Інформатика: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд [та ін.]. - К.: Генеза, 2014. - 256 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2014

Інформатика: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд [та ін.]. - К.: Генеза, 2014. - 256 с.: іл.Інформатика: підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й. Я. Ривкінд [та ін.]. - К.: Генеза, 2014. - 256 с.: іл.

 
Навчальний матеріал підручника поділено згідно із чинною програмою на п’ять розділів. Розділ «Текстовий процесор» подано в двох варіантах для роботи з текстовими процесорами Microsoft Office Word та LibreOffice Writer. На початку кожного пункту наведено запитання для актуалізації знань, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знатті більше», «Чи знаєте ви, що...», «Для тих, хто працює з Windows 7». Наприкінці кожного пункту наведено тренувальні вправи, а також запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілено за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить десять практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.
 
Зміст
Шановні шестикласники!...................................3
 
РОЗДІЛ 1 АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ВИКОНАВЦІ
1.1. Об’єкти та події...................................6
1.2. Команди та виконавці. Система команд виконавця...................................10
1.3. Алгоритми та програми...................................18
1.4. Форми подання алгоритмів...................................23
Практична робота № 1. «Складання алгоритмів для виконавців у словесній і графічній формах. Виконання алгоритмів»...................................33
1.5. Алгоритми в нашому житті. Планування діяльності...................................33
Практична робота № 2. «Складання алгоритмів і виконання їх у середовищі виконання алгоритмів Scratch»...................................44
 
РОЗДІЛ 2 ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
2.1. Операційна система...................................46
2.2. Файлова система...................................52
2.3. Операції над об’єктами файлової системи...................................59
2.4. Операції над групами об’єктів файлової системи...................................68
Практична робота  3. «Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи»...................................73
2.5. Пошук об'єктів файлової системи...................................74
Практична робота № 4. «Пошук об'єктів файлової системи»...................................81
 
РОЗДІЛ 3 МУЛЬТИМЕДІА
3.1. Поняття про мультимедіа...................................83
3.2. Мультимедійні програвачі...................................92
Практична робота № 5. «Копіювання об’єктів мультимедіа на комп’ютер. Робота з мультимедійними програвачами»...................................98
3.3. Засоби перегляду зображень...................................98
Практична робота № 6. «Перегляд зображень і змінення значень їх властивостей»...................................108
 
РОЗДІЛ 4 ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР
4.1. Текстовий документ. Текстовий процесор Word...................................111
4.2. Створення текстового документа. Уведення та редагування тексту...................................117
4.3. Фрагменти тексту та операції над ними...................................125
4.4. Форматування символів і абзаців...................................132
4.5. Форматування сторінок текстового документа та його друк. Довідкова система текстового процесора...................................140
Практична робота № 7. «Редагування та форматування текстового документа»...................................147
4.6. Вставлення графічних зображень у текстовий документ...................................148
Практична робота № 8. «Вставлення графічних зображень у текстовий документ»...................................158
 
РОЗДІЛ 5 КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
5.1. Комп’ютерні мережі, їх призначення та типи...................................160
5.2. Робота з папками та файлами в локальній мережі...................................166
5.3. Глобальна мережа Інтернет, її служби. Всесвітнє павутиння...................................172
5.4. Список сайтів, обраних для швидкого доступу. Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів...................................179
5.5. Пошук в Інтернеті...................................186
Практична робота № 9. «Пошук матеріалів в Інтернеті»...................................192
5.6. Інтернет-енциклопедії, словники та онлайн-перекпадачі...................................192
Практична робота Ns 10. «Робота з Інтернет-енциклопедіями, словниками та онлайн-перекладачами»...................................200
 
ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР LIBREOFFICE WRITER...................................202
Словничок...................................250

 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -