Биркун, Л . В. Наша англійська : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. (7-й рік навчання). / Л . В. Биркун. — К. : Освіта, 2008.— 192 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2008

Биркун, Л . В. Наша англійська : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. (7-й рік навчання). / Л . В. Биркун. — К. : Освіта, 2008.— 192 с. : іл.Биркун, Л . В. Наша англійська : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. (7-й рік навчання). / Л . В. Биркун. — К. : Освіта, 2008.— 192 с. : іл.

Цей підручник є складовою навчально-методичного комплекту «Наша англійська» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (7-й рік навчання). До комплекту входять також робочий зошит, книга для вчителя та аудіозапис текстів для аудіювання, начитаних носіями мови. Навчання за цим комплектом базується на системі комунікативно орієнтованого викладання англійської мови як мови міжнародного спілкування.


Читати


CONTENS

Unit 1. Revision.............................................................................................. 4
Unit 2. The countries we live in ................................................................ 14
Unit 3. Life style s ........................................................................................ 40
Unit 4. School life. School library.............................................................. 66
Unit 5. Mass media .................................................................................... 87
Unit 6. M u s ic ....................................................................................... .. .108
Unit 7. Revision.........................................................................................130
Grammar reference ...................................................................................139
Irregular verbs...........................................................................................147
Tapescripts.................................................................................................150
Vocabulary.................................................................................................166

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -