Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2009. - 296 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2009. - 296 с. : іл.Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2009. - 296 с. : іл.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 7 розділів. В основу викладення навчального матеріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи.
На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати», «Цікаві факти з історії», «Додаткові джерела інформації», «Для тих, хто працює з Windows Vista».
Наприкінці кожного пункту наведені запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілені за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить 12 практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.
 
Зміст
 
 
Шановні дев’ятикласники!............................................................................................ З
 
Розділ 1. ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ......... 5
1.1. Повідомлення, інформація, шум. Інформаційні процеси.............................. 5
1.2. Інформаційні технології та інформаційні системи. Інформатика ......... 19
 
Розділ 2. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ... 37
2.1. Типова архітектура комп’ютера. Процесор. Пам’ять................................... 37
2.2. Пристрої введення-виведення даних. Правила техніки безпеки під час
роботи з комп’ютером ......................... 48
Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером................... 61
2.3. Основні етапи становлення і розвитку обчислювальної техніки.
Покоління ЕОМ .......................................................................................................... 63
 
Розділ 3. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ...................................... 74
3.1. Операційні системи. Операційна система Windows ...................................... 74
3.2. Вікна та операції над ними.................................................................................... 84
Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи................ 91
3.3. Файлова система. Диски, файли, папки, ярлики .......................................... 92
3.4. Робота з об’єктами файлової системи ...............................................................104
Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи..............111
3.5. Робота з довідкою. Пошук даних у зовнішній пам’яті комп’ютера
і мережі ..........................................................................................................................112
Практична робота № 4. Пошук даних у довідці та зовнішній пам’яті комп’ютера ................................... 117
3.6. Встановлення й видалення програм. Робота з дисками.
Контрольні точки відновлення операційної системи ...................................111
 
Розділ 4. СЛУЖБОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ .....................................128
4.1. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми .................................................128
Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів ..........................136
4.2. Стиснення та архівація даних......................................................... 137
Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних............143
4.3. Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.............143
 
Розділ 5. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ .............................................. 148
5.1. Апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж.........................148
5.2. Організація роботи в локальній мережі .............................................................155
5.3. Спільне використання апаратних ресурсів мережі .......................................165
Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі .....................................168
5.4. Основи Інтернету.........................................................................................................169
5.5. Служби Інтернету .......................................................................................................177
5.6. Засоби пошуку інформації в Інтернеті ...............................................................191
Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті ..........................202
 
Розділ 6. ОСНОВИ РОБОТИ З ТЕКСТОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ .......................204
6.1. Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word ........................204
6.2. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту ..........215
Практична робота № 9. Створення нового документа. Введення і редагування тексту ................... 221
6.3. Фрагменти тексту та операції над ними ............................................................222
6.4. Форматування символів і абзаців ........................................................................229
Практична робота №10. Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців........................237

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -