Буринська Н. М. Хімія : 8: підруч для загальноосвіт. навч. закл. / П. М. Буринська. - К ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. - 200 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Буринська, П. М. Хімія : 8:  підруч для загальноосвіт. навч. закл. /П. М. Буринська. - К ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. - 200 с. : іл.Буринська Н. М. Хімія : 8:  підруч для загальноосвіт. навч. закл. / П. М. Буринська. - К ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. - 200 с. : іл.


Читати


Зміст

Як користуватися підручником...............4
Повторення основних питань курсу хімії 7-го класу...............7
Найважливіші поняття хімії 8
 
Розділ 1. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами...............13 
§ 1. Кількість речовини. Моль...............14
§ 2. Молярна маса...............18
§ 3. Закон об'ємних відношень газів. Молярний об'єм газу...............23 
§ 4. Відносна густина газів...............29
 
Розділ 2. Основні класи неорганічних сполук...............33
§ 5. Оксиди...............34
§ 6. Властивості оксидів...............41
§ 7. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій...............45
§ 8. Кислоти...............52
§ 9. Хімічні властивості кислот...............58
§ 10. Хлоридна кислота і хлороводень...............62
§ 11. Основи...............67
§ 12. Амфотерні гідроксиди й оксиди...............72
§ 13. Солі...............77
§ 14. Хімічні властивості солей...............82
Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук...............85
§ 15. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей...............86
§ 16. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань...............89
Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач...............95
 
Розділ 3. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома...............97
§ 17. Спроби класифікації хімічних елементів...............98
§ 18. Поняття про лужні метали...............99
§ 19. Поняття про галогени...............104
§ 20. Періодичний закон Д. І. Менделєєва...............109
§ 21. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва...............112
§ 22. Будова атома. Фізичний зміст періодичного закону...............119
§ 23. Склад атомних ядер. Ізотопи...............124
§ 24. Стан електронів у атомі...............133
§ 25. Будова електронної оболонки атома...............137
§ 26. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів...............145
§ 27. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома...............152
§ 28. Значення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів...............158
§ 29. Життя й діяльність Д. І. Менделєєва...............161
 
Розділ 4. Хімічний зв'язок і будова речовини...............165
§ 30, Ковалентний зв'язок...............166
§ 31. Йонний зв'язок...............174
§ 32. Кристалічні ґратки...............178
§ 33. Валентність і ступінь окиснення елементів...............184
 
Відповіді...............192
Тлумачний словничок...............194
Іменний покажчик...............195
Предметний покажчик...............196

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -