28 Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по-батькові, прізвищ
§ 29 Написання слів іншомовного походження
Розвиток мовлення
§ 30 Складоподіл в українській мові
§ 31 Правила переносу слів із рядка в рядок. Стилістика і культура мовлення
Haзустріч тестуванню
До джерел знань
 
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад
§ 32 Слово як одиниця мови. Ознаки слова. Розвиток мовлення
§ 33 Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Стилістика і культура мовлення
§ 34 Омоніми. Пароніми
§ 35 Синоніми та їхні види. Синонімічний ряд
§ 36 Антоніми та їхні види. Стилістика і культура мовлення
§ 37 Лексика української мови за походженням. Споконвічна українська лексика
Розвиток мовлення
§ 38 Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови
Стилістика і культура мовлення
§ 39 Лексика української мови за сферою й використання і стилістичною диференціацією
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
 
Фразеологія як розділ мовознавства
§ 40 Фразеологія як розділ мовознавства
§ 41 Фразеологічні одиниці української мови
Розвиток мовлення
§ 42 Основні ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології
§ 43 Багатозначність синонімів та антонімія фразеологізмів
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
 
Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників
§ 44 Словники як відображення історії й культури українського народу
Загальні відомості про словники
Розвиток мовлення
§ 45 3 історії української лексикографи
Розвиток мовлення
Стилістики і культура мовлення
До джерел знань
 
Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів
§ 46 Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово. Типи основ
§ 47 Твірна основа і словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення. Основні способи словотвору
Стилістика і культура мовлення
§ 48 Історичні зміни в морфемному складі слова
Розвиток мовлення
§ 49 Основні способи творении іменників, прикметників, дієслів, прислівників
§ 50 Способи творення та написання складних і складноскорочених слів
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
 
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови
§ 51 Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень
 
Самостійні частини мови
§ 52 Іменник як частина мови
§ 53 Граматичні категорії іменника. Категорія роду іменників
§ 54 Категорія числа іменників
§ 55 Категорія відмінка іменників
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§ 56. Прикметник як частина мови
§ 57. Ступені порівняння якісних прикметників
§ 58. Словозміна прикметників
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§ 59. Займенник як частина мови
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§ 60. Числівник ЯК частина мови
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню  
§ 61. Дієслово як частина мови
§ 62 Перехідні й неперехідні дієслова
§ 63 Спосіб, час, особа дієслів
§ 64 Дієвідмінювання
Розвиток мовлення
§ 65 Дієприкметник як особлива форма дієслова
§ 66 Дієприслівник як незмінювана форма дієслова
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
§ 67. Прислівник як частина мови
§ 68. Правопис прислівників
Розвиток мовлення
Стилістика і культура мовлення
Назустріч тестуванню
 
Службові частини мови
§ 69 Прикметник
§ 70. Сполучник
§ 71 Частка
Розвиток мовлення
§ 72. Вигук
Стилістики і культура мовлення
Назустріч тестуванню
До джерел знань
 
Тлумачний словник
Термінологічний словник
Діалектологічний словник

Популярний ВНЗ