Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Л исенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. — К. : Генеза, 2013. — 200 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2013

Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Л исенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. — К. : Генеза, 2013. — 200 с.Інформатика : підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Л исенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. — К. : Генеза, 2013. — 200 с.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи. Підручник, крім теоретичного матеріалу, містить диференційовані запитання та завдання для самоконтролю, цікаві рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Чи знаєте ви, що …», «Для тих, хто працює з Windows 7».
Також у підручнику вміщено 6 практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.
 
Зміст
Шановні п’ятикласники! ............................................................... 3
 
РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
1.1. Повідомлення. Інформація ...................................................... 5
1.2. Інформаційні процеси ........................................................... 11
1.3. Дані та пристрої для роботи з ними ....................................... 17
 
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ
2.1. Складові комп’ютера ............................................................ 27
2.2. Види сучасних персональних комп’ютерів .............................. 35
2.3. Об’єкти та їх властивості ...................................................... 42
2.4. Класифікація об’єктів ........................................................... 49
2.5. Робочий стіл. Меню, їх призначення ...................................... 55
2.6. Комп’ютерна програма. Вікно програми ................................. 62
2.7. Операції над вікнами ............................................................ 68
Практична робота № 1. «Робота з вікнами та їх об’єктами».......... 75
2.8. Поняття про файл і папку (каталог) ....................................... 77
Практична робота № 2. «Робота з клавіатурним тренажером» ...... 85
 
РОЗДІЛ 3. ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT
3.1. Поняття графічного редактора. Середовище графічного редактора Paint ................................................... 87
3.2. Графічні об’єкти. Інструменти для малювання геометричних фігур .............................................................. 96
3.3. Інструменти вільного малювання та опрацювання зображень ...................................................104
Практична робота № 3. «Створення графічного зображення за поданим планом» .............................................................111
3.4. Ре дагування графічних зображень ........................................113
3.5. Додавання текстових написів до графічного зображення .........123
Практична робота № 4. «Опрацювання зображень, створених раніше» ...............................................................130
 
РОЗДІЛ 4. РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ
4.1. Комп’ютерна презентація та її об’єкти ..................................132
4.2. Ре дактор презентацій Microsoft Office PowerPoint 2007 ..........138
4.3. Вставляння та опрацювання графічних об’єктів .....................147
4.4. Створення та опрацювання текстових об’єктів .......................155
4.5. Розроблення плану створення презентації. Фотоальбом ...........163
Практична робота № 5. «Створення фотоальбому»......................172
4.6. Створення презентацій .........................................................173
Практична робота № 6. «Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом» .............................................183
 
Додаток 1. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності в комп’ютерному класі .........................................................185
Додаток 2. Основні операції, що виконуються з використанням миші ..................................................................................186
Додаток 3. Об’єкти вікон (елементи керування) ...........................187
Словничок ................................................................................189

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -