Величко Л. П. Хімія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : акад. рівень. / Л. П. Велично. — К. : Освіта, 2011. — 222 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Велично Л. П. Хімія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : акад. рівень. / Л. П. Велично. — К. : Освіта, 2011. — 222 с.Величко Л. П. Хімія : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : акад. рівень. / Л. П. Велично. — К. : Освіта, 2011. — 222 с.


Читати


Зміст

До учнів.......................5

§ 1. Повторення основних відомостей про органічні сполуки.......................6
 
ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.......................8
§ 2. Теорія хімічної будови органічних сполук.......................8
§ 3. Ізомерія. Утвердження і розвиток теорії хімічної будови.......................12
 
ВУГЛЕВОДНІ.......................18
§ 4. Утворення хімічних зв'язків у органічних сполуках.......................18
§ 5. Гомологічний ряд метану.......................25
Лабораторний дослід 1. Виготовлення моделей молекул алканів.......................26
§ 6. Циклоалканим.......................39
§ 7. Гомологічний ряд етену.......................43
§ 8. Гомологічний ряд етину.......................52
§ 9. Виведення молекулярної формули газуватої речовини.......................57
§ 10. Бензен.......................58
§11. Хімічні засоби захисту рослин.......................65
§ 12. Взаємозв'язок і взаємоперетворення вуглеводнів.......................66
 
ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ.......................68
§ 13. Природний газ.......................69
§ 14. Нафта і продукти її переробки.......................71
§ 15. Кам'яне вугілля і продукти його переробки.......................79
Лабораторний дослід 2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів і продуктів коксування кам'яного вугілля.......................81
§ 16. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля.......................81
Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з різними видами палива.......................83
 
ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ.......................86
СПИРТИ І ФЕНОЛ.......................88
§ 17. Насичені одноатомні спирти.......................88
§ 18. Етиленгліколь. Гліцерол.......................99
Лабораторний дослід 4. Взаємодія гліцеролу з купрум(ІІ) гідроксидом.......................100
§ 19. Фенол.......................104
 
АЛЬДЕГІДИ І КАРБОНОВІ КИСЛОТИ.......................108
§ 20. Альдегіди.......................108
Лабораторний дослід 5. Окиснення етаналю купрум(ІІ) гідроксидом.......................110
Лабораторний дослід 6. Окиснення етаналю аргентум(І) оксидом .......................110
Лабораторний дослід 7. Окиснення спирту до альдегіду.......................111
§ 21. Насичені одноосновні карбонові кислоти.......................113
Лабораторний дослід 8. Дія етанової кислоти на індикатори.......................116
Лабораторний дослід 9. Взаємодія етанової кислоти з магнієм.......................117
Лабораторний дослід 10. Взаємодія етанової кислоти з лугом.......................117
§ 22. Окремі представники карбонових кислот.......................118
 
ЕСТЕРИ.......................123
§ 23. Естери. Жири. Мило.......................123
Лабораторний дослід 11. Розчинність жирів.......................127
Лабораторний дослід 12. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів.......................127
Лабораторний дослід 13. Порівняння властивостей мила і синтетичного мийного засобу.......................131
§ 24. Спектральні методи встановлення структури органічних сполук.......................133
 
ВУГЛЕВОДИ.......................136
§ 25. Глюкоза.......................137
Лабораторний дослід 14. Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.......................138
§ 26. Сахароза.......................141
§ 27. Крохмаль.......................143
Лабораторний дослід 15. Відношення крохмалю до води.......................144
Лабораторний дослід 16. Взаємодія крохмалю з йодом.......................145
§ 28. Целюлоза (клітковина).......................146
 
НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ.......................150
§ 29. Аміни. Анілін.......................152
§ З0. Амінокислоти.......................59
§ 31. Білки 162
Лабораторний дослід 17. Кольорові реакції білків.......................165
§ 32. Нуклеїнові кислоти.......................167
 
СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ.......................172
§ 33. Загальна характеристика полімерів. Пластичні маси.......................174
Лабораторний дослід 18. Дослідження властивостей термопластичних полімерів.......................180
§ 34. Синтетичні каучуки.......................181
Лабораторний дослід 19. Порівняння властивостей каучуку і гуми.......................183
§ 35. Синтетичні волокна.......................184
Лабораторний дослід 20. Відношення синтетичних волокон до розчинів кислоти і лугу.......................185
§ 36. Розмаїття органічних речовин, взаємозв'язок між ними.......................186
§ 37. Хімія: наука для XXI століття.......................189
 
Практичні роботи.......................195
Практична робота 1. Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах.......................195
Практична робота 2. Властивості етанової кислоти.......................196
Практична робота 3. Розв'язування експериментальних задач.......................197
 
Відповіді до додаткових завдань.......................198
Додатки.......................199
Додаток 1. Якісні реакції на деякі органічні речовини.......................199
Додаток 2. Число ізомерів алканів.......................203
Додаток 3. Відносні молекулярні маси (округлені) деяких органічних речовин.......................204
Додаток 4. Розчинність основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді.......................205
Додаток 5. Видатні відкриття в галузі органічної хімії (синхроністична таблиця).......................206
Іменний покажчик.......................218
Предметний покажчик.......................219 
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -