Бар'яхтар В. Г. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— X.: Видавництво «Ранок», 2011.— 320 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Бар'яхтар В. Г. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— X.: Видавництво «Ранок», 2011.— 320 с.: іл.Бар'яхтар В. Г. Фізика. 11 клас. Академічний рівень. Профільний рівень: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна.— X.: Видавництво «Ранок», 2011.— 320 с.: іл.

Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.
 
Зміст
 
Розділ 1. Електричне поле
§ 1. Азбука електростатики...................................4
§ 2. Електричне поле...................................10
§ 3. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціальна енергія взаємодії точкових зарядів...................................17
§ 4. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів...................................21
§ 5. Провідники в електростатичному полі...................................29
§ 6. Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків...................................34
§ 7. Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці...................................39
§ 8. Енергія та густина енергії електростатичного поля...................................49
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Електричне пиле»...................................54
Завдання для самоперевірки до розділу "Електричне поле"...................................55
 
Розділ 2. Електричний струм
§ 9. Електричний струм. Електричні кола з послідовним і паралельним з'єднаннями провідників. * Шунти та додаткові опори*...................................56
§ 10. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола...................................65
§ 11. Розгалужені кола. Розрахунок електричних кіл. Правила Кірхгофа...................................73
§ 12. Робота і потужність електричного струму...................................76
§ 13. Електричний струм у металах. * Термоелектричні явища*...................................81
§ 14. Електричний струм у рідинах...................................88
§ 15. Електричний струм у газах. Плазма та її властивості...................................94
§ 16. Електропровідність напівпровідників та її види. Електронно-дірковий перехід і його застосування...................................100
§ 17. Струм у вакуумі та його застосування...................................108
Підбиваємо підсумки розділу 2 «Електричний струм»...................................112
Завдання для самоперевірки до розділу 2 (Електричний струм»...................................113
 
Розділ 3. Електромагнетизм. Електромагнітне поле 
§ 18. Магнітне поле струму...................................114
§ 19. Сила Ампера. Момент сил, який діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі...................................118
§ 20. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца...................................124
§ 21. Досліди Фарадея. Напрямок індукційного струму...................................128
§ 22. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції...................................133
§ 23. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля...................................138
§ 24. Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- та феромагнетики...................................142
§ 25. Електромагнітне поле...................................145
Підбиваємо підсумки розділу...................................З
«Електромагнетизм. Електромагнітне поле»...................................148
Завдання для самоперевірки до розділу З «Електромагнетизм. Електромагнітне поле»...................................149
 
Розділ 4. Електромагнітні коливання і хвилі 
§ 26. Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання...................................150
§ 27. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі...................................154
§ 28. Період власних коливань у коливальному контурі...................................159
§ 29. Обертання рамки в однорідному магнітному полі. Змінний електричний струм...................................164
§ З0. Активний опір у колі змінного струму. Діючі значення сили струму й натіруги...................................169 
§ 31. Вимушені електромагнітні коливання в коливальному контурі. Резонанс...................................173
§ 32. Трансформатор...................................175
§ 33. Генератор незатухаючих електромагнітних коливань...................................181
§ 34. Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца...................................184
§ 35. Принципи радіотелефонного зв'язку...................................188
§ 36. Поширення радіохвиль. Стільниковий зв'язок. Супутникове телебачення...................................195
§ 37. Шкала електромагнітних хвиль. Електромагнітні хвилі в природі й техніці ...................................201
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Електромагнітні коливання і хвилі»...................................206
Завдання для хамоперевірки до розділу 4 «Електромагнітні коливання і хвилі»...................................207
 
Розділ 5. Оптика
§ 38. Розвиток уявлень про природу світла...................................208
§ 39. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало...................................211
§ 40. Заломлення світла...................................216
§ 41. Лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза...................................223
§ 42. Оптичні системи. Кут зору...................................228
§ 43. Дисперсія світла. Спектроскоп...................................235
§ 44. Інтерференція світла...................................238
§ 45. Дифракція світла ...................................245
§ 46. Поляризація світла. Поляроїди...................................251
§ 47. Теорія М. Планка. Фотони...................................254
§ 48. Фотоефект і його застосування...................................258
§ 49. Тиск світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм...................................263
Підбиваємо підсумки розділу 5 «Оптика»...................................268
Завдання для самоперевірки до розділу 5 «Оптика»...................................269
 
Розділ б. Атомна і ядерна фізика
§ 50. Постулати Бора. * Принцип Паулі*...................................270
§ 51. Спектри випромінювання атомів і молекул. Видиме та рентгенівське випромінювання...................................275
§ 52. Нетеплове збудження випромінювання...................................278
§ 53. Протонно-нейтронна модель атомного ядра...................................283
§ 54. Ядерні сили та їхні особливості...................................286
§ 55. Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія...................................290
§ 56. Радіоактивність. Ядерні реакції...................................294
§ 57. Закон піврозпаду. Активність радіонукліда...................................298
§ 58. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання...................................300
§ 59. Елементарні частинки...................................303
Підбиваємо підсумки розділу 6 Атомна і ядерна фізика...................................306
Завдання для самоперевірки до розділу 6 «Атомна і ядерна фізика»...................................307
 
Фізична картину світу. Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. Сучасні уявлення про будову речовини...................................308
Лабораторні роботи...................................311
Відповіді ...................................317
Алфавітний покажчик...................................318
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -