Фізика: підручник для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. - К.: Освіта, 2015. - 222 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2015

Фізика: підручник для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. - К.: Освіта, 2015. - 222 с.Фізика: підручник для 7 кл. загальноосв. навч. закл. / Засєкіна Т. М., Засєкін Д. О. - К.: Освіта, 2015. - 222 с.


Читати


Зміст

Юні друзі! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 
РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА
§ 1. Фізика — наука про природу . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
§ 2. Фізичні величини та їх вимірювання . . . . . . . . . . . 17
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу . . . . . . . 24
§ 3. Простір і час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин i сипких матеріалів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
§ 4. Початкові відомості про будову речовини . . . . . . . . 32
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 5. Історичний характер фізичного знання . . . . . . . . . 37
ПІДСУМКИ до розділу «Фізика як природнича наука» 43
 
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
§ 6. Механічний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
§ 7. Поступальний рух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 8. Шлях. Переміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 9. Рівномірний прямолінійний рух.
Швидкість рівномірного прямолінійного руху . . . . 62
Учимося розв’язувати фізичні задачі . . . . . . . . . . . . . . . . .57
§ 10. Рівняння руху. Графіки рівномірного
прямолінійного руху. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
§ 11. Нерівномірний прямолінійний рух.
Середня швидкість нерівномірного руху . . . . . . . . . 75
§ 12. Рівномірний рух по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
§ 13. Коливальний рух. Маятники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Лабораторна робота № 5.Дослідження коливань нитяного маятника . . . . . . 87
Учимося виконувати навчальний проект із фізики . . . . 88
Навчальний проект «Визначення середньої швидкості нерівномірного руху» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ПІДСУМКИ до розділу «Механічний рух» . . . . . . . . . . . 90
Перевір свої знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
 
РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА
§ 14. Явище інерції та інертність тіл . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси методом зважування . . . . . . . 104
§ 15. Густина речовини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл, рідин) 112
§ 16. Сила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
§ 17. Сила тяжіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
§ 18. Рівнодійна сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
§ 19. Сили пружності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл . . . . . . . . 128
§ 20. Вага тіла. Невагомість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 21. Сили тертя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання . . . . . . . . 141
ПІДСУМКИ до розділу «Взаємодія тіл. Сила» . . . . . . . 142
Перевір свої знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
 
РОЗДІЛ 4. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН ТА ГАЗІВ
§ 22. Тиск твердих тіл на поверхню . . . . . . . . . . . . . . . . 148
§ 23. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля . . . . . . . . . . . . . 154
§ 24. Гідростатичний тиск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
§ 25. Атмосферний тиск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
§ 26. Виштовхувальна сила в рідинах і газах.
Закон Архімеда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла . . . . . . . . . . . . . . . 179
Навчальний проект «Розвиток судно-та повітроплавання» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
ПІДСУМКИ до розділу «Сила тиску. Тиск рідин та газів» 181
Перевір свої знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
 
РОЗДІЛ 5. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ
§ 27. Механічна робота. Потужність . . . . . . . . . . . . . . . 186
§ 28. Механічна енергія та її види . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
§ 29. Закон збереження й перетворення енергії . . . . . . . 195
§ 30. Прості механізми. Момент сили . . . . . . . . . . . . . . 200
Лабораторна робота № 11. Визначення умов рівноваги важеля . . . . . . . . . . . 206
§ 31. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої площини . . . . . . . . . . . . 213
Навчальний проект «Становлення знань
про фізичні основи машин і механізмів». . . . . . . . 214
ПІДСУМКИ до розділу «Механічна робота та енергія» 215
Перевір свої знання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Відповіді до вправ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Предметний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -