Попель П. П. Хімія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 208 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Попель П. П. Хімія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 208 с. : іл.Попель П. П. Хімія : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. — К. : ВЦ «Академія», 2010. — 208 с. : іл.

Підручник підготовлено за програмами з хімії академічного рівня і рівня стандарту для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Неметалічні елементи, їх прості речовини і сполуки», «Металічні елементи, їх прості речовини і сполуки». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.


Читати


Зміст

Дорогі десятикласники!................................З

Розділ І. Неметалічні елементи, їх прості речовини і сполуки
§ 1. Неметалічні елементи................................6
§ 2. Неметали................................12
Для допитливих. Прості речовини Сульфуру і Фосфору................................20
Історія сірника................................21
Вугілля................................22
Експериментуємо вдома. Адсорбція речовин................................23
§ 3. Сполуки неметалічних елементів із Гідрогеном................................24
§ 4. Гідроген хлорид. Хлоридна кислота. Хлориди................................29
§ 5. Амоніак................................36
§ 6. Солі амонію................................44
§ 7. Розрахунки за хімічними рівняннями (І)................................48
§ 8. Оксиди неметалічних елементів................................55
§ 9. Сульфатна кислота. Сульфати................................65
§ 10. Нітратна кислота. Нітрати................................71
§ 11. Ортофосфатна кислота. Ортофосфати................................77
§ 12. Мінеральні добрива................................82
Для допитливих. Нітрати в харчових продуктах................................90
§ 13. Карбонатна кислота. Карбонати................................91
Практична робота № 1. Добування карбон(ІУ) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів................................96
§ 14. Силікатна кислота. Силікати................................98
§ 15. Колообіги речовин і елементів у природі................................103
§ 16. Розв'язування комбінованих розрахункових задач................................110
 
Розділ І. Металічні елементи, їх прості речовини і сполуки
§ 17. Металічні елементи. Метали................................117
Для допитливих. Кристалічні ґратки металів................................124
§ 18. Хімічні властивості металів................................125
§ 19. Розрахунки за хімічними рівняннями (П)................................133
§ 20. Натрій і Калій................................136
Для допитливих. Цезій................................143
§ 21. Магній і Кальцій................................143
Для допитливих. Стронцій................................152
Експериментуємо вдома. Видалення накипу................................153
§ 22. Алюміній................................153
§ 23. Ферум................................162
Для допитливих. Видалення плями іржі на тканині................................171 
Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних завдань................................172
§ 24. Методи добування металів................................173
§ 25. Хімічні основи виробництва чавуну і сталі................................178
Для допитливих. Розвиток чорної металургії в Україні................................187
Післямова................................189
 
Додаток................................190
Відповіді до задач і вправ................................194
Словничок термінів................................196
Предметний покажчик................................199
Література для учнів................................203

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -