Наровлянський О. Д. Правознавство : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень). — К. : Грамота, 2011. — 392 с. : іл.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

  Наровлянський О. Д. Правознавство : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень). — К. : Грамота, 2011. — 392 с. : іл.Наровлянський О. Д. Правознавство : Підручн. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (профільний рівень). — К. : Грамота, 2011. — 392 с. : іл.


Читати


Зміст

I розділ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 1-2. Загальна характеристика адміністративного права....................З
§ 3-4. Адміністративне правопорушення....................8
§ 5-6. Адміністративне провадження (адміністративний процес)....................16
Практична робота № 1....................23
 
II розділ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 7. Основи фінансового права....................26
§ 8. Державний бюджет України....................31
§ 9-10. Податкова система України ....................35
§ 11. Банківське право України....................46
Підсумкові запитання та завдання до І та II розділів «Адміністративне право України». «Фінансове право України»....................51
 
III розділ. КРИМІНАЛЬНЕ ТА ЕКОЛОПЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 12. Загальна характеристика кримінального права України....................53
§ 13. Поняття та склад злочину....................58
§ 14. Стадії вчинення злочину. Співучасть....................66
§ 15-16. Кримінальна відповідальність....................71
§17. Кримінальне покарання....................82
§ 18. Порядок призначення покарань....................88
Практична робота №2....................95
§ 19. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх....................96
§ 20-21. Окремі види злочинів....................101
Практична робота № 3....................110
§ 22-23, Дізнання та досудове слідство....................113
§ 24. Екологічне законодавство України....................116
§ 25. Природокористування....................121
Підсумкові запитання та завдання до III розділу «Кримінальне та екологічне право України»....................126
 
IV розділ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 26. Цивільне право та цивільні правовідносини....................129
§ 27-28. Суб'єкти цивільних правовідносин....................133
§ 29. Правочини....................143
Практична робота № 4....................148
§ 30. Представництво та довіреність....................150
§ З1. Захист цивільних прав....................155
§ 32-33. Загальна характеристика права власності....................160
§ 34-35. Форми власності та способи захисту....................166
§ 36-37. Право інтелектуальної власності....................171
§ 38-39. Цивільно-правова відповідальність....................177
Підсумкові запитання та завдання до IVрозділу «Цивільне право України (1 частина)....................182
§ 40. Зобов'язання в цивільному праві....................185
§ 41. Окремі види цивільно-правових договорів....................189
Практична робота №5....................197
§ 42. Спадкове право....................198
Практична робота №6....................206
§ 43. Цивільний процес....................208
Підсумкові запитання та завдання до IV розділу «Цивільне право України (2 частина)....................217
 
V розділ. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 44. Господарське право....................219
§ 45. Підприємництво та підприємство....................224
§ 46. Господарські товариства....................228
Практична робота №7....................232
§ 47. Господарські договори....................234
§ 48. Господарсько-правова відповідальність....................236
§ 49. Господарський процес....................241
 
VI розділ. ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
§ 50. Основи трудового права України....................245
§ 51. Трудовий договір....................252
§ 52. Припинення трудового договору....................257 
§ 53. Робочий час....................265
§ 54. Право на відпочинок....................269
§ 55-56. Трудова дисципліна. Дисциплінарна та матеріальна. відповідальність....................275
§ 57. Індивідуальні та колективні трудові спори....................281
§ 58. Оплата праці ....................289
Практична робота №8....................293
§ 59-60. Соціальний захист в Україні....................296
Підсумкові запитання та завдання до V та VI розділів «Господарське право України», «Трудове право України.
Соціальний захист»....................304
 
VII розділ. СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 61. Основи сімейного права....................307
§ 62-63. Шлюб....................311
§ 64-65. Взаємні права та обов'язки батьків та дітей....................322
§ 66. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування....................329
Практична робота №9....................335
 
VIII розділ. ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 67. Загальна характеристика житлового права....................337
§ 68-69. Житлові права та обов'язки....................341
 
IX розділ ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 70-71. Земельне право України. Запільна характеристика земельного права. Право власності на землю....................347
§ 72. Користування земельними ділянками....................354
§ 73-74. Набуття та реалізація права на землю....................357
§ 75-76. Організаційно-пранові форми сільськогосподарського виробництва....................367
Підсумкові запитання та завдання до VII, VIII і IX розділів «Сімейне право України«Житлове право України «Земельне право України» ....................374
 
Термінологічний словник....................377
Перелік нормативних актів, використаних у підручнику....................388

 

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -