Несвіт А. М. Англійська мова (6-й рік навч.): підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.М. Несвіт. — Київ: Генеза, 2014. - 224 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 

Несвіт А. М. Англійська мова (6-й рік навч.): підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.М. Несвіт. — Київ: Генеза, 2014. - 224 с.Несвіт А. М. Англійська мова (6-й рік навч.): підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А.М. Несвіт. — Київ: Генеза, 2014. - 224 с.

Підручник «АНГЛІЙСЬКА МОВА» створений відповідно до нової програми з іноземних мов (2012 р.) і рекомендований для оволодіння англійською мовою в 6-му класі загальноосвітніх навчальних закладів (шостий рік навчання). Він є складовою навчальпо-методичного комплекту і продовжує серію НМК автора А.М. Несвіт.

Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма. У ньому дотримано зягальнодидактичні принципи посильності, логічності, доступності, активності та наочності у навчанні.
 
CONTENTS
 
Introduction Welcome Back!....................4
Unit 1. My Family and Friends....................8
Unit 2. Shopping....................28
Unit 3. Food and Drinks....................54
Unit 4. Sports and Games....................76
Unit 5. Travelling....................94
Unit 6. Great Britain: London....................118
Unit 7. Ukraine: Kyiv....................136
Unit 8. School Life....................158
Grammar Reference....................181
English-Ukrainian Vocabulary....................202
Tapescripts....................221
 
 
 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -