Володіна І. Л., Володін В. В. Інформатика: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Гімназія, 2009. - 384 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Володіна І. Л., Володін В. В. Інформатика: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Гімназія, 2009. - 384 с.: іл.Володіна І. Л., Володін В. В. Інформатика: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. - Х.: Гімназія, 2009. - 384 с.: іл.

 
Зміст
Вступ
 
Розділ 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи
§ 1. Інформатика. Інформація та її властивості
1.1. Інформатика. Інформаційні процеси
1.2. Інформація. Інформаційне повідомлення. Види інформаційних повідомлень
1.3. Властивості інформації
1.4. Способи оцінювання кількості інформації. Довжина двійкового коду
1.5. Об’єкти та їх властивості
§ 2. Інформаційні системи та інформаційні технології
2.1. Інформаційна революція. Інформаційна система. Принципи класифікації інформаційних систем
2.2. Інформаційні технології. Етапи розвитку інформаційних технологій
2.3. Сфери застосування інформаційних технологій
2.4. Інформаційна культура та інформатична компетентність
 
Розділ 2. Апаратне забезпечення інформаціної системи
§ 3. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ
3.1. Історія обчислювальної техніки
3.2. Структура комп’ютера за фон Нейманом. Архітектура комп’ютерів
§ 4. Характеристика основних вузлів комп'ютера
4.1. Процесор
4.2. Пам’ять
4.3. Пристрої введення інформації
4.4. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері
§ 5. Пристрої виведення інформації. Мультимедійне обладнання
5.1. Відеосистема комп’ютера
5.2. Інші пристрої виведення інформації
5.3. Мультимедійне та комунікаційне обладнання
 
Розділ 3. Системне програмне забезпечення
§ 6. Програмне забезпечення. Операційні системи. Основні елементи системи WINDOWS
6.1. Призначення та види програмного забезпечення
6.2. Операційні системи. Призначення та класифікація операційних систем
6.3. Базові поняття операційної системи WINDOWS
6.4. Елементи вікон налаштовування параметрів і особливості роботи з різними типами вікон та їх елементами
6.5. Виділяймо групи об’єктів
§ 7. Збереження даних на комп'ютері. Файлові системи
7.1. Запуск програм на виконання. Файли та папки
7.2. Файлові системи
§ 8. Працюймо з об'єктами операційної системи Windows
8.1. Створюймо та видаляймо об’єкти
8.2. Копіюймо та переносімо папки та файли
§ 9. Установлюймо та видаляймо програми
9.1. Установлюймо та видаляймо програми за допомогою Панелі керування
9.2. Установлюймо та видаляймо програми за допомогою програм інсталяції та деінсталяції
§ 10. Використовуймо довідкову систему. Додаткові можливості операційної системи
10.1. Використовуймо довідку операційної системи
10.2. Спеціальні можливості операційної системи
 
Розділ 4. Службове програмне забезпечення
§11. Комп'ютерні віруси та антивірусні програми
11.1. Комп’ютерні віруси
11.2. Антивірусні програми
§ 12. Форматування та записування дисків. Архівування та розархівування даних
12.1. Форматування дисків
12.2. Записування інформації на оптичні носії
12.3. Архівування та розархівування файлів
 
Розділ 5. Комп'ютерні мережі
§ 13. Комп'ютерні мережі. Принципи побудови та основні поняття локальних мереж
13.1. Основні поняття комп’ютерних мереж. Локальна та глобальна комп’ютерні мережі: спільне й відмінне
13.2. Топологія локальних мереж. Пакети даних та протоколи
§ 14. Основи роботи в локальній мережі
14.1. Робочі групи та домени. Перевірка під’єднання до мережі. Мережне оточення
14.2. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання файлів та папок
14.3. Віддалене керування комп’ютером
§ 15. Виникнення та принципи функціонування Інтернету. Всесвітня павутина
15.1. Причини виникнення Всесвітньої мережі. Принципи, покладені в основу функціонування Інтернету
15.2. Всесвітня павутина. Призначення браузера
15.3. Основи навігації у Всесвітній павутині
§ 16. Пошук у Всесвітній мережі
16.1. Призначення пошукових систем. Принципи пошуку інформації
16.2. Правила роботи з пошуковою системою
16.3. Найпоширеніші служби Інтернету
 
Розділ 6. Основи роботи з текстом
§ 17. Основи роботи з текстом
17.1. Програмні засоби готування текстових документів: призначення та класифікація
17.2. Знайомство з текстовим процесором Microsoft Word
17.3. Використання довідкової системи текстового процесора
§ 18. Редагування та форматування текстів у текстовому процесорі MS Word
18.1. Редагування текстових документів
18.2. Форматування текстових документів
§ 19. Деякі корисні можливості роботи з текстовими документами
19.1. Перевірка правопису
19.2. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів
19.3. Робота з кількома документами
 
Розділ 7. Комп'ютерна графіка
§ 20. Засоби переглядання й перетворювання графічної інформації
20.1. Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості
20.2. Колірні системи
20.3. Найпоширеніші графічні формати
20.4. Засоби переглядання зображень та перетворювання графічних форматів
§21. Перше знайомство з графічним редактором Adobe Photoshop
21.1. Основні можливості та переваги растрового редактора Adobe Photoshop. Знайомство з інтерфейсом редактора
21.2. Роздільна здатність та глибина кольору
21.3. Створювання, відкриття та збереження файлів у редакторі Adobe Photoshop. Визначання та змінення розмірів зображення
21.4. Виділяймо геометрично правильні частини зображення
§ 22. Виділяймо та перетворюймо довільні області зображення
22.1. Виділяймо замкнений контур за допомогою групи інструментів Лассо
22.2. Призначення та використання інструментів Перемещение та Рука. Трансформація виділеної області
22.3. Знайомство з інструментами малювання та зафарбовування
§ 23. Шари зображення та правила роботи з ними. Додавання тексту
23.1. Шари зображення. Робота із шарами
23.2. Робота з текстом
§ 24. Перше знайомство з графічним редактором CorelDRAW
Об'єкти та дії з ними
24.1. Елементи вікна редактора CorelDRAW
24.2. Об’єкт та його характеристики. Дії з об’єктами
24.3. Змінюймо масштаб переглядання зображення
24.4. Змінюймо колір заливки та контуру об’єкта
§ 25. Створюймо та редагуймо прості фігури
25.1. Створюймо прості фігури
25.2. Редагуймо заливку об’єктів
§ 26. Малюймо лінії та змінюймо їх абрис
26.1. Малюймо лінії
26.2. Редагуймо абрис об’єктів
26.3. Робота з текстом
§ 27. Готуймось до підсумкового заняття
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -