Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутконий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. - 416 с. : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутконий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. - 416 с. : іл. Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутконий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. - 416 с. : іл. 

Підручник підготовлено відповідно до чинної навчальної прогрими з правознавства, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Автори врахували зміст сучасної системи знань про державно-правові явища та особливості організації навчального процесу на стандартному та академічному рівнях. Матеріал викладений з урахуванням вікових особливостей учнів 10-х класів та направлений на оволодіння ними найважливішими поняттями і термінами, вироблення основ правомірної поведінки.
Підручник сприятиме розвитку критичного мислення, рефлексії, умінню розмірковувати. Під час користування підручником учням допоможуть піктограми.
 
Зміст
Вступ...........................З
 
Частина перша Основи теорії держави
§ 1. Історичний аспект виникнення держави...........................6
§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади...........................21
§ 3. Державний лад...........................36
8 4. Політичні режими...........................47
§ 5. Особа, суспільство, держава...........................56
§ 6. Правова та соціальна держава...........................69
Завдання для узагальнення за темою...........................78
 
Частина друга Основи теорії права та правовідносин 
§ 7. Поняття та характеристика права...........................83
§ 8. Поняття і структура правової системи...........................98
§ 9-10. Правовідносини...........................112
§ 11-12. Правопорядок і правопорушення...........................125
§ 13. Юридична відповідальність...........................137
Завдання для узагальнення за темою...........................143
 
Частина третя Основи публічного права України
§ 14. Конституційне право...........................148
§ 15. Основні права, свободи і обов'язки громадян України...........................162
§ 16. Особливості організації державної влади в Україні...........................178
§ 17. Органи державної влади в Україні...........................188
§ 18. Місцеве самоврядування в Україні...........................213
§ 19. Фінансове право...........................222
§ 20. Адміністративне право...........................236
§ 21. Екологічне право...........................251
§ 22. Кримінальне право. Поняття злочину...........................264
§ 23. Кримінальна відповідальність...........................282
Завдання для узагальнення за темою...........................291
 
Частина четверта Основи приватного права України
§ 24. Загальна характеристика цивільного права. Право власності...........................297 
§ 25. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність...........................314
§ 26. Правочини. Поняття спадкового права...........................323
§ 27. Сімейне право. Житлове право...........................337
§ 28. Земельне право...........................355
§ 29. Загальна характеристика трудового права. Трудовий договір...........................368
§ З0. Трудова дисципліна. Відповідальність за порушення трудового законодавства...........................384
Завдання для узагальнення за темою...........................393
Глосарій...........................398
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович