Ярошенко О. Г. Хімія : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. павч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К.: Грамота, 2010. — 224 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Ярошенко О. Г. Хімія : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. павч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К.: Грамота, 2010. — 224 с.: іл. Ярошенко О. Г. Хімія : Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. павч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К.: Грамота, 2010. — 224 с.: іл. 

Підручник відповідає чинним програмам (рівень стандарту, академічний рівень) МОН України. У підручнику дотримана єдність теоретичних знань, методів їх пізнання, досягнень вітчизняної науки і хімічної промисловості, практичного застосування знань.
Навчальний матеріал, що вивчається лише на академічному рівні, винесено в окрему рубрику.
Шкільний експеримент представлений усіма його видами: описано хід виконання та результати демонстраційних дослідів, уміщено завдання та інструкції для виконання лабораторних дослідів і практичних робіт.
Методичний апарат охоплює різнорівневі запитання та завдання, зорієнтовані на вікові особливості десятикласників.
 
Зміст
Вступне слово.......................................З
 
Повторення питань курсу хімії основної школи
§ 1. Загальні відомості про найважливіші класи неорганічних сполук.......................................6
§ 2. Періодичний закон і будова атома. Види хімічного зв'язку.......................................12
 
Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки
§ 3. Неметалічні елементи, розташування в періодичній системі, загальна характеристика.......................................21
§ 4. Прості речовини неметали. Явище алотропії.......................................26
§ 5. Основні хімічні властивості та застосування неметалів. Поширення неметалічних елементів у природі.......................................36
§ 6. Леткі водневі сполуки неметалічних елементів.......................................46
§ 7. Солі амонію. Якісні реакції на йон амонію та хлорид-іон.......................................54
§ 8. Оксиди та гідрати (гідратні форми) оксидів неметалічних елементів.......................................61
§ 9. Сульфатна кислота і сульфати.......................................69
§ 10. Нітратна кислота і нітрати.......................................78
§ 11. Загальні відомості про мінеральні добрива.......................................85
§ 12. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення та застосування.......................................95
§13. Практична робота 1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.......................................104
§ 14. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.......................................105
§ 15. Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.......................................114
Узагальнимо вивчене.......................................120
Готуємося до тематичного контролю знань.......................................124
 
Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки
§ 16. Загальна характеристика металічних елементів та утворених ними простих речовин.......................................131
§ 17. Фізичні властивості та застосування металів.......................................138
§ 18. Загальні хімічні властивості металів, корозія металів.......................................146
§ 19. Лужні, лужноземельні елементи. Магній.......................................155
§ 20. Поширеність сполук лужних, лужноземельних елементів і Магнію. Поняття про твердість води.......................................163
§ 21. Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Сполуки Алюмінію.......................................172 
§ 22. Ферум як хімічний елемент. Проста речовина залізо. Сполуки Феруму(П) і Феруму(ІІІ).......................................179
§ 23. Застосування хімічних знань у дослідницькій діяльності. Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач.......................................187
§ 24. Загальні способи добування металів. Розвиток металургії в Україні.......................................190
§ 25. Виробництво чавуну і сталі.......................................196
Узагальнимо вивчене.......................................206
Готуємося до тематичного контролю знань.......................................210
 
Відповіді до розрахункових задач.......................................215
Термінологічний словник.......................................216
Предметний покажчик.......................................220
Список додаткової літератури та інтернет-джерел для поглиблення і розширення знань.......................................222 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -