Інформатика: 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. реда. М. З. Згуровського. - К.: Генеза, 2010. - 296 с.: іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2010

Інформатика: 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. реда. М. З. Згуровського. - К.: Генеза, 2010. - 296 с.: іл.Інформатика: 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. реда. М. З. Згуровського. - К.: Генеза, 2010. - 296 с.: іл.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи.
На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати«, «Цікаві факти з історії», «Додаткові джерела інформації».
Наприкінці кожного пункту наведені запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілені за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить 11 практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, с обов’язковим для всіх учнів.
 
Зміст
 
 
Розділ 1. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР
1.1.Підготовка текстового документа до друку. Друк текстового документа..........................5
1.2.Списки в текстовому документі..........................17
1.3.Таблиці в текстових документах..........................25
1.4.Вставлення в текстовий документ графічних зображень..........................38
1.5.Створення спеціальних об’єктів у текстовому документі..........................46
Практична робота №1. Робота з таблицями і зображеннями в текстових документах..........................54
1.6.Використання стилів у текстових документах..........................54
Практична робота №2. Використання стилів у документах..........................68
1.7.Засоби автоматизації процесу створення документа..........................68
Практична робота № 3. Використання засобів автоматизації створення та опрацювання документів..........................78
 
Розділ 2. КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
2.1.Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2007..........................79
2.2.Створення комп’ютерних презентацій, опрацювання об’єктів презентацій..........................90
2.3.Основні принципи дизайну слайдів. Стильове оформлення презентацій..........................101
Практична робота №4. Розробка слайдової презентації..........................110
2.4.Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Використання гіперпосилань і кнопок дій..........................111
2.5.Налаштування демонстрації презентації..........................121
Практична робота №5. Анімація в слайдових презентаціях..........................130
2.6.Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання..........................131
2.7.Додавання звукових і відеооб’єктів до слайдових презентацій..........................143
2.8.Створення та редагування відеофільмів (потокових презентацій)..........................154
Практична робота №6. Створення відеокліпа (потокової презентації)..........................165
2.9.Основи створення комп’ютерних публікацій. Програма Microsoft Office Publisher 2007..........................166
2.10.Особливості роботи з текстовими і графічними об’єктами в Publisher 2007. Створення бюлетеня і буклета..........................176
Практична робота №7. Створення інформаційного бюлетеня і буклета..........................184
 
Розділ 3. СЛУЖБИ ІНТЕРНЕТУ
3.1.Електронна пошта..........................186
3.2.Робота з електронною поштою з використанням веб-інтерфейсу..........................193
Практична робота №8. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу..........................206
3.3.Робота з поштовим клієнтом..........................207
Практична робота №9. Електронне листування з використанням поштового клієнта..........................224
3.4.Служби миттєвого обміну повідомленнями..........................225
Практична робота №10. Обмін миттєвими повідомленнями..........................241
3.5.Форуми..........................242
3.6.Чати..........................250
Практична робота №11. Спілкування на форумах і в чатах..........................257
 
Розділ 4. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ
4.1.Програмні засоби навчання шкільних предметів..........................259
4.2.Навчання в Інтернеті..........................270
4.3.Програмні засоби навчання іноземних мов..........................280
Словничок..........................288
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -