Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутконий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. - 416 с. : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутконий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. - 416 с. : іл. Гавриш, С.Б. Правознавство : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутконий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2010. - 416 с. : іл. 

Підручник підготовлено відповідно до чинної навчальної прогрими з правознавства, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Автори врахували зміст сучасної системи знань про державно-правові явища та особливості організації навчального процесу на стандартному та академічному рівнях. Матеріал викладений з урахуванням вікових особливостей учнів 10-х класів та направлений на оволодіння ними найважливішими поняттями і термінами, вироблення основ правомірної поведінки.
Підручник сприятиме розвитку критичного мислення, рефлексії, умінню розмірковувати. Під час користування підручником учням допоможуть піктограми.
 
Зміст
Вступ...........................З
 
Частина перша Основи теорії держави
§ 1. Історичний аспект виникнення держави...........................6
§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади...........................21
§ 3. Державний лад...........................36
8 4. Політичні режими...........................47
§ 5. Особа, суспільство, держава...........................56
§ 6. Правова та соціальна держава...........................69
Завдання для узагальнення за темою...........................78
 
Частина друга Основи теорії права та правовідносин 
§ 7. Поняття та характеристика права...........................83
§ 8. Поняття і структура правової системи...........................98
§ 9-10. Правовідносини...........................112
§ 11-12. Правопорядок і правопорушення...........................125
§ 13. Юридична відповідальність...........................137
Завдання для узагальнення за темою...........................143
 
Частина третя Основи публічного права України
§ 14. Конституційне право...........................148
§ 15. Основні права, свободи і обов'язки громадян України...........................162
§ 16. Особливості організації державної влади в Україні...........................178
§ 17. Органи державної влади в Україні...........................188
§ 18. Місцеве самоврядування в Україні...........................213
§ 19. Фінансове право...........................222
§ 20. Адміністративне право...........................236
§ 21. Екологічне право...........................251
§ 22. Кримінальне право. Поняття злочину...........................264
§ 23. Кримінальна відповідальність...........................282
Завдання для узагальнення за темою...........................291
 
Частина четверта Основи приватного права України
§ 24. Загальна характеристика цивільного права. Право власності...........................297 
§ 25. Захист цивільних прав. Цивільно-правова відповідальність...........................314
§ 26. Правочини. Поняття спадкового права...........................323
§ 27. Сімейне право. Житлове право...........................337
§ 28. Земельне право...........................355
§ 29. Загальна характеристика трудового права. Трудовий договір...........................368
§ З0. Трудова дисципліна. Відповідальність за порушення трудового законодавства...........................384
Завдання для узагальнення за темою...........................393
Глосарій...........................398
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Популярний ВНЗ