Божинова Ф. Я. Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 224 с.: іл.

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Божинова Ф. Я.  Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 224 с.: іл.Божинова Ф. Я.  Фізика. 9 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— Х.: Видавництво «Ранок», 2009.— 224 с.: іл.

Пропонований підручник є складовою частиною навчально-методичного комплекту «Фізика-9», який включає також плани-конспекти всіх уроків, збірник задач, зошит для лабораторних робіт та комплексний зошит для контролю знань. Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, показати їхню необхідність для розуміння навколишнього світу.
 
Зміст
Розділ 1. Eлектричне поле
§ 1. Заряд і електромагнітна взаємодія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
§ 2. Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
§ 3. Механізм електризації. Електроскоп. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Лабораторна робота № 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
§ 4. Закон Кулона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Електричне поле» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Завдання для самоперевірки за розділом 1 «Електричне поле». . . . . . . . . . . 26
Енциклопедична сторінка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 
Розділ 2. Електричний струм
§ 5. Електричний струм. Електрична провідність матеріалів. . . . . . . . . . . . 30
§ 6. Дії електричного струму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
§ 7. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи
й акумулятори. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 8. Електричне коло та його елементи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
§ 9. Сила струму. Одиниця сили струму. Амперметр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Лабораторна робота № 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 10. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр. . . . . . . . . . . . . . . . 52
Лабораторна робота № 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
§ 11. Електричний опір. Закон Ома. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
§ 12. Питомий опір речовини. Розрахунок опору провідника. Реостати . . . . 61
Лабораторна робота № 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Лабораторна робота № 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
§ 13. Послідовне з’єднання провідників . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Лабораторна робота № 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§ 14. Паралельне з’єднання провідників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Лабораторна робота № 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
§ 15. Робота й потужність електричного струму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Лабораторна робота № 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
§ 16. Теплова дія струму. Закон Джоуля – Ленца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
§ 17. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
§ 18. Електричний струм у металах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
§ 19. Електричний струм у рідинах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
§ 20. Застосування електролізу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Лабораторна робота № 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
§ 21. Електричний струм у газах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
§ 22. Види самостійних газових розрядів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
§ 23. Електричний струм у напівпровідниках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Підбиваємо підсумки розділу 2 «Електричний струм» . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Завдання для самоперевірки за розділом 2 «Електричний струм. . . . . . . . . 132
Енциклопедична сторінка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
 
Розділ 3. Магнітне поле
§ 24. Постійні магніти. Магнітне поле. Лінії магнітної індукції . . . . . . . . . 138
§ 25. Магнітне поле Землі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
§ 26. Магнітна дія струму. Магнітне поле провідника зі струмом . . . . . . . . 145
§ 27. Електромагніти та їх застосування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Лабораторна робота № 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
§ 28. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
Правило лівої руки. Електричні двигуни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
§ 29. Електровимірювальні прилади. Гучномовець . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
§ 30. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. . . . . . . . . . . . . . . 164
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Магнітне поле». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Завдання для самоперевірки за розділом 3 «Магнітне поле» . . . . . . . . . . . . 170
Енциклопедична сторінка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
 
Розділ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика
§ 31. Атом і атомне ядро. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
§ 32. Радіоактивне випромінювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
§ 33. Активність радіонукліда. Правила зміщення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
§ 34. Поглинута та еквівалентна дози йонізуючого випромінювання . . . . . 189
§ 35*. Отримання та використання радіоактивних ізотопів. . . . . . . . . . . . . 194
§ 36*. Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
§ 37. Екологічні проблеми атомної енергетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Лабораторна робота № 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Атомне ядро. Ядерна енергетика» . . . . . . 208
Завдання для самоперевірки за розділом 4
«Атомне ядро. Ядерна енергетика». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Енциклопедична сторінка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
 
Фізика та науково-технічний прогрес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Алфавітний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -