Повідомлення про помилку

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).

Балан П.Г. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Балан П.Г. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. : іл. Балан П.Г. Біологія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. : іл. 


Читати


Зміст

Дорогі одинадцятикласники!......................З
 
Тема 4. Розмноження організмів
§ 1. Типи розмноження організмів. Нестатеве розмноження......................4
§ 2. Статеве розмноження організмів......................9
§ 3. Будова статевих клітин. Гаметогенез......................12
Лабораторна робота № 1. Будова статевих клітин......................18
 
Тема 5. Закономірності спадковості
§ 4. Генетика - наука про закономірності спадковості і мінливості організмів......................20
§ 5. Методи генетичних досліджень......................27
§ 6. Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи......................33
§ 7. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості......................41
§ 8. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю......................46
§ 9, Генотип як цілісна система. Цитоплазматична спадковість......................52
Практична робота № 1. Розв'язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)......................59
 
Тема 6. Закономірності мінливості
§ 10. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля......................62
§ 11. Мутаційна мінливість......................67
§ 12. Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості......................73
Лабораторна робота N° 2. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння......................78
Лабораторна робота № 3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої......................78
Практична робота М 2 (виконують учні академічного рівня навчання). Розв'язання типових задач на визначення виду мутацій......................79
 
Тема 7. Генотип як цілісна система
§ 13. Основні особливості геному вірусів і прокаріотів......................81
§ 14. Основні закономірності функціонування генів у еукаріотів......................84
§ 15. Генетика людини......................89
§ 16. Роль генотипу і факторів навколишнього середовища у формуванні фенотипу людини. Медична генетика.....................93
§ 17. Завдання та методи сучасної селекції.....................99
§ 18. Особливості селекції рослин, тварин і мікроорганізмів. Біотехнологія. Генна і клітинна інженерія.....................107
 
Тема 8. Індивідуальний розвиток організмів
§ 19. Запліднення у різних груп організмів.....................117
§ 20. Етапи індивідуального розвитку організмів. Початкові стадії ембріонального розвитку тварин.....................121
§ 21. Формування органів у зародка. Явище взаємодії частин зародка.....................126
§ 22. Особливості ембріонального розвитку людини. Ембріотехнології.....................130
§ 23. Післязародковий розвиток і ріст організмів. Поняття про життєвий цикл.....................135
Лабораторна робота № 4. Ембріогенез хордових.....................143
 
Розділ IV. НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ ЖИТТЯ
Тема 1. Популяція. Екосистема. Біосфера
§ 24. Екологічні фактори та їхня класифікація. Закономірності дії екологічних факторів на організми та їхні угруповання.....................145
§ 25. Наземно-повітряне та водне середовища життя.....................151
§ 26. Ґрунт та живі організми як середовище життя.....................158
§ 27. Біологічні адаптивні ритми організмів.....................162
§ 28. Популяція: її характеристики та структура. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій.....................166
§ 29. Багатовидові угруповання організмів: біоценози, біогеоценози, екосистеми.....................171
§ З0. Різноманітність, розвиток і продуктивність екосистем.....................175
§ 31. Біосфера та її межі. Роль організмів у біосфері.....................183
§ 32. Вплив діяльності людини на стан біосфери.....................188
§ 33. Охорона біосфери.....................192
Практична робота № 3. Розв'язування задач з екології.....................199
 
Розділ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ 
Тема 1. Основи еволюційного вчення
§ 34. Становлення еволюційних поглядів.....................202
§ 35. Чарльз Дарвін та основні положення його еволюційного вчення.....................208
§ 36. Подальший розвиток дарвінізму. Адаптації як результат еволюційного процесу.....................211
§ 37. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції.....................218
§ 38. Вид і його критерії. Видоутворення.....................224
§ 39. Макроеволюційні процеси.....................229
§ 40. Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.....................238
Практична робота № 4. Порівняння природного та штучного добору.....................244
 
Тема 2. Історичний розвиток і різноманітність органічного світу
§ 41. Гіпотези виникнення та початкові етапи розвитку життя на Землі.....................246
§ 42. Розвиток життя протягом палеозойської ери.....................252
§ 43. Розвиток життя протягом мезозойської ери.....................261
§ 44. Еволюційні події кайнозойської ери.....................268
 
Узагальнення курсу.....................278
Тлумачний словник термінів і понять.....................282
Додаток. Нобелівські лауреати, які зробили відкриття в біології.....................298

 

Популярний ВНЗ