Коршак, Є.В. Фізика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. - К. : Генеза, 2009.- 160 с. :іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Коршак, Є.В. Фізика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. - К. : Генеза, 2009.- 160 с. :іл.Коршак, Є.В. Фізика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. - К. : Генеза, 2009.- 160 с. :іл.


Читати


Зміст

Дорогий друже!......................З

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА 
Розділ 1. Електричне поле. 
Світ електрики......................5
§ 1. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди зарядів......................7
§ 2. Взаємодія заряджених тіл. Провідники і непровідники електрики......................10
§ 3. Електричне поле. Закон Кулона......................12
§ 4. Дискретність електричного заряду. Електрон......................14
§ 5. Йони. Заряджання тіл......................16
Головне в розділі 1......................21
 
Розділ 2. Електричний струм
§ 6. Що таке електричний струм......................23
§ 7. Джерела електричного струму......................25
§ 8. Електричне коло......................27
§ 9. Дії електричного струму......................29
§ 10. Природа електричного струму. Напрям струму......................31
§ 11. Сила струму та її вимірювання......................33
§ 12. Електрична напруга та вимірювання ......................39
§ 13. Електричний опір. Залежність опору провідників від їх геометричних розмірів і речовини. Питомий опір......................44
§ 14. Закон Ома для однорідної ділянки кола......................48
§ 15. Реостати......................53
§ 16. Послідовне з'єднання провідників......................57
§ 17. Паралельне з'єднання провідників......................61
§ 18. Робота і потужність електричного струму......................67
§ 19. Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом......................71
§ 20. Застосування теплової дії струму на практиці......................73
§ 21. Залежність опору металевих провідників від температури. Надпровідність......................76
§ 22. Електричний струм у напівпровідниках......................79
§ 23. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів......................82
§ 24. Електричний струм у газах......................87
§ 25. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями......................92
Головне в розділі 2......................95 
 
Розділ 3. Магнітне поле
§ 26. Постійні магніти та їх взаємодія. Магнітне поле Землі......................97
§ 27. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда......................101
§ 28. Магнітне поле прямого провідника зі струмом......................102
§ 29. Магнітне поле котушки. Електромагніт......................104
§ З0. Дія магнітного поля на провідник зі струмом......................107
§ 31. Електромагнітна індукція......................110
§ 32. Динамічний мікрофон і електромеханічний генератор електричного струму......................115
Головне в розділі 3......................117
 
Розділ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика
§ 33. Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда......................120
§ 34. Ядерна модель атома......................122
§ 35. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання......................124
§ 36. Активність радіонуклідів. Закон радіоактивного розпаду......................128
§ 37. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання......................130
§ 38. Основи дозиметрії. Природний радіоактивний фон та його вплив на живі організми......................132
§ 39. Дозиметри......................134
§ 40. Ядерна енергетика. Будова АЕС......................138
§ 41. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики......................141
Головне в розділі 4......................145
Узагальнюючі заняття......................147
§ 42. Фізична картина світу......................147
§ 43. Вплив фізики на суспільний розвиток і науково-технічний прогрес......................150
 
Алфавітний покажчик......................154
Відповіді......................156
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -