Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту) / В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. - Харків: Синиця, 2011. - 304 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту) / В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. - Харків: Синиця, 2011. - 304 с.Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: (рівень стандарту) / В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. - Харків: Синиця, 2011. - 304 с.


Читати


Зміст

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА
Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ І СТРУМ
§ 1. Електричне поле..................................9
§ 2. Напруженість електричного поля..................................11
Це цікаво знати..................................13
§ 3. Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів..................................13
Це цікаво знати..................................15
§ 4. Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля..................................16
Задачі та вправи..................................22
§ 5. Електричний струм. Електричне коло. З'єднання провідників..................................24
§ 6. Робота та потужність електричного струму..................................28
§ 7. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола ..................................З0
Це цікаво знати..................................33
Лабораторна робота № 1. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму..................................35
Задачі та вправи..................................36
§ 8. Електричний струм у різних середовищах..................................40
§ 9. Електричний струм у напівпровідниках..................................42
§ 10. Донорні та акцепторні домішки. Електричний струм через р-л-перехід..................................44
§ 11. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідників..................................47
Це цікаво знати..................................49
Лабораторна робота № 2. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом..................................51
Задачі та вправи..................................52
Перевірте свої знання..................................53
Контрольні запитання..................................53
Що я знаю і вмію робити..................................54
Тестові завдання..................................55
 
Розділ 2. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ
§ 12. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом..................................62
§ 13. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції..................................64
§ 14. Сила Ампера. Сила Лоренца..................................67
Це цікаво знати..................................69
Задачі та вправи..................................71
§ 15. Магнітні властивості речовини. Магнітний запис інформації..................................74
Це цікаво знати..................................76
§ 16. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції..................................77
Лабораторна робота № 3. Дослідження явища електромагнітної індукції..................................80
§ 17. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом..................................81
Задачі та вправи..................................84
§ 18. Змінний струм. Генератор змінного струму..................................88
Це цікаво знати................................90
§ 19. Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму..................................92
Задачі та вправи..................................95
Перевірте свої знання..................................97
Що я знаю і вмію робити..................................98
Тестові завдання..................................99
 
МЕХАНІЧНІ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ
Розділ 3. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ
§ 20. Коливальний рух. Період і частота коливань..................................109
§ 21. Гармонічні коливання..................................110
§ 22. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника..................................114
Лабораторна робота № 4. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань..................................115
§ 23. Вільні коливання. Вимушені коливання. Резонанс..................................116
§ 24. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі..................................119
Задачі та вправи..................................121
§ 25. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі..................................125
§ 26. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру..................................126
§ 27. Затухаючі та вимушені електромагнітні коливання. Резонанс..................................130
§ 28. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі..................................132
Це цікаво знати..................................135
§ 29. Швидкість поширення, довжина, частота електромагнітної хвилі. Шкала електромагнітних хвиль..................................138
§30. Властивості електромагнітних хвиль та їх застосування..................................140
Задачі та вправи..................................143
Перевірте свої знання..................................146
Контрольні запитання..................................146
Що я знаю і вмію робити..................................146
Тестові завдання..................................147
 
ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА
Розділ 4. ХВИЛЬОВА І КВАНТОВА ОПТИКА
§ 31. Розвиток поглядів на природу світла..................................155
§ 32. Поширення світла в різних середовищах. Явища на межі двох середовищ..................................156
Це цікаво знати..................................160
Задачі та вправи..................................161
§33. Інтерференція світла..................................163
§ 34. Дифракція світла..................................168
Лабораторна робота № 5. Спостереження інтерференції та дифракції світла..................................172 
§ 35. Поляризація світла. Поперечність світлових хвиль і електромагнітна теорія світла..................................173
Це цікаво знати..................................175
§36. Дисперсія світла..................................177
Задачі та вправи..................................180
§ 37. Розвиток квантової фізики. Гіпотеза Планка..................................182
§38. Фотон. Енергія, маса, імпульс фотона. Фотоелектричний ефект..................................184
§ 39. Застосування фотоефекту..................................187
§40. Люмінесценція..................................188
§41. Квантові генератори та їх застосування..................................191
§ 42. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла..................................194
Задачі та вправи..................................195
Перевірте свої знання..................................197
Контрольні запитання..................................197
Що я знаю і вмію робити..................................198
Тестові завдання..................................199
 
АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
Розділ 5. АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
§ 43. Історія вивчення атома..................................205
§ 44. Квантові постулати Бора..................................207
§ 45. Модель атома Гідрогену за Бором. Труднощі теорії Бора..................................210
§ 46. Спектроскоп. Спектральний аналіз..................................212
Це цікаво знати..................................216
Лабораторна робота № 6. Спостереження неперервного і лінійчастого спектрів речовини..................................217
§ 47. Рентгенівське випромінювання..................................218
Задачі та вправи..................................222
§ 48. Атомне ядро. Ядерні сили. Енергія зв'язку атомних ядер..................................224
§ 49. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду..................................228
§ 50. Ядерні реакції..................................231
§ 51. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану..................................233
§52. Фізичні основи ядерної енергетики..................................234
§ 53. Дія радіоактивного випромінювання на живий організм..................................239
§ 54. Елементарні частинки, їх класифікація та характеристика..................................241
Задачі та вправи..................................245
Перевірте свої знання..................................249
Контрольні запитання..................................249
Що я знаю і вмію робити..................................249
Тестові завдання..................................250
 
ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ
Робота № 1. Вивчення конденсаторів..................................255
Робота № 2. Дослідження електричних кіл..................................256
Робота № 3. Визначення довжини світлової хвилі..................................257
Робота № 4. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника..................................258 
Робота № 5. Вивчення будови дозиметра і складання радіологічної карти місцевості..................................259 
Робота № 6. Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями..................................260
 
УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ
§ 55. Сучасна фізична картина світу..................................262
§ 56. Науково-технічний прогрес і проблеми екології..................................264
§ 57. Фізика і загальнолюдські цінності..................................268
Узагальнююче повторення курсу фізики..................................271
 
ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ
Фізичні задачі навколо нас..................................287
Відповіді до рубрики «Задачі та вправи»..................................291
Відповіді до рубрики «Фізичні задачі навколо нас»..................................294
Словник фізичних термінів..................................296
Предметно-іменний покажчик..................................302
 
 

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -