Гавриш С.Б. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2011. - 416 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Гавриш С.Б. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі- ліпенко. - К. : Генеза, 2011. - 416 с. Гавриш С.Б. Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень / С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко. - К. : Генеза, 2011. - 416 с. 

Зміст підручника відповідає чинній навчальній програмі з правознавства для профільного рівня і передбачає, що отримані знання можуть стати основою майбутньої професії.
Матеріал підручника складається з двох частин: «Публічне право» і «Приватне право». Розділи і параграфи наповнені таблицями та схемами, для систематизації правової інформації в доступній логічній формі, що дає можливість змінити вид навчальної діяльності при самостійній роботі. Подані статті нормативно-правових актів полегшують організацію групової роботи. Після кожного розділу розміщено контрольно-узагальнюючі завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу.
Підручник підготовлено відповідно до психолого-вікових особ¬ливостей одинадцятикласників. Матеріал сприяє розвитку критичного мислення, а також уміння формулювати аналітичні судження.
 
Зміст
Вступ.............................З
Тема 1. Адміністративне право України
§ 1. Загальна характеристика адміністративного права України.............................5
§ 2. Адміністративні правовідносини.............................9
§ 3. Державне управління.............................14
§ 4. Державна служба.............................18
§ 5. Адміністративне правопорушення.............................22
§ 6. Адміністративні стягнення.............................27
§ 7. Адміністративне затримання.............................31
§ 8-9. Адміністративне провадження.............................34
 
Тема 2. Фінансове право України
§ 10. Загальна характеристика фінансового права України.............................41
§ 11. Бюджетне право України.............................46
§ 12-13. Податкова система України.............................51
§ 14. Законодавство про банки та банківську діяльність .............................60
Завдання для узагальнення за темою.............................65
 
Тема З. Кримінальне право України
§ 15. Загальна характеристика кримінального права України.............................70
§ 16-17. Злочин.............................75
§ 18-19. Кримінальна відповідальність.............................88
§ 20-21. Кримінальне покарання.............................92
§ 22-25. Відповідальність за окремі види злочинів.............................102
§ 26-27. Кримінальний процес.............................115
§ 28-29. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.............................121
 
Тема 4. Екологічне законодавство України
§ 30-31. Загальна характеристика екологічного законодавства України.............................126
§ 32. Екологічні права та обов'язки громадян. Природокористування.............................131
Завдання для узагальнення за темою.............................138 
 
ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 5. Цивільне право України 
§ 33-34. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин.............................143
§ 35-36. Суб'єкти цивільних правовідносин.............................152
§ 37-38. Правочини.............................160
§ 39. Представництво і довіреність.............................166
§ 40-41. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів.............................173
§ 42-43. Загальна характеристика права власності та інші речові права.............................182
§ 44-45. Форми та види власності. Захист права власності.............................190
§ 46. Право інтелектуальної власності.............................197
§ 47-48. Цивільно-правова відповідальність.............................204
Завдання для узагальнення за темою.............................211
§ 49-50. Зобов'язання у цивільному праві.............................215
§ 51-52. Цивільно-правові договори.............................219
§ 53. Захист прав споживачів.............................225
§ 54-55. Основи спадкового права.............................233
§ 56-57. Цивільний процес (судочинство).............................241
Завдання для узагальнення за темою.............................251
 
Тема 6. Господарське право України
§ 58. Загальна характеристика господарського права України.............................256
§ 59-60. Підприємництво в Україні.............................262
§ 61. Господарські договори.............................271
§ 62. Господарсько-правова відповідальність.............................275
§ 63. Господарські спори.............................281
 
Тема 7. Трудове право України. Соціальний захист
§ 64-65. Правове регулювання трудових відносин в Україні.............................287
§ 66-67. Трудовий договір.............................294
§ 68-69. Робочий час та час відпочинку.............................303
§ 70-71. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність.............................310
§ 72-73. Індивідуальні та колективні трудові спори. Оплата праці. Охорона праці.............................318
§ 74. Соціальний захист в Україні.............................328
§ 75. Пенсії в Україні.............................332
 
Тема 8. Сімейне право України
§ 76. Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин.............................342
§ 77-78. Шлюб. Права та обов'язки подружжя.............................347
§ 79-80. Взаємні права та обов'язки батьків і дітей.............................356
§ 81. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.............................362
 
Тема 9. Житлове право України
§ 82-83. Загальна характеристика житлового права України.............................368
§ 84-85. Житлові права і обов'язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства ................374
 
Тема 10. Земельне право України
§ 86. Загальна характеристика земельного права України.............................379
§ 87. Право власності на землю.............................384
§ 88-89. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист права на землю.............................394
§ 90-91. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва.............................402
Завдання для узагальнення за темою.............................408 
 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -