Буринська Н. М. Хімія, 8 кл.: Підручник для серед, загальноосвіт. шк.— 3-тє вид., випр. і доп.— Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.— 160 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2000

Буринська Н. М. Хімія, 8 кл.: Підручник для серед, загальноосвіт. шк.— 3-тє вид., випр. і доп.— Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.— 160 с. Буринська Н. М. Хімія, 8 кл.: Підручник для серед, загальноосвіт. шк.— 3-тє вид., випр. і доп.— Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.— 160 с. 


Читати


Зміст

 
Як користуватися підручником.....................5
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії.....................8
Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії.....................10
 
Вступ.....................13
§ 1. Предмет хімії.....................13
§ 2. Короткі відомості з історії хімії.....................14
§ 3. Значення хімії в народному господарстві й побуті.....................17
 
Розділ І. Основні хімічні поняття.....................20
§ 4. Речовини та їхні властивості.....................20
§ 5. Чисті речовини та суміші. Основні способи розділення сумішей.....................23
§ 6. Фізичні та хімічні явища.....................27
§ 7. Хімічний елемент.....................З1
§ 8. Назви й символи хімічних елементів.....................35
§ 9. Відносна атомна маса хімічного елемента.....................36
§ 10. Молекулярна й немолекулярна будова речовини.....................38
§ 11. Прості й складні речовини.....................40
§ 12. Хімічна формула. Відносна молекулярна маса речовини.....................43
§ 13. Масова частка елемента в речовині.....................46
§ 14. Валентність.....................47
§ 15. Атомно-молекулярне вчення.....................51
§ 16. Закон збереження маси.....................54
§ 17. Хімічні рівняння.....................57
§ 18. Кількість речовини. Моль. Молярна маса.....................59
 
Роздії II. Прості речовини.....................66
§ 19. Кисень.....................66
§ 20. Хімічні властивості кисшо.....................71
§ 21. Повітря та його склад.....................74 
§ 22. Горіння й повільне окиснення.....................76
§ 23. Застосування кисню. Кругообіг кисню в природі. Добування кисню в промисловості.....................79
§ 24. Водень.....................81
§ 25. Хімічні властивості та застосування водню.....................86
§ 26. Об'ємні відношення газів.....................89
§ 27. Закон Авогадро. Молярний об'єм газів.....................91
§ 28. Відносна густина газів.....................95
 
Розділ III. Складні речовини. Основні класи неорганічних сполук.....................98
§ 29. Оксиди.....................98
§ З0. Вода.....................100
§ 31. Хімічні властивості води.....................102
§ 32. Кислоти.....................105
§ 33. Хімічні властивості кислот.....................108
§ 34. Хлороводнева кислота і хлороводень.....................111
§ 35. Основи.....................114
§ 36. Амфотерні оксиди та гідроксиди.....................118
§ 37. Солі.....................119
§ 38. Хімічні властивості солей.....................121
§ 39. Класифікація неорганічних речовин. Узагальнення знань.....................124
 
Розділ IV. Хімічні реакції.....................128
§ 40. Класифікація хімічних реакцій.....................128
§ 41. Енергетичний ефект хімічних реакцій.....................129
§ 42. Швидкість хімічних реакцій.....................134
§43. Хімічна рівновага.....................139
 
Практичні роботи.....................144
Відповіді.....................153
Іменний покажчик.....................154
Предметний покажчик.....................155
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -