Повідомлення про помилку

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).

Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. — X.: Вид по «Ранок», 2010. — 256 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. — X.: Вид по «Ранок», 2010. — 256 с.: іл.Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосв. навч. закл. — X.: Вид по «Ранок», 2010. — 256 с.: іл.

Підручник містить обов'язконий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, лабораторні і практичні роботи, передбачені чинною програмою (рівень стандарту й академічний рінень). Для закріплення матеріалу запропоновано різнорівнені завдання, для перевірки знань - тестові завдання. Кольорові ілюстрації, сучасне оформлення сприятимуть ефективному засвоєнню навчального матеріалу.
 

Читати


Зміст

ВСТУП................4
§ 1. Значення біологічної науки в житті людини й суспільства................4
Енциклопедичні сторінки................8
§ 2. Сучасне визначення поняття «життя». Основні властивості живого................16
§ 3. Рівні організації живої матерії. Методи біологічних досліджень................21
 
РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 1. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ
§ 4. Елементний склад живих організмів. Хімічні елементи в живій і неживій природі................26
§ 5. Вода. Особливості молекули води. Роль води в життєдіяльності організмів................31
§ 6. Неорганічні речовини в клітині. Роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів................35
Практична робота №1.Визначення вмісту води у власному організмі................38
§ 7. Хімічний склад води. Контроль хімічного складу води та їжі людини................39
 
ТЕМА 2. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ
§ 8. Структура та функції вуглеводів................45
§ 9. Структура і функції ліпідів................52
Лабораторна робота № 1. Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей................58
§ 10. Структура і функції білків................59
§ 11. Структура і функції ферментів. Вітаміни, гормони, фактори росту, їх роль у життєдіяльності організмів................65
Лабораторна робота № 2. Вивчення властивостей ферментів................70
§ 12. Структура нуклеїнових кислот................72
§ 13. Функції нуклеїнових кислот................78 
Практична робота 2. Розв'язання елементарних вправ із транскрипції та реплікації Вправи на моделювання реплікації та транскрипції................82
Практична робота № З.Розв'язання елементарних вправ із молекулярної біології................83
§ 14. Єдність хімічного складу організмів................83
§ 15. Особливості використання окремих хімічних речовин, хімічний склад продуктів харчування................87
Практична робота № 4.Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо й оцінювання їх небезпеки................90
Практична робота № 5. Оцінювання продуктів харчування за їх хімічним складом................90 
Тестова перевірка знань за розділом 1................92
 
РОЗДІЛ II. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 1. КЛІТИНА
§ 16. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень................96
§ 17. Будова клітин прокаріотів і еукаріотів................101
Лабораторна робота № 3. Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів................105
§ 18. Клітинні мембрани. Транспортування речовин через мембрани. Поверхневий апарат клітини, його функції................108
Лабораторна робота № 4.Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин................113
§ 19. Ядро. Будова ядра. Функції ядра................114
Лабораторна робота № 5.Мікроскопічна й ультрамікроскопічна будова ядра................117
§ 20. Будова клітин прокаріотів. Нуклеоїд прокаріотичних клітин................117
 
ТЕМА 2. ЦИТОПЛАЗМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
§ 21. Цитозоль (гіалоплазма), органели, включення................121
Лабораторна робота № б. Рух цитоплазми в клітинах рослин................124
§ 22. Немембранні органели: цитоскелет. Клітинний центр.Рибосоми................125
§ 23. Синтез білків................128
Практична робота № б. Розв'язання елементарних вправ із трансляції................133
§ 24. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі................133
Лабораторна робота № 7. Вивчення будови одномембранних органел................137
§ 25. Мітохондрії та процес дихання................138
§ 26. Пластиди та процес фотосинтезу................142
Лабораторна робота № 8. Вивчення будови двомембранних органел................147
 
ТЕМА 3. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
§ 27. Хромосоми. Каріотип................149
Лабораторна робота № 9. Будова хромосом................153
§ 28. Механізми відтворення і загибелі клітин. Клітинний цикл еукаріотичних клітин. Мітоз................154
Лабораторна робота № 10. Мітотичний поділ клітин................159
§ 29. Мейоз................160
Практична робота № 7. Порівняння мітозу й мейозу................163
§ 30. Обмін речовин та енергії у клітині................164
§ 31. Сучасна клітинна теорія. Цитотехнології................167
Тестова перевірка знань за розділом II................171
 
РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ
ТЕМА 1. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ
§ 32. Віруси та їхня будова................175
§ 33. Життєві цикли вірусів................179
§ 34. Роль вірусів у природі й житті людини................182
§ 35. Пріони, їхня будова, життєві цикли................186
§ 36. Профілактика ВІЛ-інфекції (СНІДу) та інших вірусних захворювань людини................190
 
ТЕМА 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ
§ 37. Прокаріоти................195
§ 38. Роль бактерій у природі та в житті людини................199
Лабораторна робота № 11. Різноманітність бактерій,їх значення у природі та житті людини................201
§ 39. Профілактика бактеріальних захворювань людини................202
§ 40. Одноклітинні еукаріоти. Колоніальні організми.Організація колоній одноклітинними еукаріотами................205
 
ТЕМА 3. БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ.
ВЗАЄМОДІЯ КЛІТИН. ТКАНИНИ
§ 41. Багатоклітинні організми. Взаємодія клітин. Багатоклітинні організми без справжніх тканин................212
§ 42. Тканини. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами................216
§ 43. Будова і функції тканин тваринного організму................219
Лабораторна робота № 12. Будова тканин тваринного організму................222
§ 44. Будова і функції тканин рослинного організму................224
Лабораторна робота № 13. Будова тканин рослинного організму................228
§ 45. Гістотехнології. Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя................229
§ 46. Органи багатоклітинних організмів................232
§ 47. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів................236
§ 48. Колонії багатоклітинних організмів................239
Тестова перевірка знань за розділом III................243
 
Алфавітний покажчик................248

 

 

 

Коментарі

Тестова перевірка знань за розділом 2

Популярний ВНЗ