Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — ВЦ «Академія», 2007. — 136 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2007

Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — ВЦ «Академія», 2007. — 136 с.: іл.Попель П. П., Крикля Л. С. Хімія: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. — ВЦ «Академія», 2007. — 136 с.: іл.

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—11 у сів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуті матеріал із розділів «Початкові хімічні поняття» та «Елементи Оксиген і Форум. Прості речовини кисень і залізо». Практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.


Читати


Зміст

Дорогі семикласники!............З
 
Вступ
§ 1. Що таке хімія............5
§ 2. Як виникла і розвивалася наука хімія............10
§ 3. Правила роботи і техніки безпеки в хімічному кабінеті. Лабораторний посуд, обладнання та їх використання............13
Практична робота № 1. Будова полум'я. Найпростіші операції в хімічному експерименті............24
 
1 розділ. Початкові хімічні поняття
§ 4. Речовини та їхні властивості............27
Експериментуємо вдома. Властивості деяких продуктів харчування............34
§ 5. Чисті речовини і суміші............34
Експериментуємо вдома. Відстоювання. Розділення суміші трьох твердих речовин............41
§ 6. Атоми. Йони. Хімічні елементи............41
Для допитливих. Хімічні елементи в живій природі............49
§ 7. Маса атома. Відносна атомна маса............50
§ 8. Прості і складні речовини. Типи простих речовин: метали і неметали............53
§ 9. Хімічні формули............61
§ 10. Валентність хімічних елементів............66
На дозвіллі. «Виготовляємо» молекули............71
§ 11. Відносна молекулярна і відносна формульна маси............71
§ 12. Масова частка елемента у складній речовині............74
§ 13. Фізичні та хімічні явища (хімічні реакції)............78
Експериментуємо вдома. Зовнішні ефекти під час хімічних реакцій............83
Практична робота №2. Дослідження фізичних і хімічних явищ............83
§ 14. Схема хімічної реакції. Закон збереження маси речовин під час хімічної реакції. Хімічне рівняння............85
§ 15. Як досліджують речовини і хімічні реакції............92
Експериментуємо вдома. Дослідження речовини. Вивчення хімічної реакції............97
 
2 розділ. Елементи Оксиген і Ферум. Прості речовини кисень і залізо
§ 16. Оксиген. Кисень............98
§ 17. Добування кисню............102
§ 18. Хімічні властивості кисню. Оксиди............106
Практична робота № 3. Добування кисню і вивчення його властивостей............111
§ 19. Горіння. Окиснення............113
Експериментуємо вдома. Гасіння полум'я............116
§ 20. Кругообіг Оксигену в природі. Використання кисню............117
§ 21. Ферум. Залізо............120
Експериментуємо вдома. Іржавіння заліза............125
Для допитливих. Про чавун і сталь............126
 
Післямова............127
Відповіді до задач і вправ............128
Словничок хімічних термінів............129
Предметний покажчик............132

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -