Інформатика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. : іл.

Предмет: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2011

Інформатика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. : іл.Інформатика : 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. - К. : Генеза, 2011. - 304 с. : іл.

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 4 розділи. В основу викладення навчального матеріалу покладені об’єктний і алгоритмічний підходи. На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів. Для підвищення інтересу до вивчення предмета підручник, крім основного матеріалу, містить рубрики: «Для тих, хто хоче знати більше», «Це цікаво знати», «Цікаві факти з історії», «Додаткові джерела інформації*. Наприкінці кожного пункту наведені запитання для самоконтролю та практичні завдання, які розподілені за рівнями навчальних досягнень. Підручник містить 13 практичних робіт, виконання яких, згідно з програмою, є обов’язковим для всіх учнів.


Читати


Зміст

Шановні одинадцятикласники!.............................................................................. З
 
Розділ 1. МОДЕЛЮВАННЯ. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ
1.1. Моделі та моделювання. Типи моделей.......................................................... 5
Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі................................ 10
1.2. Алгоритми та їх властивості. Форми подання алгоритмів........................ 11
1.3. Базові алгоритмічні структури ....................................................................... 17
1.4. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера......................... 28
 
Розділ 2. СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ, ПОДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ
2.1. Системи опрацювання числових даних. Табличний процесор
Microsoft Office Excel 2007 .............................................................................. 35
2.2. Уведення та редагування даних в Excel 2007 .............................................. 47
2.3. Копіювання даних............................................................................................... 55
Практична робота № 2. Уведення та редагування даних в електронних 
таблицях. Використання формул ................................................................... 64
2.4. Редагування книги та електронної таблиці.................................................. 65
2.5. Форматування електронної таблиці та її об’єктів........................................ 71
Практична робота № 3. Форматування в електронних таблицях.
Використання формул........................................................................................ 81
2.6. Функції в електронних таблицях та їх використання ............................... 82
Практична робота № 4. Аналіз даних з використанням функцій
табличного процесора.......................................................................................... 94
2.7. Діаграми в Excel 2007........................................................................................ 95
Практична робота № 5. Аналіз даних з використанням функцій
табличного процесора. Побудова діаграм....................................................... 108
2.8. Сортування й фільтрування даних в електронній таблиці.
Умовне форматування ....................................................................................... 109
2.9. Проміжні підсумки. Зведені таблиці ............................................................. 122
Практична робота № 6. Фільтрування даних і обчислення
підсумкових характеристик.............................................................................. 128
 
Розділ 3. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
3.1. Бази даних. Модель «сутність-зв’язок».......................................................... 129
3.2. Моделі даних. Основні поняття реляційної бази даних ............................. 135
3.3. Етапи створення бази даних. Поняття про системи управління базами даних ........................ 142
3.4. Система управління базами даних Microsoft Office Access 2007 ............ 147
3.5. Відображення моделі «сутність-зв’язок* на базу даних.
Робота з таблицями бази даних ....................................................................... 158
Практична робота N 7. Робота з об’єктами бази даних у середовищі СУБД ............. 170
3.6. Форми. Створення, редагування та форматування форм......................... 171
Практична робота № 8. Створення бази даних у середовищі СУБД, створення форм і введення даних ............................ 182
3.7. Сортування, пошук і фільтрування даних у базі даних............................ 183
3.8. Запити в Access 2007 ..................................................................................... 190
3.9. Звіти. Створення звітів в Access 2007.......................................................... 199
Практична робота № 9. Створення запитів і звітів з використанням
Майстра звітів і в поданні Конструктор ..................................................... 210
 
Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ТА КОЛЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
4.1. Інтегроване використання засобів опрацювання
електронних документів ................................................................................ 211
Практична робота № 10. Опрацювання даних у кількох програмних
середовищах .................................................................................................... 224
4.2. Типи веб-сторінок. Класифікація веб-сайтів ............................................. 224
4.3. Етапи створення веб-сайтів. Основи веб-дизайну ..................................... 235
4.4. Засоби автоматизованої розробки веб-сайтів ............................................. 243
Практична робота № 11. Автоматизоване створення веб-сайта................... 258
4.5. Технології та сервіси Веб 2.0. Веб-спільноти. Створення блогів .............. 259
Практична робота № 12. Створення та ведення власного блогу .................. 280
4.6. Спільна робота з документами...................................................................... 280
Практична робота №13. Розробка колективного проекту............................ 295
Словничок .............................................................................................................. 296
 
 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -