Лашевська Г.А. Хімія: 7 кл.: Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2007. - 200 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2007

Лашевська Г.А. Хімія: 7 кл.: Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2007. - 200 с.: іл.Лашевська Г. А. Хімія: 7 кл.: Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2007. - 200 с.: іл.

У підручнику розкрито значення і привабливість хімії, різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його краси. Неабияку увагу приділено формуванню в учнів умінь працювати з інформацією, розвитку творчих здібностей, інтуїції. Автор разом з учнем аналізує причини і наслідки хімічних явищ, розповідає про значення хімії як соціально зорієнтованої науки та її здобутки, встановлює міжпредметні зв'язки не лише з природничо-математичними, а й гуманітарними науками, пропонує учню поміркувати над проблемними питаннями, створити портфоліо навчальних досягнень з хімії, представити власне бачення дивовижних властивостей самих звичних речовині предметів.
 
Зміст
Учню!....................З
 
ВСТУП
§ 1. Предмет хімії. Для чого потрібно вивчати хімію....................5
§ 2. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом....................12
§ 3. Короткі відомості з історії хімії....................21
Практична робота 1 Правила техніки безпеки під час роботив хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум'я....................ЗО
 
Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ
§ 4. Речовини. Чисті речовини і суміші....................39
§ 5. Атоми. Хімічні елементи....................46
§ 6. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва....................57
§ 7. Молекули та йони....................64
§ 8. Хімічні формули речовин....................68
§ 9. Відносна молекулярна маса речовини....................73
§ 10. Масова частка елемента в речовині....................77
§ 11. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали....................81
§ 12. Валентність....................88
§ 13. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії....................96
§ 14. Фізичні й хімічні властивості речовини. Фізичні та хімічні явища....................102
§ 15. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Закон збереження маси речовин....................113
§ 16. Хімічні рівняння....................121
Практична робота 2 Дослідження фізичних і хімічних явищ....................126 
 
Тема 2.ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ
§ 17.0ксиген. Склад молекули й фізичні властивості кисню....................129
§ 18. Добування кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор....................132
§ 19. Хімічні властивості кисню. Умови виникнення й припинення горіння....................139
§ 20. Поширення і колообіг оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль....................146
Практична робота З Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей....................154
§ 21.Ферум. Поширеність Феруму в природі....................157
§ 22. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза....................163
§ 23. Застосування заліза. Руйнування заліза в природних умовах....................169
 
Підсумки....................176
Тлумачний словничок....................178
Іменний покажчик науковців, філософів....................185
Предметний покажчик....................186
Порадник учня....................188
Додаток 1....................191
Додаток 2....................196
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -