Ярошенко О. Г. Хімія: підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. / О. Г. Ярошенко. - К.: Сиция, 2015. - 192 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2015

Ярошенко О. Г. Хімія: підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. / О. Г. Ярошенко. - К.: Сиция, 2015. - 192 с.Ярошенко О. Г. Хімія: підручник для 7 класу загальноосв. навч. закл. / О. Г. Ярошенко. - К.: Сиция, 2015. - 192 с.


Читати


Зміст

ВСТУП
§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії..............8
§ 2. Хімічний кабінет, правила поведінки та безпеки під час роботи в ньому. Ознайомлення з обладнанням та лабораторним посудом..............18
§ 3. Правила роботи з пробірками і нагрівними приладами..............10
§ 4. Практичне використання знань про обладнання кабінету хімії та лабораторний посуд..............24
Практична робота №1..............25
 
ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧІП ПОНЯТТЯ
§ 5. Фізичні тіла і речовини. Матеріали..............З0
§ 6. Фізичні властивості речовин..............35
§ 7. Як досліджують речовини..............40
§ 8. Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей..............45
§ 9. Розділення неоднорідної суміші..............51
Практична робота №2..............51
§ 10. Молекули. Атоми. Хімічний елемент..............64
§ 11. Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів..............58
§ 12. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва..............61
§ 13. Хімічні формули речовин..............65
§ 14. Прості речовини. Метали й неметали, металічні й неметалічні елементи..............68 
§ 15. Складні речовини. Багатоманітність речовин..............73
§ 16. Відносна молекулярна маса. Масова частка елемента у складній речовині..............78
§ 17. Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю..............83
§ 18. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Зв'язок між розміщенням елемента у періодичній системі та його валентністю..............87
§ 19. Фізичні та хімічні явища..............90
§ 20. Дослідження фізичних і хімічних явищ..............96
Практична робота №3..............96
 
ТЕМА 2. КИСЕНЬ
§ 21. Повітря, його склад і властивості..............100
§ 22. Оксиген і кисень. Поширення Оксигену і кисню в природі..............105
§ 23. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій..............100
§ 24. Схема хімічної реакції. Рівняння реакцій..............112
§ 25. Добування та збирання кисню. Поняття про каталізатори..............117
§ 26. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності..............122
Практична робота 4
§ 27. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення..............125
§ 28. Окиснення. Горіння. Умови виникнення і припинення горіння..............120
§ 20. Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню..............134
§ ЗО. Проблема чистого повітря..............138
 
ТЕМА 3. ВОДА
§ 31. Вода, склад її молекули, поширення у природі, фізичні властивості..............144
§ 32. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина..............148
§ 33. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини..............163
§ 34. Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині..............167
§ 36. Виготовлення розчину ..............160
§ 36. Взаємодія води з оксидами..............164
§ 37. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі..............160
§ 38. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення..............173
 
УЗАГАЛЬНИМО ВИВЧЕНЕ..............178
ДОДАТОК І. ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ХІМІЧНОЇ НАУКИ..............183
ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ..............188
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -