Попель П. П. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 232 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Попель П. П. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 232 с. : іл.Попель П. П. Хімія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2009. — 232 с. : іл.

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки». Підручник містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для позакласного і домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.


Читати


Зміст

Дорогі дев'ятикласники.................................З
 
1 розділ Вода. Розчини
§ 1. Вода.................................5
§ 2. Властивості води.................................10
§ 3. Кристалогідрати.................................13
§ 4. Розчини. Утворення розчину.................................17
Експериментуємо вдома. Тепловий ефект при розчиненні речовини у воді.................................25
Тепловий ефект при утворенні кристалогідрату.................................25
§ 5. Розчинність речовин.................................25
Експериментуємо вдома. Порівняння розчинності речовин у воді.................................31
Позаурочний експеримент. Вирощування кристалів мідного купоросу.................................31
§ 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.................................32
Практична робота №1. Приготування водного розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини.................................38
§ 7. Електроліти та неелектроліти.................................39
§ 8. Електролітична дисоціація.................................43
§ 9. Ступінь електролітичної дисоціації. Вода як електроліт.................................50
§ 10. Йонно-молекулярні рівняння. Реакції обміну між електролітами у розчині.................................55
Для допитливих. Гідроліз солей.................................62
Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.................................63
Практична робота №3. Розпізнавання неорганічних сполук.................................64
 
2 розділ Хімічні реакції
§ 11. Класифікація хімічних реакцій.................................66
§ 12. Окисно-відновні реакції.................................73
§ 13. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.................................79
§ 14. Тепловий ефект хімічної реакції.................................83
Для допитливих. Калорійність харчових продуктів.................................88
§ 15. Швидкість хімічної реакції.................................90
Для допитливих. Про умови зберігання харчових продуктів.................................97
 
З розділ. Найважливіші органічні сполуки
§ 16. Органічні сполуки. Органічна хімія.................................98
Вуглеводні.................................103
§ 17. Метан.................................104
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули метану.................................112
§ 18. Гомологи метану (алкани).................................112
Для допитливих. Ізомерія.................................116
На дозвіллі. Виготовлення масштабних моделей молекул етану і пропану.................................117
§ 19. Властивості та застосування алканів.................................118
§ 20. Етилен.................................122
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули етилену.................................128
§ 21. Поліетилен.................................128
Для допитливих. Тефлон.................................132
Пластмаси.................................132
§ 22. Ацетилен.................................133
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули ацетилену.................................138
§ 23. Співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях.................................139
Оксигеновмісні органічні сполуки.................................143
§ 24. Спирти. Метанол і етанол.................................144
§ 25. Гліцерин.................................150 
§ 26. Карбонові кислоти.................................154
§ 27. Оцтова кислота.................................158
Практична робота №4. Властивості оцтової кислоти.................................163
§ 28. Жири.................................165
§ 29. Вуглеводи. Глюкоза.................................170
Для допитливих. Фруктоза.................................175
§ З0. Сахароза.................................175
§ 31. Крохмаль. Целюлоза.................................180
Експериментуємо вдома. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.................................186
Вилучення крохмалю з картоплі.................................186
Практична робота №5. Розпізнавання оксигеновмісних органічних сполук.................................186
Нітрогеновмісні органічні сполуки.................................187
§ 32. Аміни. Метиламін.................................188
§ 33. Амінокислоти. Амінооцтова кислота.................................192
§ 34. Білки.................................197
Експериментуємо вдома. Приготування розчину білка.................................203
Вивчення властивостей білка.................................204
§ 35. Нуклеїнові кислоти.................................204
§ 36. Фізіологічно активні речовини.................................209
§ 37. Хімія і прогрес людства.................................215
 
Відповіді до задач і вправ.................................219
Словничок термінів.................................221
Предметний покажчик.................................225
Література для учнів.................................228
 

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -