Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2015. - 224 с.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2015

Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2015. - 224 с.Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2015. - 224 с.


Читати


Зміст

 
РОЗДІЛ 1. Електронне листування
1. Поштова служба Інтернету
Що таке електронна пошта?
Як створюється адреса електронної пошти?
Як зареєструвати електронну скриньку на поштовому сервері?
2. Надсилання та отримання електронних листів
Як працювати з електронною скринькою?
Як створити та надіслати електронного листа?
Які дії можна виконувати з отриманими листами?
3. Етикет електронного листування
Як користуватися адресною книгою та створювати списки розсилання?
Що передбачає етикет електронного листування?
Яких правил слід дотримуватися для безпечного електронного листування?
Як можна впорядковувати листи в електронній скриньці?
4. Практична робота №1. Електронне листування
5. Розв’язуємо задачі
 
РОЗДІЛ 2. Моделювання
6. Поняття моделі
Що таке предметна галузь?
Чому люди користуються моделями та створюють їх?
Яку модель називають інформаційною?
Як можна класифікувати моделі?
7. Етапи створення інформаційної моделі
З яких етапів складається процес створення інформаційної моделі?
Для чого використовується комп’ютерне моделювання?
Як створювати інформаційні моделі в різних програмних середовищах?
8. Практична робота 2. Створення інформаційних моделей у різних програмних середовищах
9. Карти знань
Що таке карти знань?
Для чого можна використовувати карти знань?
Яких правил слід дотримуватися під час створення карт знань?
Як створювати карти знань?
10. Практична робота 3. Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань
11. Розв’язуємо задачі
 
РОЗДІЛ 3. Алгоритми з повторенням та розгалуженням
12. Висловлювання
Як створюють алгоритми?
Що називають висловлюванням?
Якими бувають висловлювання?
Що таке умовне висловлювання?
13. Алгоритми із повтореннями
Для чого в алгоритмах використовують структуру повторення?
Як можна розрізняти повторення?
Як створити циклічний алгоритм визначення кількості повторень у середовищі Скретч?
Як реалізувати цикл із невідомою кількістю повторень у середовищі Скретч?
14. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з повторенням
15. Алгоритми з розгалуженням
Коли використовують алгоритми з розгалуженням?
Як описуються умови в алгоритмах із розгалуженням у середовищі Скретч?
Яку середовищі Скретч описати алгоритми з повним і неповним розгалуженням?
16. Складаємо алгоритми з розгалуженням у середовищі Скретч
Коли при складанні алгоритмів у середовищі Скретч використовують числові величини?
Яку середовищі Скретч задати випадкову величину?
Яку середовищі Скретч пов’язати дії різних об’єктів?
17. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів із розгалуженням
18. Складні алгоритми та їх реалізація в середовищі Скретч
Як створювати проекти, що реалізовують складні алгоритми?
Як описати алгоритми із вкладеними розгалуженнями?
Як описати алгоритми із вкладеними циклами?
19. Розв’язуємо задачі
20. Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч
 
РОЗДІЛ 4. Табличний процесор
21. Електронні таблиці та їх об’єкти
Які програми використовують для опрацювання електронних таблиць?
З якими основними об’єктами можна працювати в середовищі табличного процесора?
Як переміщуватись по електронній таблиці?
Як змінити вміст клітинки?

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -