Божинова Ф. Я. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. — X.: Ранок-НТ, 2008. — 256 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Божинова Ф. Я. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. — X.: Ранок-НТ, 2008. — 256 с.: іл.Божинова Ф. Я. Фізика. 8 клас: Підручник / Ф. Я. Божинова, І. Ю. Ненашев, М. М. Кірюхін. — X.: Ранок-НТ, 2008. — 256 с.: іл.

Пропонований підручник є складовою частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-8», що включає також методичні рекомендації для вчителя, збірник задач, зошит для лабораторних робіт та заліковий зошит для тематичного оцінювання.
Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу.
 
Зміст
Розділ 1. Механічний рух
§ 1. Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Шлях, який пройшло тіло............................4
§ 2. Швидкість руху. Одиниці швидкості руху............................8
§ З.Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху............................13
§ 4. Графіки руху тіла............................16
Лабораторна робота №1............................21
§ б. Обертальний рух тіла. Період та частота обертання. Місяць — природний супутник Землі............................23
Лабораторна робота №2............................27
§ 6. Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник............................28
Лабораторна робота №3............................88
§ 7. Звук. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку............................85
§ 8. Джерела та приймачі звуку. Сприймання звуку людиною. Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі організми............................38
Лабораторна робота №4............................42
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Механічний рух»............................44
Завдання для самоперевірки за розділом 1 «Механічний рух»............................46
Енциклопедична сторінка............................48
 
Розділ 2. Взаємодія тіл
§ 9. Взаємодія тіл. Інерція............................50
§ 10. Маса як міра інертності тіл. Сила............................53
§ 11. Графічне зображення сил. Додавання сил............................58
§ 12.Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість............................61
§ 13. Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука............................65
Лабораторна робота №5............................70
Лабораторна робота №6............................72
§ 14.Тертя. Сила тертя............................73
Лабораторна робота №7............................79
§ 15.Момент сили. Умова рівноваги важеля............................80
Лабораторна робота №8............................85
§ 16. Блок............................87
§ 17.Тиск і сила тиску. Одиниці тиску............................91
§ 18. Тиск газів та рідин. Закон Паскаля............................94
§ 19. Гідростатичний тиск рідини............................98
§ 20. Атмосферний тиск та його вимірювання. Барометри. Залежність атмосферного тиску від висоти............................101
§ 21.Сполучені посудини. Манометри............................105
§ 22.Гідравлічні машини. Насоси............................109
§ 23.Виштовхувальна сила. Закон Архімеда............................118
Лабораторна робота №9............................118
§ 24.Умови плавання тіл............................120
§ 25. Судноплавство та повітроплавання............................123
Підбиваємо цідсумки розділу 2 «Взаємодія тіл»............................128
Завдання для самоперевірки за розділом 2 «Взаємодія тіл»............................130
Енциклопедична сторінка ............................84
 
Розділ 3. Робота і енергія
§ 26.Механічна робота. Одиниці роботи............................136
§ 27.Потужність............................140
§ 28.Енергія. Потенціальна енергія тіла............................144
§ 29.Кінетична енергія тіла. Повна механічна енергія............................148
§ З0. Перетворення механічної енергії. Закон збереження механічної енергії............................150
§ 31.Прості механізми. «Золоте правило» механіки............................154
§ 32.Коефіцієнт корисної дії механізмів............................158
Лабораторна робота №10............................161
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Робота і енергія»............................163
Завдання для самоперевірки за розділом 3 «Робота і енергія»............................164
Енциклопедична сторінка............................166
 
Розділ 4. Теплові явища
§ 33.Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання............................168
Лабораторна робота №11............................173
§ 34. Внутрішня енергія............................175
§ 35.Способи змінення внутрішньої енергії............................178
§ 36.Теплопровідність............................181
§ 37. Конвекція............................184
§ 38. Випромінювання............................188
§ 39.Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається речовиною в ході нагрівання або виділяється під час охолодження............................191
§ 40. Тепловий баланс............................196
Лабораторна робота №12............................199
Лабораторна робота №13............................201
§ 41.Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника............................203
Лабораторна робота №14............................209
§ 42.Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна............................211
§ 43. Деякі види теплових двигунів............................214
§ 44.Плавлення та кристалізація твердих тіл............................218
§ 45. Питома теплота плавлення............................224
§ 46. Випаровування та конденсація............................228
§ 47.Кипіння. Питома теплота пароутворення............................233
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Теплові явища»............................240
Завдання для самоперевірки за розділом 4 «Теплові явища»............................242
Енциклопедична сторінка............................244
Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозбережні технології. Використання енергії людиною й охорона природи............................246
 
Таблиці густин деяких речовин (додаток)............................251
Відповіді до вправ та завдань для самоперевірки............................252
Алфавітний покажчик............................253
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -